Berichten geschreven door Webredactie Christenunie Fryslân

 1. 2024-2-14 Dairy CampusVK.jpg
  cufryslanlogo
  Door Webredactie Christenunie Fryslân op 14 februari 2024

  Werkbezoek Dairy Campus Leeuwarden

  Een uniek voorbeeld van publiek-private samenwerking, waarbij praktijkonderzoek in de melkveehouderij naar efficiëntie, duurzaamheid, biodiversiteit en meer centraal staat: Dairy Campus. ChristenUnie krijgt op 14 februari, tijdens een Statenbreed werkbezoek, een inkijk en rondleiding bij Dairy Campus.

  Lees meer over "Werkbezoek Dairy Campus Leeuwarden"
 2. Frank Ypma
  cufryslanlogo
  Door Webredactie Christenunie Fryslân op 17 januari 2024

  Werkbezoek Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu

  Met minder krachtvoer en kunstmest willen de leden die zich verenigd hebben bij de Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu, een gezonder bedrijf creëren. Minder krachtvoer betekent ook minder melk per koe. Toch laten de VBBM-melkveehouders zich hier niet door weerhouden. Ze zien dat ze met minder input ook minder kosten hebben. De fractie van de ChristenUnie bezoekt op woensdag 17 januari het bedrijf van Frank Ypma in Oudega (Súdwest-Fryslân).

  Lees meer over "Werkbezoek Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu"
 3. Meine en Erik Witteveen
  cufryslanlogo
  Door Webredactie Christenunie Fryslân op 6 december 2023

  Werkbezoek LTO Noord Weststellingwerf

  Boeren in Weststellingwerf zien nog steeds kansen voor de landbouw in hun gebied. Land- en Tuinbouworganisatie Weststellingwerf nodigt de Statenleden van Provinciale Staten van Fryslân uit voor een werkbezoek in het gebied. Ze willen laten zien welke impact de agrarische sector heeft op het landelijke gebied. Tijdens een werkbezoek op woensdag 6 december bezoeken we twee agrarische bedrijven die dicht tegen een Natura-2000 gebied aanliggen.

  Lees meer over "Werkbezoek LTO Noord Weststellingwerf"
 4. Zonnepark Oosterwolde Meine
  cufryslanlogo
  Door Webredactie Christenunie Fryslân op 29 november 2023

  Werkbezoek zonnestroom-project in Oosterwolde

  Met oog voor het landschap en de lokale gemeenschap is het zonnepark in Oosterwolde gerealiseerd. Tijdens een werkbezoek op woensdag 29 november zien we hoe de parken ingepast zijn in het landschap. De zonnestroom van het zonnepark in Oosterwolde wordt gebruikt om groene waterstof op te wekken. Op het zonnepark staat een pilotinstallatie die duurzame stroom gaat omzetten in groene waterstof, SinneWetterstof.

  Lees meer over "Werkbezoek zonnestroom-project in Oosterwolde"
 5. werkbezoek kunstwurk.jpg
  cufryslanlogo
  Door Webredactie Christenunie Fryslân op 15 november 2023

  Werkbezoek Keunstwurk

  Bij Keunstwurk ziet men het toegankelijk maken van kunst en cultuur voor iedereen als  belangrijkste opdracht. Daarvoor ondernemen zij in verschillende disciplines actie. Directeur van Keunstwurk Douwe Zeldenrust praat de ChristenUnie fractie bij over de activiteiten en het belang van Keunstwurk. 

  Lees meer over "Werkbezoek Keunstwurk"
 6. Meine Jansma VK.jpeg
  cufryslanlogo
  Door Webredactie Christenunie Fryslân op 8 november 2023

  Meine Jansma beëdigd als commissielid

  In de Statenvergadering van woensdag 8 november 2023 is Meine Jansma geïnstalleerd als commissielid voor de ChristenUnie. Meine zal de Statenfractie komen versterken met zijn kennis en ervaring die hij meeneemt vanuit de raad in de gemeente Ooststellingwerf.

  Lees meer over "Meine Jansma beëdigd als commissielid"

  Labels:

 7. Brug Flammensrakken
  cufryslanlogo
  Door Webredactie Christenunie Fryslân op 6 november 2023

  Schriftelijke vragen over onderhoud bruggen in Fryslân

  De bruggen in de provincie Fryslân onder beheer van Rijkswaterstaat zijn in slechte staat waardoor er op meerdere plekken een aslastbeperking geldt. De fractie van de ChristenUnie heeft vernomen dat dit mogelijk ook geldt voor kleinere bruggen die onder het beheer van de provincie vallen. Daarover stelt de fractie schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten.

  Lees meer over "Schriftelijke vragen over onderhoud bruggen in Fryslân"
 8. Planetarium
  cufryslanlogo
  Door Webredactie Christenunie Fryslân op 1 november 2023

  Werkbezoek Planetarium en museum Martena

  Het Koninklijk Eise Eisinga Planetarium en Museum Martena positioneren gezamenlijk de stad Franeker als Historische Academiestad. Franeker is in ‘It Ferhaal fan Fryslân’ het centrum van de academische geschiedenis en wetenschap. Tijdens een kennismakingsbezoek op woensdag 1 november jl. worden de Statenleden geïnformeerd over de samenwerking en de behaalde resultaten.

  Lees meer over "Werkbezoek Planetarium en museum Martena"
 9. Douwe en Doet
  cufryslanlogo
  Door Webredactie Christenunie Fryslân op 11 oktober 2023

  Werkbezoek Kunstacademie Friesland

  Sinds 1992 heeft Friesland geen (academische) opleiding voor kunst en cultuur. Dat heeft gevolgen voor de talentontwikkeling van jonge kunstenaars in onze provincie. Doet Boersma heeft in 2015 de Kunstacademie Friesland opgericht. Zij vindt het ontzettend belangrijk dat Fries talent de kans krijgt om zich te ontwikkelen in Fryslân. Tijdens het werkbezoek op woensdagmiddag 11 oktober krijgen we uitleg wat de Kunstacademie inhoudt. Het particulier opleidingsinstituut is voor alle disciplines in de beeldende kunst: tekenen, schilderen, fotografie en video, theorie, projecten, mixed media, kunstprojecten en kunstreizen.

  Lees meer over "Werkbezoek Kunstacademie Friesland"
 10. Fries Musuem
  cufryslanlogo
  Door Webredactie Christenunie Fryslân op 4 oktober 2023

  Werkbezoek Fries Museum

  Deze eerste ontmoeting tussen de nieuwe Statenleden en het Fries Museum staat vooral in het teken van kennismaking met elkaar en wat er de afgelopen periode heeft gespeeld in het Friese culturele veld. Kris Callens, directeur van het museum geeft een presentatie over het musuem en een toelichting over het in 2021 ingevoerde kunst- en cultuur beleid "Nij Poadium" van de provincie. 

  Lees meer over "Werkbezoek Fries Museum"