start

Friese gemeenten in nood

Stadhuis Leeuwarden vierkant.jpgwoensdag 01 juli 2020 17:17 De financiële nood bij gemeenten is hoog. Veel gemeenten in Fryslân ondervinden problemen bij het sluitend maken van hun begroting. Naast de tekorten op het sociaal domein hakt ook de coronacrisis erin. lees verder
Labels

Geen ruimte voor nieuwe dorpsmolens

Dorpsmolen Reduzum vierkant.jpgwoensdag 01 juli 2020 15:52 Het vernieuwde windbeleid staat beperkt windmolens toe. De ChristenUnie wil graag dat dit beleid ruimer opgesteld wordt. Dorpen met een molen die aan vervanging toe is, hebben geen schijn van kans om een nieuwe molen te plaatsen. Dat werkt ontmoedigend vindt Statenlid Wiebo de Vries. lees verder
Labels

Gaat Natuer mei de Mienskip werken?

Schaap Blessum vierkant.jpgwoensdag 01 juli 2020 11:45 In Fryslân is een groep natuur- en landbouworganisaties van start gegaan met het project Natuer mei de Mienskip. Zij denken met 79 miljoen euro uiteindelijk 1050 hectare nieuwe natuur te kunnen ontwikkelen. In 2027 moet dat klaar zijn en het is de vraag of dit haalbaar is. lees verder
Labels

Inbreng Kadernota: geef jongeren inspraak

Mensen vierkant.pngwoensdag 24 juni 2020 17:24 De coronacrisis heeft voor jongeren gevolgen. Wat vinden zij van de Friese aanpak? Statenlid Wiebo de Vries wil dat jongeren zo snel mogelijk inspraak krijgen over de besteding van de corona-hulpgelden van de provincie Fryslân. lees verder
Labels

De wolf weren

Wolf vierkant.jpgwoensdag 17 juni 2020 21:15 De wolf is een Europees beschermde diersoort. Een aantal partijen in de Staten willen dat Fryslân een wolf-vrije provincie wordt. Er moet een plan van aanpak komen om de wolf te weren in Fryslân. lees verder
Labels

Overig nieuws