Nieuws

Insectennetwerk

Bij.jpgwoensdag 30 oktober 2019 20:43 Tijdens de Statenvergadering van woensdag 30 oktober is het onderwerp herstel insectennetwerk behandeld. In november 2017 werd een motie van GrienLinks aangenomen om onderzoek te doen naar het insectennetwerk om te kijken op welke wijze die versterkt kan worden. In 2018 is 200.000 euro toegekend aan deze motie. Het voorstel van Gedeputeerde Staten is om het bedrag op te delen in vier onderwerpen. lees verder
Labels

Zorgen om de provinciale aanpak van het Klimaatakkoord

Klimaatakkoord.jpgwoensdag 30 oktober 2019 19:06 Is de uitwerking van het klimaatakkoord in Fryslân in lijn met de Fryske Oanpak? Heeft de provincie wel grip op de totstandkoming van deze Regionale Energie Strategie? lees verder
Labels

Vaarweg Drachten en de Hegewarren

Boottocht Hegewarren .jpgwoensdag 23 oktober 2019 16:28 Op 27 november zal het onderwerp vaarweg Drachten en het gebied De Hegewarren besproken worden in de Provinciale Staten. Matthijs de Vries en Lieuwe van der Pol maken samen met collega Statenleden een rondvaart op woensdag 23 oktober 2019. lees verder
Labels

Extra stikstofregels vallen verkeerd

Us mem kin net op twa poaten rinne.jpgwoensdag 16 oktober 2019 20:16 Boeren kwamen massaal naar Leeuwarden om te protesteren tegen de provinciale stikstofregels. Waarom haalt de provincie alle niet gebruikte stalcapaciteit uit hun vergunning, terwijl het vanuit Den Haag gezegd wordt om uit te gaan van de stalcapaciteit? lees verder
Labels

Jongeren enthousiasmeren voor de politiek

Tienskip.jpgdinsdag 01 oktober 2019 18:35 Wat weten jongeren van de politiek? Tienskip, een organisatie van en voor jongeren, laat middelbare scholieren kennismaken met de politiek. De afgelopen maand hebben ruim 450 leerlingen het provinciehuis bezocht. Op deze dag leren de leerlingen niet uit de boeken, maar ervaren zij zelf hoe het er aan toe gaat in de praktijk. lees verder
Labels

Meer nieuws

Nieuwsarchief