Overzicht Statenleden

 

Periode

2023 - 2027

Partij

ChristenUnie

Statenleden

Matthijs de Vries*
(tot 19-07-2023)

Jantsje van der Veen*
(vanaf 12-07-2023)

Gedeputeerde 

M. de Vries 

2019 - 2023

ChristenUnie

Matthijs de Vries*
(vanaf 08-2022)

Wiebo de Vries*
(tot 08-2022)

Lieuwe van der Pol
(vanaf 22-01-2020)

Dennis de Calonne
(tot 22-01-2020)

 

2015 - 2019

 ChristenUnie

Anja Haga*
(tot 16-12-2015)

Wiebo de Vries*
(vanaf 16-12-2015)

Ynze de Boer (tot 20-12-2017
en vanaf 26-09-2018)

Richard Klerks
(tot 26-09-2018)

Reitze Douma
(vanaf 20-12-2017)

 

2011 - 2015

 ChristenUnie

Anja Haga*

Piet Adema* 
(tot 15 juni 2011)

Ynze de Boer

Wiebo de Vries 

2007 - 2011

 ChristenUnie

Albert Oostland* 
(tot febr 2011)

Ynze de Boer*

Sicco Boorsma 
(tot 26 mei 2010)

Anja Haga 
(van 26 mei 2010)

Haaye de Jong 
(febr-mrt 2011)

P. Adema

2003 - 2007

ChristenUnie/SGP

R. Ferwerda*

A. Oostland

O.A. v.d. Galiën (SGP)

2002 - 2003

ChristenUnie/SGP

R. Ferwerda*

A. van der Werf

P.T. de Vries (SGP)

1999 - 2002

GPV/RPF/SGP

A. van der Werf*

R. Ferwerda

P.T. de Vries (SGP)

 

1995 - 1999

GPV/RPF/SGP

A. van der Werf*

H.J. Buitenhuis* 
(tot 21 mei 1997)

N. Miedema 
(van 25 juni 1997)

P.T. de Vries (SGP)

1991 - 1995

 GPV/RPF/SGP

A. van der Werf*

H.J. Buitenhuis

P.T. de Vries (SGP)

1987 - 1991

GPV/RPF

J. Geersing* 
(tot 22 maart 1989)

Lawerman 
(van 26 april 1989)

H.J. Buitenhuis*

1982 - 1987

 GPV/RPF

P. Cnossen* 
(tot 23 mei 1984)

J. Geersing 
(van 27 juni 1984)

F.J. Heslinga*

1978 - 1982

 

 

1974 - 1978

GPV

G. Gerritsma*

1970 - 1974

GPV

G. Gerritsma*