Petra Ellens

Wat motiveert Petra om zich in te zetten namens de ChristenUnie?