Berichten over Werkbezoek

 1. Uitleg Annemieke
  cufryslanlogo
  Door Webredactie Christenunie Fryslân op 16 september 2023

  Werkbezoek Staatsbosbeheer Vlieland

  Hoe is het gesteld met de natuur op Vlieland? Tijdens een werkbezoek op Vlieland gaan we met boswachters Bertwin Bergman en Annemieke op ‘t Hof van Staatsbosbeheer het veld in. We gaan langs drie verschillende natuur(beheer) projecten. De eerste stop is bij de Nederlandse landgeiten die grazen met een virtueel raster. De landgeiten hebben een zenderkastje om met gps.

  Lees meer over "Werkbezoek Staatsbosbeheer Vlieland"

  Labels: ,

 2. Thialf
  cufryslanlogo
  Door Webredactie Christenunie Fryslân op 13 september 2023

  Werkbezoek Thialf

  Nu het schaatsseizoen in Thialf weer is begonnen worden de Statenleden uitgenodigd voor een werkbezoek in het ijsstadion op woensdag 13 september 2023. Daarbij staat de financiële situatie van Thialf centraal. Ondanks een extra bijdrage van het Rijk, Topsport NOORD, NOC*NSF en de KNSB is het van belang dat de betrokken partijen en de aandeelhouders (Provincie Fryslân en gemeente Heerenveen) Thialf blijven ondersteunen.

  Lees meer over "Werkbezoek Thialf"

  Labels: ,

 3. Anja interview
  cufryslanlogo
  Door Webredactie Christenunie Fryslân op 28 augustus 2023

  Werkbezoek Waddenvereniging

  ChristenUnie Europarlementariër Anja Haga uit Dokkum, trapt het politieke seizoen af in Harlingen bij de Waddenvereniging. Ook de Provinciale Statenfractie sluit aan bij dit bezoek. Anja Haga vindt dat het Wad meer bescherming als Natura-2000 gebied verdient.

  Lees meer over "Werkbezoek Waddenvereniging"
 4. De Hegewarren
  cufryslanlogo
  Door Webredactie Christenunie Fryslân op 14 juni 2023

  Werkbezoek polder De Hegewarren

  Veenpolder De Hegewarren is erg laag gelegen. De veenpolder wordt voornamelijk gebruikt voor landbouwactiviteiten. Doordat het waterpeil laag is verdroogt het veen. De provincie heeft onderzoek gedaan naar de toekomst van dit gebied. Vorig jaar is er besloten om het gebied anders in te richten. De fractie van de ChristenUnie brengt woensdag 14 juni 2023 een werkbezoek aan de polder en ziet hoe het gebiedsontwikkelingsproces opgestart is.

  Lees meer over "Werkbezoek polder De Hegewarren"
 5. DNA
  cufryslanlogo
  Door Webredactie Christenunie Fryslân op 24 mei 2023

  Werkbezoek De Nieuwe Afsluitdijk

  De Afsluitdijk beschermt ons al 90 jaar tegen de kracht van het water. De versterking en vernieuwing van de Afsluitdijk is in volle gang. De waterkering wordt weer klaargemaakt voor de toekomst. Tijdens een werkbezoek aan De Nieuwe Afsluitdijk krijgen de Statenleden beeld bij de verschillende projecten die daar lopen. De nieuwe vismigratierivier zorgt ervoor dat de vissen straks weer vrij van Waddenzee naar IJsselmeer, heen en terug kunnen zwemmen.

  Lees meer over "Werkbezoek De Nieuwe Afsluitdijk"
 6. Idzegea ligboxenstal
  cufryslanlogo
  Door Webredactie Christenunie Fryslân op 17 mei 2023

  Werkbezoek Idzegea

  Idzegea is één van de ontwikkelgebieden in het Friese veenweidegebied. In Idzegea lopen verschillende proefprojecten. In het kader van het Frysk Programma Landelijk Gebied (FPLG) worden de nieuwe Statenleden bijgepraat over het gebiedsproces. Tijdens het werkbezoek op woensdag 17 mei jl. wordt een toelichting gegeven op de locatie van melkveehouderij Zeilstra te Gaastmeer. Ook vaart de groep per praam door het natuurgebied Ringwiel.

  Lees meer over "Werkbezoek Idzegea"
 7. Ontbijt
  cufryslanlogo
  Door Webredactie Christenunie Fryslân op 10 mei 2023

  Kennismaking LTO Noord

  LTO Noord, de belangenbehartiger van de agrarische sector, nodigt de nieuwe Statenleden uit voor een informele kennismaking. Op de voergang van regiobestuurder Jan Teade Kooistra in Eagum staat de tafel gedekt met heerlijke broodjes. Tijdens het ontbijt vertelt Jan Teade over de boerderij en over het bestuurswerk wat hij doet voor LTO Noord.

  Lees meer over "Kennismaking LTO Noord"

  Labels: ,

 8. Cumela
  cufryslanlogo
  Door Webredactie Christenunie Fryslân op 11 januari 2023

  Werkbezoek Cumela

  Cumala is de brancheorganisatie voor groen, grond en infra. Ze zijn een ledenorganisatie en behartigen de belangen van deze sector. Cumela telt in Fryslân circa 145 leden. Naar aanleiding van een inspraakreactie van Cumela over de nieuwe Omgevingsverordening komt de fractie van de ChristenUnie in contact met Cumela. Op woendag 11 januari 2023 bezoekt de fractie het bestuur van Cumela Friesland op locatie bij Cumela-lid Jelle Bijlsma in Gytsjerk.

  Lees meer over "Werkbezoek Cumela"

  Labels: ,

 9. Rondleiding Johannes van der Veer
  cufryslanlogo
  Door Webredactie Christenunie Fryslân op 7 december 2022

  Werkbezoek Agrarische Jongeren Friesland

  De Agrarische Jongeren Friesland (AJF) willen graag met de ChristenUnie in gesprek om te praten over het perspectief voor de landbouw. ‘Mei elkoar komme we fjierder’, luidt de titel van het visiedocument van AJF. De fractie bezoekt het bedrijf van Johannes van der Veer in Welsryp. Ook Nynke Broersma uit Damwâld is namens AJF aanwezig bij het gesprek op woensdag 7 december.

  Lees meer over "Werkbezoek Agrarische Jongeren Friesland"

  Labels: ,

 10. EKG Matthijs Wiebo
  cufryslanlogo
  Door Webredactie Christenunie Fryslân op 16 november 2022

  Werkbezoek Enerzjykoöperaasje Garyp

  Garijp gaat voor duurzaamheid. Met de opgewekte stroom afkomstig van het zonnepark in het dorp, kunnen zij voldoende groene stroom leveren aan alle woningen. Maar dat is nog niet alles. Enerzjy Koöperaasje Garyp nodigt de Statenleden van de ChristenUnie uit om hen te informeren over het project: Zon-Wind-Opslag. Dit project is een volgende stap in de energietransitie voor Garyp.

  Lees meer over "Werkbezoek Enerzjykoöperaasje Garyp"