Berichten geschreven door Webredactie Christenunie Fryslân

 1. werkbezoek Opnieuw (2).jpg

  Uitnodiging ondernemersborrel 22 mei

  Bent u een ondernemer in Fryslân? Voor ons als ChristenUnie is het contact tussen politiek en ondernemers is belangrijk voor de ChristenUnie Fryslân. Als provinciale politici vinden we het belangrijk te weten wat er speelt en waar we als politiek onze inzet voor een goed ondernemersklimaat in Fryslân kunnen verbreden of verbeteren. Maar ook het contact met Europese politici is daarbij van belang. Binnenkort met de Europese verkiezingen in het vooruitzicht (6-9 juni), organiseren we daarom een ChristenUnie ondernemersontbijt, deze keer in de vorm van een ondernemersborrel.

  Lees meer over "Uitnodiging ondernemersborrel 22 mei"
 2. promotie-afbeelding Leeuwarden vierkant.jpeg
  cufryslanlogo
  Door Webredactie Christenunie Fryslân op 24 april 2024

  Uitnodiging bijeenkomst Perspectief Europese verkiezingen met Anja Haga

  De Europese Parlementsverkiezingen komen er aan, maar voor veel mensen voelt "Europese politiek" ver en irrelevant. Dat hoeft niet zo te zijn! Op 1 mei organiseert PerspectieF, ChristenUnie-jongeren een avond met kandidaten voor de EU-verkiezingen, waaronder lijsttrekker Anja Haga en ook meerdere jonge kandidaten. 

  Lees meer over "Uitnodiging bijeenkomst Perspectief Europese verkiezingen met Anja Haga"
 3. werkbezoek hallum vierkant.jpeg
  cufryslanlogo
  Door Webredactie Christenunie Fryslân op 3 april 2024

  Werkbezoek Smart Energy Hub Hallum

  Woensdag 3 april bezoekt de ChristenUnie-fractie Hallum met een statenbreed werkbezoek. Het is een gebied waar men een zogenaamde ‘energiehub’ wil aanleggen. Zo’n hub zorgt voor een slimme inpassing van energievraag en -aanbod, zelfvoorzienendheid en verduurzaming. Verschillende actuele en ingewikkelde opgaven komen dan ook samen in dit project: van netcongestie tot verduurzaming.

  Lees meer over "Werkbezoek Smart Energy Hub Hallum"
 4. IsolerenVK.jpg
  cufryslanlogo
  Door Webredactie Christenunie Fryslân op 26 maart 2024

  Subsidieregeling Natuurvriendelijk Isoleren

  Wanneer je je huis wilt isoleren, moet er eerst ‘ecologisch onderzoek’ worden gedaan, alvorens het isoleren kan plaatsvinden. ChristenUnie diende eind 2023 een motie vreemd -van JA21- mee in om Friese gemeenten in staat te stellen een ‘soortenmanagementplan’ (SMP) op te stellen. Zo’n SMP houdt in dat gemeenten in één keer voor een gebied of gehele gemeente ecologisch onderzoek kunnen doen. Het gevolg hiervan is dat individuele woningeigenaren dit dure ecologische onderzoek niet meer hoeven te doen, voordat ze hun huis willen isoleren. Op 26 maart ontvangen we een brief van Gedeputeerde Staten, waarbij deze motie wordt afgehandeld.

  Lees meer over "Subsidieregeling Natuurvriendelijk Isoleren"
 5. 2024-2-14 Dairy CampusVK.jpg
  cufryslanlogo
  Door Webredactie Christenunie Fryslân op 14 februari 2024

  Werkbezoek Dairy Campus Leeuwarden

  Een uniek voorbeeld van publiek-private samenwerking, waarbij praktijkonderzoek in de melkveehouderij naar efficiëntie, duurzaamheid, biodiversiteit en meer centraal staat: Dairy Campus. ChristenUnie krijgt op 14 februari, tijdens een Statenbreed werkbezoek, een inkijk en rondleiding bij Dairy Campus.

  Lees meer over "Werkbezoek Dairy Campus Leeuwarden"
 6. Frank Ypma
  cufryslanlogo
  Door Webredactie Christenunie Fryslân op 17 januari 2024

  Werkbezoek Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu

  Met minder krachtvoer en kunstmest willen de leden die zich verenigd hebben bij de Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu, een gezonder bedrijf creëren. Minder krachtvoer betekent ook minder melk per koe. Toch laten de VBBM-melkveehouders zich hier niet door weerhouden. Ze zien dat ze met minder input ook minder kosten hebben. De fractie van de ChristenUnie bezoekt op woensdag 17 januari het bedrijf van Frank Ypma in Oudega (Súdwest-Fryslân).

  Lees meer over "Werkbezoek Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu"
 7. Meine en Erik Witteveen
  cufryslanlogo
  Door Webredactie Christenunie Fryslân op 6 december 2023

  Werkbezoek LTO Noord Weststellingwerf

  Boeren in Weststellingwerf zien nog steeds kansen voor de landbouw in hun gebied. Land- en Tuinbouworganisatie Weststellingwerf nodigt de Statenleden van Provinciale Staten van Fryslân uit voor een werkbezoek in het gebied. Ze willen laten zien welke impact de agrarische sector heeft op het landelijke gebied. Tijdens een werkbezoek op woensdag 6 december bezoeken we twee agrarische bedrijven die dicht tegen een Natura-2000 gebied aanliggen.

  Lees meer over "Werkbezoek LTO Noord Weststellingwerf"
 8. Zonnepark Oosterwolde Meine
  cufryslanlogo
  Door Webredactie Christenunie Fryslân op 29 november 2023

  Werkbezoek zonnestroom-project in Oosterwolde

  Met oog voor het landschap en de lokale gemeenschap is het zonnepark in Oosterwolde gerealiseerd. Tijdens een werkbezoek op woensdag 29 november zien we hoe de parken ingepast zijn in het landschap. De zonnestroom van het zonnepark in Oosterwolde wordt gebruikt om groene waterstof op te wekken. Op het zonnepark staat een pilotinstallatie die duurzame stroom gaat omzetten in groene waterstof, SinneWetterstof.

  Lees meer over "Werkbezoek zonnestroom-project in Oosterwolde"
 9. werkbezoek kunstwurk.jpg
  cufryslanlogo
  Door Webredactie Christenunie Fryslân op 15 november 2023

  Werkbezoek Keunstwurk

  Bij Keunstwurk ziet men het toegankelijk maken van kunst en cultuur voor iedereen als  belangrijkste opdracht. Daarvoor ondernemen zij in verschillende disciplines actie. Directeur van Keunstwurk Douwe Zeldenrust praat de ChristenUnie fractie bij over de activiteiten en het belang van Keunstwurk. 

  Lees meer over "Werkbezoek Keunstwurk"
 10. Meine Jansma VK.jpeg
  cufryslanlogo
  Door Webredactie Christenunie Fryslân op 8 november 2023

  Meine Jansma beëdigd als commissielid

  In de Statenvergadering van woensdag 8 november 2023 is Meine Jansma geïnstalleerd als commissielid voor de ChristenUnie. Meine zal de Statenfractie komen versterken met zijn kennis en ervaring die hij meeneemt vanuit de raad in de gemeente Ooststellingwerf.

  Lees meer over "Meine Jansma beëdigd als commissielid"

  Labels: