start

Bijeenkomst over stikstof beleid

Stikstof tekening.JPGvrijdag 10 januari 2020 19:54 Wat is stikstof en wat zijn de gevolgen daarvan? Fractievoorzitter Wiebo de Vries praat CU-raadsleden, wethouders en steunfractieleden bij over stikstof. De bijeenkomst wordt vrijdag 10 januari gehouden in het provinciehuis. lees verder
Labels

Werkbezoek Eastermar over woningbouw

Woningbouw Eastermar.jpgwoensdag 08 januari 2020 20:16 Eastermar is een levendig dorp. Het dorp organiseert tal van activiteiten. ‘Iedereen doet mee,’ zegt Atsie Boersma van Dorpsbelangen. Het probleem is dat er geen nieuwe woningen gebouwd mogen worden terwijl er wel behoefte is. Samen met de raadsleden van ChristenUnie Tytsjerksteradiel brengt de fractie een bezoek aan het dorp op 8 januari 2020. lees verder
Labels

Dennis de Calonne stopt als Statenlid voor de ChristenUnie

BLK_9881.jpgwoensdag 18 december 2019 15:48 Dennis de Calonne (38) uit Heerenveen vertrekt als lid van Provinciale Staten voor de ChristenUnie. Die functie is voor hem niet meer te combineren met zijn gezin en werk. “De balans is zoek”, zegt hij. “Ik kan én wil geen halve vader, halve partner, halve werknemer en half Statenlid zijn of worden.” lees verder
Labels

Gastvrij Fryslân 2028

Gastvrij Fryslân.jpgwoensdag 18 december 2019 14:25 Gastvrijheidseconomie is het nieuwe woord voor Recreatie en Toerisme. Met de nadruk op economie. De verwachting is dat toerisme in Nederland fors groeit tot aan 2030. Zonder sturing wordt het vooral drukker op de nu al drukke plekken en op piekmomenten. Tijdens de Statenvergadering van 18 december debatteren de Staten over het nieuwe beleid. lees verder
Labels

Fryske Akademy krijgt extra geld

Acedemie.pngwoensdag 18 december 2019 11:09 Er liggen twee stevige en kritische rapporten over de Fryske Akademy. Daaruit blijkt dat er nu écht iets moet gebeuren als de provincie de Fryske Akademy willen behouden voor Fryslân. Daarover vergaderen Provinciale Staten op 18 december. lees verder
Labels

Overig nieuws