Berichten over Recreatie

 1. Merk fryslan VK.jpg
  Petra Ellens
  Door Petra Ellens op 10 juli 2024

  Werkbezoek Merk Fryslân

  Op woensdag 10 juli bezoekt onze fractievoorzitter Petra Ellens de organisatie Merk Fryslân op een Statenbreed werkbezoek.

  Lees meer over "Werkbezoek Merk Fryslân"
 2. Sloot
  cufryslanlogo
  Door Webredactie Christenunie Fryslân op 19 juli 2023

  Schriftelijke vragen over bevaarbaar maken Jorwerter Feart

  ‘Hoe de boot verdween uit Jorwert’, zou een mooie titel kunnen zijn voor een nieuw boek. De Jorwerter Feart is overwoekerd door waterplanten en daardoor onbevaarbaar geworden. Een vriendengroep uit Jorwert wil dat gemeente of It Wetterskip actie onderneemt. Dat blijft tot nu toe uit. ChristenUnie stelt samen met meerdere partijen uit Provinciale Staten schriftelijke vragen over dit onderwerp.

  Lees meer over "Schriftelijke vragen over bevaarbaar maken Jorwerter Feart"
 3. Natte natuur
  Matthijs-CU-Statenfractie VK-79 (2).jpg
  Door Matthijs de Vries op 21 september 2022

  Hegewarren en geen nieuwe vaarweg naar Drachten

  Polderkades zijn straks vrijwel niet meer nodig bij de Hegewarren. De veenweidepolder Hegewarren bij Oudega (Sm.) wordt veranderd in een natuur- en recreatiegebied, waarbij water de hoofdrol krijgt. De zeven boeren die er nu nog zitten worden verplaatst. Een nieuwe vaarweg naar Drachten door de Hegewarren krijgt geen steun van Provinciale Staten op 21 september 2022.

  Lees meer over "Hegewarren en geen nieuwe vaarweg naar Drachten"
 4. TAF 3
  cufryslanlogo
  Door Webredactie Christenunie Fryslân op 9 september 2022

  Ontwikkelingen Gastvrij Fryslân 2028

  De Toerisme Alliantie Friesland (TAF) is betrokken geweest bij de totstandkoming van de beleidsnota Gastvrij Fryslân 2028. Provinciale Staten hebben dit beleid in 2020 vastgesteld. Hoe staat het ervoor? De TAF nodigt de Statenleden uit voor een informerende bijeenkomst op vrijdag 9 september in Wergea.

  Lees meer over "Ontwikkelingen Gastvrij Fryslân 2028"

  Labels: ,

 5. Plezierboot
  Lieuwe-CU-Statenfractie-VK 123 (2).jpg
  Door Lieuwe van der Pol op 22 juni 2022

  Aandacht voor toenemend slibprobleem Friese meren

  De watergebonden ondernemingen in Woudsend ondervinden veel last van slib dat vanuit het Koevordermeer en Slotermeer richting het Heegermeer beweegt. De haven in Woudsend slibt regelmatig dicht. ChristenUnie Fryslân spreekt deze bedrijven tijdens de Steatemerk in het provinciehuis. De fractie vraagt aandacht voor het slibprobleem tijdens de Statenvergadering van 22 juni jl.

  Lees meer over "Aandacht voor toenemend slibprobleem Friese meren"
 6. Duinen Ameland vk.jpg
  cufryslanlogo
  Door Webredactie Christenunie Fryslân op 27 augustus 2021

  Werkbezoek Staatsbosbeheer

  Midden op Ameland liggen het Hagedoornveld en de Zwanewaterduinen. Het prachtige natuurgebied is onlangs heringericht. De herinrichting zorgt ervoor dat de natuur- en landschappelijke waarden versterkt worden en daarnaast betere voorzieningen biedt voor de recreant. Boswachter Marjan Veenendal neemt ons samen met haar collega’s mee door de natuur, op vrijdag 27 augustus.

  Lees meer over "Werkbezoek Staatsbosbeheer"