start

 1. Geld.jpg
  2. Matthijs de Vries
  Door Matthijs de Vries op 20 januari 2021 om 20:07

  Ondernemend Fryslân: Samen naar een brede welvaart

  De economie van Fryslân heeft zich de afgelopen jaren positief ontwikkeld. Vlak voor de corona uitbraak was er nooit eerder zoveel werk in onze provincie en de werkloosheid was lager dan ooit. Ondernemers, kennisinstellingen en andere maatschappelijke partners hebben de afgelopen jaren hard gewerkt aan economische samenwerking in Fryslân. Met het bestuursakkoord “Lok op 1” wil de provincie dit doortrekken naar een breder en hoger welvaartsniveau.

  Lees meer
 2. 2014 09-19 FD Financiële steun Qbuzz, AH
  2. Matthijs de Vries
  Door Matthijs de Vries op 20 januari 2021 om 14:23

  Aangepaste dienstregeling bus

  De dienstregeling voor de bus wordt aangepast vanwege de coronacrisis. Door de lockdown is er een forse teruggang in reizigersaantallen. Men wil flexibel in kunnen spelen op de veranderende reizigersaantallen door de coronamaatregelen.

  Lees meer
 3. Psalmen2go
  cufryslanlogo
  Door Webredactie Christenunie Fryslân op 19 januari 2021 om 14:30

  Ondernemerslunch met Go Boom!

  Een lege agenda, wat is dan nog de basis van je onderneming? Marian van der Zwaag ontdekte hoe rustgevend het kan zijn om te wandelen. Wandelen met de Schepper, letterlijk of door het leven heen. Tijdens de digitale ondernemerslunch op 19 januari vertelt zij meer over het wandeldagboek Psalmen2Go, wat zij in coronatijd geschreven heeft. Het boekje wordt vooraf, samen met lokale lunchproducten als kleine attentie bij de deelnemers bezorgt.

  Lees meer
 4. Museum22.jpg
  Lieuwe van der Pol
  Door Lieuwe van der Pol op 8 januari 2021 om 16:00

  ChristenUnie wil collecties van Friese musea goed bewaren

  “De bewaarfunctie van Friese musea komt in gevaar door het provinciale beleid NIJ POADIUM en de daarbij behorende verdeling van de subsidiegelden”, zegt Statenlid Lieuwe van der Pol van de ChristenUnie. De fractie in de provincie Fryslân maakt zich zorgen over het goed bewaren van de collecties. Daarnaast vraagt de fractie zich af of er belangrijke informatie niet bekend gemaakt is op het moment dat het beleid werd vastgesteld.

  Lees meer

Goed zicht op stikstofhandel houden

Koe vk.jpgvrijdag 18 december 2020 17:02 Nu het extern salderen ook open wordt gesteld in Fryslân, gaat de provincie bijhouden hoeveel rechten er worden opgekocht. De Statenfracties van de ChristenUnie en CDA willen meer duidelijkheid over de afspraken en zekerheid hebben dat er geen ongewenste handel plaatsvindt. Hierover stellen zij vragen aan het college van Gedeputeerde Staten. lees verder
Labels

Funderingsschade oplossen met bewoners

Metselwerk 2 vk.jpgwoensdag 16 december 2020 15:56 In Fryslân hebben meerdere bewoners problemen met de fundering van hun woonhuis. Daling van het grondwaterpeil zorgt voor paalrot en zakkende funderingen. Tijdens de Statenvergadering van 16 december jl. willen Provinciale Staten een overlegtafel met bewoners instellen om te kijken hoe deze problemen opgelost kunnen worden. lees verder
Labels

Meer aandacht voor minderheden in de EU

Europa's best bewarre geheim 2.JPGwoensdag 16 december 2020 15:36 Het burgerinitiatief, Minority Safepack wil dat de Europese Unie opnieuw aan de slag gaat met minderhedenbeleid. Om het onderwerp minderheidstalen op de politieke agenda te krijgen van het Europees Parlement en de Europese Commissie, dienen de Staten een motie in om dit ook vanuit de provincie Fryslân te ondersteunen. lees verder
Labels

meer nieuws