Berichten over Funderingsschade

 1. Funderingsschade vk.jpg
  Wiebo VK-CU-Statenfractie-29 (2).jpg
  Door Wiebo de Vries op 21 december 2022

  Funderingsaanpak veenweidegebied

  “Er moet nog veel gebeuren voordat we de mensen met funderingsschade echt kunnen helpen”, zegt Statenlid Wiebo de Vries. De funderingsaanpak waar Provinciale Staten over besluiten gaat over: een goede informatievoorziening, subsidie voor funderingsonderzoek en begeleiding bij het maken van een herstelplan. “In de funderingsaanpak is over een financiële tegemoetkoming nog niks geregeld. Dat vinden wij teleurstellend. Wij hadden gehoopt op meer”, zegt Statenlid Wiebo de Vries.

  Lees meer over "Funderingsaanpak veenweidegebied"
 2. Groote Veenpolder Rob de Wind vk.jpg
  Wiebo VK-CU-Statenfractie-29 (2).jpg
  Door Wiebo de Vries op 1 oktober 2021

  Staten stellen vragen over funderingsproblematiek veenweiden

  Wat is de stand van zaken aangaande de verzakkende huizen in het veengebied bij Wolvega? De fundering van deze huizen is zodanig aangetast dat er direct actie nodig is. Acht partijen (GL, PvdD, SP, D66, FNP, PvdA, 50PLUS, ChristenUnie) willen weten of er goed onderzoek is gedaan naar de hoogwatercircuits, die de huizen hadden moeten beschermen tegen de lage waterpeilen in de gebieden ernaast. Ze willen weten wat Gedeputeerde Staten en het Wetterskip gaan doen. Ook willen de partijen duidelijkheid over de afspraken met het Wetterskip rond de financiering van deelname aan het landelijk fonds funderingsherstel.

  Lees meer over "Staten stellen vragen over funderingsproblematiek veenweiden"
 3. Veenweide vk.jpg
  Wiebo VK-CU-Statenfractie-29 (2).jpg
  Door Wiebo de Vries op 26 mei 2021

  Maatwerk in Veenweideprogramma 2021-2030

  Stap voor stap gaat de provincie aan de slag in het veenweidegebied. De afgelopen jaren zijn er diverse proefprojecten in gang gezet. Met het nieuwe plan wil de provincie de bodemdaling verminderen en de uitstoot van broeikasgassen af laten nemen. Daarnaast moeten de boeren in het gebied een duurzaam toekomstperspectief hebben en wordt het watersysteem klimaatbestendig ingericht. De ChristenUnie wil geen verdere peilverlagingen meer en de bewoners met ernstige schade aan funderingen zo snel mogelijk helpen.

  Lees meer over "Maatwerk in Veenweideprogramma 2021-2030"
 4. Funderingsschade vk.jpg
  Wiebo VK-CU-Statenfractie-29 (2).jpg
  Door Wiebo de Vries op 19 mei 2021

  Fonds voor funderingsschade

  De afgelopen tijd hebben bewoners uit de veenweidegebieden de noodklok geluid. Na decennia van praten en plannen maken is de maat vol. Begrijpelijk. Sommige huizen zijn zo verzwakt door de aangetaste funderingen, dat het gevaar oplevert. Wat bewoners willen is hulp. “Niet door onderzoeken, commissies of loketten, maar direct”, zegt een bewoner met funderingsschade. 

  Lees meer over "Fonds voor funderingsschade"
 5. Groote Veenpolder Rob de Wind vk.jpg
  Wiebo VK-CU-Statenfractie-29 (2).jpg
  Door Wiebo de Vries op 10 februari 2021

  Overleg met funderingsgedupeerden uit de Groote Veenpolder

  Bewoners uit de Groote Veenpolder willen een oplossing voor hun huis wat steeds meer verzakt. Zij zijn ervan overtuigd dat de problemen komen door een laag waterpeil in de polder, sloten die dichtgegooid worden en de droge zomers. Zowel bij de landelijke als provinciale politiek vragen zij aandacht voor een herstelplan. De ChristenUnie vindt de funderingsproblemen in de Groote Veenpolder schrijnend.

  Lees meer over "Overleg met funderingsgedupeerden uit de Groote Veenpolder"