Berichten geschreven door Petra Ellens

 1. Aandelen koers2.jpg
  Petra Ellens
  Door Petra Ellens op 17 juli 2024

  Sport en economie

  Op woensdag 17 juli zijn de Provinciale Staten weer bijeen om te vergaderen en te beslissen. Vandaag gaat het over sport en economie.

  Lees meer over "Sport en economie"
 2. Merk fryslan VK.jpg
  Petra Ellens
  Door Petra Ellens op 10 juli 2024

  Werkbezoek Merk Fryslân

  Op woensdag 10 juli bezoekt onze fractievoorzitter Petra Ellens de organisatie Merk Fryslân op een Statenbreed werkbezoek.

  Lees meer over "Werkbezoek Merk Fryslân"
 3. economic-1050731_640.jpg
  Petra Ellens
  Door Petra Ellens op 26 juni 2024

  Jaarstukken en Stikstof

  Woensdag 26 juni zijn Provinciale Staten bijeen om een tweetal zaken te bespreken: de jaarstukken van 2023 en de beleidsbrief stikstof. Bij de bespreking van de jaarstukken wordt teruggekeken wat er allemaal bereikt is met de ingestoken gelden in 2023.

  Lees meer over "Jaarstukken en Stikstof"
 4. Museum22.jpg
  Petra Ellens
  Door Petra Ellens op 20 juni 2024

  Cultuur en taal

  Woensdag 19 juni zijn Provinciale Staten bijeen om te besluiten over nieuw beleid van het huidige college op gebied van cultuur en taal. Het gaat om hoe de provincie meewerkt en meebetaald aan culturele instellingen als Keunstwurk en verscheidene musea, en het Friese taalbeleid. Ondanks het extra geld voor de Friese taal vanuit Den Haag moet er echter bezuinigd worden op zowel het Fries als de Friese cultuur.

  Lees meer over "Cultuur en taal"

  Labels: ,

 5. Euro
  Petra Ellens
  Door Petra Ellens op 29 mei 2024

  Vergadering van 29 mei: financiën, Europa en meer

  Woensdag 29 mei heeft een belangrijke vergadering van de Provinciale Staten plaatsgevonden. Het belangrijkste op de agenda: de kadernota. Een moeilijk woord wat zoveel betekent als de financiële kaders voor de begroting van het eerstvolgende jaar. De boodschap rondom dit stuk is niet makkelijk: het geld, met name voor nieuwe dingen en beleid, is op.

  Lees meer over "Vergadering van 29 mei: financiën, Europa en meer"
 6. _DSF2271.jpg
  Petra Ellens
  Door Petra Ellens op 22 mei 2024

  Ondernemersborrel met Anja Haga

  Het zijn voor de Europese politiek spannende tijden. Op 6 juni a.s. zijn in Nederland de verkiezingen voor het Europese Parlement. Bij de ondernemersborrel van de ChristenUnie Fryslân werden de deelnemers meegenomen bij de thema's die in het Europees Parlement aan bod komen. En waarbij Anja Haga, afgevaardigde van de CU in het Europese Parlement, wees op het grote belang om hier de standpunten van de CU te verdedigen. Samen met de deelnemers gingen Anja Haga en onze gedeputeerde Matthijs de Vries met de aanwezige ondernemers in gesprek. Boeiend en gezellig.

  Lees meer over "Ondernemersborrel met Anja Haga"
 7. 3ff939cc-205e-4657-9c0e-vkk.jpg
  Petra Ellens
  Door Petra Ellens op 1 april 2024

  Noordelijke Statendag

  Op 27 maart vond de jaarlijkse Noordelijke Statendag plaats in het provinciehuis in Assen. Het thema van het Statenberaad Noordelijke samenwerking was: 'Elke regio telt!'. Volksvertegenwoordigers vanuit de provincies Drenthe, Groningen en Fryslan kwamen deze dag samen om elkaar te ontmoeten en om informatie uit te wisselen over elkaars standpunten rondom de gezamenlijke thema's die voor het Noorden van belang zijn.

  Lees meer over "Noordelijke Statendag"
 8. Brandgans
  Petra Ellens
  Door Petra Ellens op 20 maart 2024

  Uitkomst Guozzebelied

  De Provinciale Statenvergadering van 20 maart staan in het teken van de ganzen. Specifieker besluiten de Staten over het beleid van de opvang, behoud en schade van de ganzen in Fryslân voor de komende tien jaar. De uitkomst van het besluit en de vele moties is omvangrijk. Statenlid Petra Ellens is tevreden met het grootste gedeelte van de uitkomst, maar benadrukt het belang van een evaluatie van het beleid na twee jaar: “mochten de maatregelen toch niet helpen, dan zullen we aandringen op kostenbesparende maatregelen.”

  Lees meer over "Uitkomst Guozzebelied"
 9. Regenboogvlag vierkant.jpg
  Petra Ellens
  Door Petra Ellens op 29 februari 2024

  Regenboogbeleid

  In de Statenvergadering van februari besluiten Provinciale Staten over het regenboogbeleid. ChristenUnie ziet de huidige uitkomst als zeer teleurstellend voor velen, met de regenbooggemeenschap voorop. Vanuit de Staten is er veel energie gestoken om tot een gezamenlijk standpunt te komen en we waren dichtbij elkaar genaderd.

  ChristenUnie heeft vanuit de coalitie de verbinding gezocht om met de oppositie tot elkaar te komen. Het wordt duidelijk dat het amendement van D66 en mede indieners het niet gaan halen. Daarom komen wij met een eigen amendement, om zo te zorgen voor een nette afronding van de vorige moties over het onderwerp en inclusie voor iedereen te stimuleren.

  Lees meer over "Regenboogbeleid"
 10. Koeien Thom vierkant.jpg
  Petra Ellens
  Door Petra Ellens op 1 februari 2024

  ChristenUnie stelt vragen over vergunningsprocedure

  De vergunningverlening van het Wetterskip en de Provinsje Fryslân voor een nieuwe megavergisterinstallatie in Ritsumazijl is door de bestuursrechter afgekeurd. De ChristenUnie vragen stelt aan het provinciebestuur over de fouten die volgens de bestuursrechter in het vergunningstraject zijn gemaakt.

  Lees meer over "ChristenUnie stelt vragen over vergunningsprocedure"