Berichten geschreven door Douwe van Oosten

 1. toogdag arno.jpg
  Douwe van Oosten
  Door Douwe van Oosten op 1 juli 2024

  Toogdag voor de Wadden

  Op 1 juli vindt de toogdag voor de Wadden in MFC de Ynset in Holwerd plaats, De ChristenUnie is gerepresenteerd door commissielid Douwe van Oosten.

  Lees meer over "Toogdag voor de Wadden"
 2. PXL_20240601_124708271.MP (002).jpg
  Douwe van Oosten
  Door Douwe van Oosten op 1 juni 2024

  Het Waddengebied in met Anja Haga

  Zaterdag 1 juni was Anja Haga, lijsttrekker van de ChristenUnie voor de Europese Verkiezingen, on tour in het Waddengebied. Vergezeld door staten-, raadsleden en adviseurs werden diverse projecten bezocht.

  Lees meer over "Het Waddengebied in met Anja Haga"

  Labels: ,

 3. dd.jpg
  Douwe van Oosten
  Door Douwe van Oosten op 30 mei 2024

  Op bezoek bij Natuurmuseum Fryslân

  Op donderdag 30 mei bezoekt een gedeelte van de ChristenUnie fractie het Natuurmuseum Fryslân. We spreken uitvoerig met de directrice Froukje Hernamdt en krijgen uitleg bij het museum. Daarnaast maken we een uniek ritje mee onder het museum, waar een beeld wordt geschetst van het onderwaterleven in Fryslân: van sloten tot de Waddenzee.

  Lees meer over "Op bezoek bij Natuurmuseum Fryslân"

  Labels: ,

 4. abd02052-7931-46d5-9746-680b29d39fd6.jpg
  Douwe van Oosten
  Door Douwe van Oosten op 23 mei 2024

  NPORadio1: Dit is de Dag

  Anja Haga, Europees lijsttrekker voor de ChristenUnie en Mirjam Bikker, ChristenUnie Fractievoorzitter waren donderdag 23 mei te gast in het programma Dit is de Dag op NPORadio1. In het kader van de Europese verkiezingen worden een aantal avonden in het land georganiseerd, Leeuwarden was nu aan de beurt.

  Lees meer over "NPORadio1: Dit is de Dag"
 5. WhatsApp Image 2024-05-14 at 08.49.36.jpeg
  Douwe van Oosten
  Door Douwe van Oosten op 13 mei 2024

  Een klimaatadaptieve Waddenkust

  Op 13 mei heeft commissielid Douwe van Oosten namens de ChristenUnie het symposium “Van Dijkversterking naar Klimaatadaptieve Waddenkust” bijgewoond. Meer dan 200 deelnemers bespraken hoe het Waddengebied toekomstbestendig gemaakt moet worden. ChristenUnie gedeputeerde Matthijs de Vries benadrukte het belang van een integrale benadering voor een klimaatbestendige toekomst.

  Lees meer over "Een klimaatadaptieve Waddenkust"
 6. friese vlag VK.jpg
  Douwe van Oosten
  Door Douwe van Oosten op 24 april 2024

  Provinciale Statenvergadering 24 april: het referendum

  Op 24 april vergaderen Provinciale Staten over het ‘updaten’ van de provinciale referendumverordening. Preciezer hebben we het gehad over een voorstel op initiatief van Forum voor Democratie.

  Lees meer over "Provinciale Statenvergadering 24 april: het referendum"

  Labels:

 7. aldeboarndedeelenVK.jpg
  Douwe van Oosten
  Door Douwe van Oosten op 7 februari 2024

  Werkbezoek gebiedscommissie Aldeboarn - De Deelen

  Hoe is het mogelijk om in een veenweidegebied in het ‘Lege Midden’, met in eerste instantie opgaven als bodemdaling en CO2-uitstoot, een gebiedsproces op gang te brengen wat integraal het gehele gebied verbetert? Tijdens een Statenbreed werkbezoek krijgt de fractie van de ChristenUnie inzicht in het verleden, de successen en de toekomst met haar knelpunten van het gebiedsproces Aldeboarn- De Deelen.

  Lees meer over "Werkbezoek gebiedscommissie Aldeboarn - De Deelen"
 8. NS trein 4056 bij Grou-Jirnsum vierkant.jpg
  Douwe van Oosten
  Door Douwe van Oosten op 1 februari 2024

  Daluren en twee vervoerders

  Naar aanleiding van een brief van een betrokken inwoner over het gebruik van het dalurenabonnement in de trein stelt de ChristenUnie fractie vragen aan het Friese college van Gedeputeerde Staten. Door een verplichte overstap in Leeuwarden en twee verschillende vervoerders in Fryslân is het voor gebruikers waarvoor hun treinreis elders in Fryslân begint niet mogelijk het volledige traject gebruik te maken van het daluren abonnement.

  Lees meer over "Daluren en twee vervoerders"
 9. friese vlag VK.jpg
  Douwe van Oosten
  Door Douwe van Oosten op 31 januari 2024

  Iepen MienskipsFûns 2024-2027

  Fryslân do libbest, do libbest as in hert. Tijdens simmer 2000 zingen Piter Wilkens en de Kast deze tekst. Het is veelzeggend over hoe de Friezen zich met elkaar verbonden weten via de mienskip.  De verbondenheid die door de vele vrijwilligers en mienskipsinitiatieven kracht en vorm aan Fryslân geven. Het IMF wil juist dat stimuleren. In de provinciale staten van januari worden de nieuwe kaders vastgesteld voor de periode 2024-2027. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat het IMF blijft voortbestaan om zo een impuls te kunnen blijven geven aan de brede welvaart en het welzijn in Fryslân. 

  Lees meer over "Iepen MienskipsFûns 2024-2027"

  Labels: ,

 10. RotondeVK.jpg
  Douwe van Oosten
  Door Douwe van Oosten op 13 december 2023

  Zorgen over onveilige oversteek bij Dokkum

  De gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel pleiten al langer voor de aanleg van een fietstunnel bij de McDonalds in Dokkum en nu roert ook de Friese politiek zich in de discussie. De ChristenUnie en andere partijen delen deze zorgen en stelllen vragen aan het provinciebestuur. In de vragen wordt verwezen naar een bericht van RTV NOF, waarin beide gemeenten aangeven dat de oversteekplaats waar veel middelbare scholieren gebruik van maken erg onveilig is. De gemeenten zouden wel mee willen helpen, maar de weg is van de provincie. Daarom willen de partijen van het college weten wat mogelijke oplossingen zijn en of de provincie hierover in gesprek is met de gemeenten. Hoeveel geld is er beschikbaar voor de veiligheid voor de Friese fietsers en welke projecten financiert provincie Fryslan (mee)? En waarop wordt de keuze om wel of niet te investeren gebaseerd? 

  Lees meer over "Zorgen over onveilige oversteek bij Dokkum"