Matthijs de Vries

Ik ben 38 jaar, getrouwd met Anne-Wil en wij hebben drie dochters en wonen in Leeuwarden. Ik werk  bij het Sociaal Domein Fryslân. Ik wil graag een herkenbaar geluid van de ChristenUnie laten horen in onze mooie provincie. Ik wil een waardevolle bijdrage leveren aan het behouden en verbeteren van de leefbaarheid in dorpen kernen en wijken en daarnaast mij inzetten voor een goed landbouwbeleid.