Berichten over Werkbezoek

 1. Frank Ypma
  cufryslanlogo
  Door Webredactie Christenunie Fryslân op 17 januari 2024

  Werkbezoek Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu

  Met minder krachtvoer en kunstmest willen de leden die zich verenigd hebben bij de Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu, een gezonder bedrijf creëren. Minder krachtvoer betekent ook minder melk per koe. Toch laten de VBBM-melkveehouders zich hier niet door weerhouden. Ze zien dat ze met minder input ook minder kosten hebben. De fractie van de ChristenUnie bezoekt op woensdag 17 januari het bedrijf van Frank Ypma in Oudega (Súdwest-Fryslân).

  Lees meer over "Werkbezoek Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu"
 2. Meine en Erik Witteveen
  cufryslanlogo
  Door Webredactie Christenunie Fryslân op 6 december 2023

  Werkbezoek LTO Noord Weststellingwerf

  Boeren in Weststellingwerf zien nog steeds kansen voor de landbouw in hun gebied. Land- en Tuinbouworganisatie Weststellingwerf nodigt de Statenleden van Provinciale Staten van Fryslân uit voor een werkbezoek in het gebied. Ze willen laten zien welke impact de agrarische sector heeft op het landelijke gebied. Tijdens een werkbezoek op woensdag 6 december bezoeken we twee agrarische bedrijven die dicht tegen een Natura-2000 gebied aanliggen.

  Lees meer over "Werkbezoek LTO Noord Weststellingwerf"
 3. Zonnepark Oosterwolde Meine
  cufryslanlogo
  Door Webredactie Christenunie Fryslân op 29 november 2023

  Werkbezoek zonnestroom-project in Oosterwolde

  Met oog voor het landschap en de lokale gemeenschap is het zonnepark in Oosterwolde gerealiseerd. Tijdens een werkbezoek op woensdag 29 november zien we hoe de parken ingepast zijn in het landschap. De zonnestroom van het zonnepark in Oosterwolde wordt gebruikt om groene waterstof op te wekken. Op het zonnepark staat een pilotinstallatie die duurzame stroom gaat omzetten in groene waterstof, SinneWetterstof.

  Lees meer over "Werkbezoek zonnestroom-project in Oosterwolde"
 4. Planetarium
  cufryslanlogo
  Door Webredactie Christenunie Fryslân op 1 november 2023

  Werkbezoek Planetarium en museum Martena

  Het Koninklijk Eise Eisinga Planetarium en Museum Martena positioneren gezamenlijk de stad Franeker als Historische Academiestad. Franeker is in ‘It Ferhaal fan Fryslân’ het centrum van de academische geschiedenis en wetenschap. Tijdens een kennismakingsbezoek op woensdag 1 november jl. worden de Statenleden geïnformeerd over de samenwerking en de behaalde resultaten.

  Lees meer over "Werkbezoek Planetarium en museum Martena"
 5. Douwe en Doet
  cufryslanlogo
  Door Webredactie Christenunie Fryslân op 11 oktober 2023

  Werkbezoek Kunstacademie Friesland

  Sinds 1992 heeft Friesland geen (academische) opleiding voor kunst en cultuur. Dat heeft gevolgen voor de talentontwikkeling van jonge kunstenaars in onze provincie. Doet Boersma heeft in 2015 de Kunstacademie Friesland opgericht. Zij vindt het ontzettend belangrijk dat Fries talent de kans krijgt om zich te ontwikkelen in Fryslân. Tijdens het werkbezoek op woensdagmiddag 11 oktober krijgen we uitleg wat de Kunstacademie inhoudt. Het particulier opleidingsinstituut is voor alle disciplines in de beeldende kunst: tekenen, schilderen, fotografie en video, theorie, projecten, mixed media, kunstprojecten en kunstreizen.

  Lees meer over "Werkbezoek Kunstacademie Friesland"
 6. Uitleg Annemieke
  cufryslanlogo
  Door Webredactie Christenunie Fryslân op 16 september 2023

  Werkbezoek Staatsbosbeheer Vlieland

  Hoe is het gesteld met de natuur op Vlieland? Tijdens een werkbezoek op Vlieland gaan we met boswachters Bertwin Bergman en Annemieke op ‘t Hof van Staatsbosbeheer het veld in. We gaan langs drie verschillende natuur(beheer) projecten. De eerste stop is bij de Nederlandse landgeiten die grazen met een virtueel raster. De landgeiten hebben een zenderkastje om met gps.

  Lees meer over "Werkbezoek Staatsbosbeheer Vlieland"

  Labels: ,

 7. Thialf
  cufryslanlogo
  Door Webredactie Christenunie Fryslân op 13 september 2023

  Werkbezoek Thialf

  Nu het schaatsseizoen in Thialf weer is begonnen worden de Statenleden uitgenodigd voor een werkbezoek in het ijsstadion op woensdag 13 september 2023. Daarbij staat de financiële situatie van Thialf centraal. Ondanks een extra bijdrage van het Rijk, Topsport NOORD, NOC*NSF en de KNSB is het van belang dat de betrokken partijen en de aandeelhouders (Provincie Fryslân en gemeente Heerenveen) Thialf blijven ondersteunen.

  Lees meer over "Werkbezoek Thialf"

  Labels: ,

 8. Anja interview
  cufryslanlogo
  Door Webredactie Christenunie Fryslân op 28 augustus 2023

  Werkbezoek Waddenvereniging

  ChristenUnie Europarlementariër Anja Haga uit Dokkum, trapt het politieke seizoen af in Harlingen bij de Waddenvereniging. Ook de Provinciale Statenfractie sluit aan bij dit bezoek. Anja Haga vindt dat het Wad meer bescherming als Natura-2000 gebied verdient.

  Lees meer over "Werkbezoek Waddenvereniging"
 9. De Hegewarren
  cufryslanlogo
  Door Webredactie Christenunie Fryslân op 14 juni 2023

  Werkbezoek polder De Hegewarren

  Veenpolder De Hegewarren is erg laag gelegen. De veenpolder wordt voornamelijk gebruikt voor landbouwactiviteiten. Doordat het waterpeil laag is verdroogt het veen. De provincie heeft onderzoek gedaan naar de toekomst van dit gebied. Vorig jaar is er besloten om het gebied anders in te richten. De fractie van de ChristenUnie brengt woensdag 14 juni 2023 een werkbezoek aan de polder en ziet hoe het gebiedsontwikkelingsproces opgestart is.

  Lees meer over "Werkbezoek polder De Hegewarren"
 10. DNA
  cufryslanlogo
  Door Webredactie Christenunie Fryslân op 24 mei 2023

  Werkbezoek De Nieuwe Afsluitdijk

  De Afsluitdijk beschermt ons al 90 jaar tegen de kracht van het water. De versterking en vernieuwing van de Afsluitdijk is in volle gang. De waterkering wordt weer klaargemaakt voor de toekomst. Tijdens een werkbezoek aan De Nieuwe Afsluitdijk krijgen de Statenleden beeld bij de verschillende projecten die daar lopen. De nieuwe vismigratierivier zorgt ervoor dat de vissen straks weer vrij van Waddenzee naar IJsselmeer, heen en terug kunnen zwemmen.

  Lees meer over "Werkbezoek De Nieuwe Afsluitdijk"