Berichten over Natuur

 1. dd.jpg
  Douwe van Oosten
  Door Douwe van Oosten op 30 mei 2024

  Op bezoek bij Natuurmuseum Fryslân

  Op donderdag 30 mei bezoekt een gedeelte van de ChristenUnie fractie het Natuurmuseum Fryslân. We spreken uitvoerig met de directrice Froukje Hernamdt en krijgen uitleg bij het museum. Daarnaast maken we een uniek ritje mee onder het museum, waar een beeld wordt geschetst van het onderwaterleven in Fryslân: van sloten tot de Waddenzee.

  Lees meer over "Op bezoek bij Natuurmuseum Fryslân"

  Labels: ,

 2. 376e578d-c70e-4fac-9e5a-2c702c0be45a.JPG
  Meine Jansma
  Door Meine Jansma op 17 mei 2024

  Kennismaking met het werk van It Fryske Gea

  Op een mooie dag in mei, vrijdag de 17e om precies te zijn gingen Meine Jansma, Petra Ellens en partners namens de ChristenUnie fractie op pad met het Fryske Gea, de Herderin en de eigenaar van een schaapskudde naar de Schapedobbe in Elsloo.

  Lees meer over "Kennismaking met het werk van It Fryske Gea"

  Labels: , ,

 3. IsolerenVK.jpg
  cufryslanlogo
  Door Webredactie Christenunie Fryslân op 26 maart 2024

  Subsidieregeling Natuurvriendelijk Isoleren

  Wanneer je je huis wilt isoleren, moet er eerst ‘ecologisch onderzoek’ worden gedaan, alvorens het isoleren kan plaatsvinden. ChristenUnie diende eind 2023 een motie vreemd -van JA21- mee in om Friese gemeenten in staat te stellen een ‘soortenmanagementplan’ (SMP) op te stellen. Zo’n SMP houdt in dat gemeenten in één keer voor een gebied of gehele gemeente ecologisch onderzoek kunnen doen. Het gevolg hiervan is dat individuele woningeigenaren dit dure ecologische onderzoek niet meer hoeven te doen, voordat ze hun huis willen isoleren. Op 26 maart ontvangen we een brief van Gedeputeerde Staten, waarbij deze motie wordt afgehandeld.

  Lees meer over "Subsidieregeling Natuurvriendelijk Isoleren"
 4. Brandgans
  Petra Ellens
  Door Petra Ellens op 20 maart 2024

  Uitkomst Guozzebelied

  De Provinciale Statenvergadering van 20 maart staan in het teken van de ganzen. Specifieker besluiten de Staten over het beleid van de opvang, behoud en schade van de ganzen in Fryslân voor de komende tien jaar. De uitkomst van het besluit en de vele moties is omvangrijk. Statenlid Petra Ellens is tevreden met het grootste gedeelte van de uitkomst, maar benadrukt het belang van een evaluatie van het beleid na twee jaar: “mochten de maatregelen toch niet helpen, dan zullen we aandringen op kostenbesparende maatregelen.”

  Lees meer over "Uitkomst Guozzebelied"
 5. Frank Ypma
  cufryslanlogo
  Door Webredactie Christenunie Fryslân op 17 januari 2024

  Werkbezoek Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu

  Met minder krachtvoer en kunstmest willen de leden die zich verenigd hebben bij de Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu, een gezonder bedrijf creëren. Minder krachtvoer betekent ook minder melk per koe. Toch laten de VBBM-melkveehouders zich hier niet door weerhouden. Ze zien dat ze met minder input ook minder kosten hebben. De fractie van de ChristenUnie bezoekt op woensdag 17 januari het bedrijf van Frank Ypma in Oudega (Súdwest-Fryslân).

  Lees meer over "Werkbezoek Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu"
 6. Uitleg Annemieke
  cufryslanlogo
  Door Webredactie Christenunie Fryslân op 16 september 2023

  Werkbezoek Staatsbosbeheer Vlieland

  Hoe is het gesteld met de natuur op Vlieland? Tijdens een werkbezoek op Vlieland gaan we met boswachters Bertwin Bergman en Annemieke op ‘t Hof van Staatsbosbeheer het veld in. We gaan langs drie verschillende natuur(beheer) projecten. De eerste stop is bij de Nederlandse landgeiten die grazen met een virtueel raster. De landgeiten hebben een zenderkastje om met gps.

  Lees meer over "Werkbezoek Staatsbosbeheer Vlieland"

  Labels: ,

 7. Anja interview
  cufryslanlogo
  Door Webredactie Christenunie Fryslân op 28 augustus 2023

  Werkbezoek Waddenvereniging

  ChristenUnie Europarlementariër Anja Haga uit Dokkum, trapt het politieke seizoen af in Harlingen bij de Waddenvereniging. Ook de Provinciale Statenfractie sluit aan bij dit bezoek. Anja Haga vindt dat het Wad meer bescherming als Natura-2000 gebied verdient.

  Lees meer over "Werkbezoek Waddenvereniging"
 8. Fochteloërveen
  Matthijs-CU-Statenfractie VK-79 (2).jpg
  Door Matthijs de Vries op 31 mei 2023

  Concept Fries Programma Landelijk Gebied

  Hoe houden we het Friese platteland vitaal? Welke keuzes zijn daarvoor nodig? In het concept: 'Fries Programma Landelijk Gebied' komen een heleboel vraagstukken bij elkaar. Zoals natuurherstel, biodiversiteit, klimaat, waterkwaliteit, sociaal-economische vitaliteit en landbouw. Het plan moet ervoor te zorgen dat Fryslân de doelen haalt die we met elkaar hebben afgesproken. De ChristenUnie vindt het concept FPLG een goede eerste aanzet maar nog wel vrij algemeen.

  Lees meer over "Concept Fries Programma Landelijk Gebied"
 9. Idzegea ligboxenstal
  cufryslanlogo
  Door Webredactie Christenunie Fryslân op 17 mei 2023

  Werkbezoek Idzegea

  Idzegea is één van de ontwikkelgebieden in het Friese veenweidegebied. In Idzegea lopen verschillende proefprojecten. In het kader van het Frysk Programma Landelijk Gebied (FPLG) worden de nieuwe Statenleden bijgepraat over het gebiedsproces. Tijdens het werkbezoek op woensdag 17 mei jl. wordt een toelichting gegeven op de locatie van melkveehouderij Zeilstra te Gaastmeer. Ook vaart de groep per praam door het natuurgebied Ringwiel.

  Lees meer over "Werkbezoek Idzegea"
 10. Natte natuur
  Matthijs-CU-Statenfractie VK-79 (2).jpg
  Door Matthijs de Vries op 21 september 2022

  Hegewarren en geen nieuwe vaarweg naar Drachten

  Polderkades zijn straks vrijwel niet meer nodig bij de Hegewarren. De veenweidepolder Hegewarren bij Oudega (Sm.) wordt veranderd in een natuur- en recreatiegebied, waarbij water de hoofdrol krijgt. De zeven boeren die er nu nog zitten worden verplaatst. Een nieuwe vaarweg naar Drachten door de Hegewarren krijgt geen steun van Provinciale Staten op 21 september 2022.

  Lees meer over "Hegewarren en geen nieuwe vaarweg naar Drachten"