Berichten geschreven door Matthijs de Vries

 1. voorkant provinciehuis 002

  Teleurstelling na mislukte coalitievorming

  Het is met grote teleurstelling dat we u vandaag onderstaand bericht moeten sturen. Na twee maanden van intensief onderhandelen met BBB, CDA en PvdA was er maandagavond een akkoord. Helaas kregen we op dinsdagochtend het bericht dat de PvdA zich alsnog heeft teruggetrokken en met dit akkoord niet in deze coalitie wil stappen. “In de redenen die de PvdA hiervoor noemt herkennen wij ons als ChristenUnie niet. Het is voor ons dan ook teleurstellend dat de PvdA alsnog deze keuze heeft gemaakt,” zegt fractievoorzitter Matthijs de Vries. "Na lange tijd onderhandelen en een akkoord op tafel voelt dit voor ons als een onverantwoorde stap in de verantwoordelijkheid die we voor een bestuurbaar Fryslân dragen."

  Lees meer over "Teleurstelling na mislukte coalitievorming"
 2. Fochteloërveen
  Matthijs-CU-Statenfractie VK-79 (2).jpg
  Door Matthijs de Vries op 31 mei 2023

  Concept Fries Programma Landelijk Gebied

  Hoe houden we het Friese platteland vitaal? Welke keuzes zijn daarvoor nodig? In het concept: 'Fries Programma Landelijk Gebied' komen een heleboel vraagstukken bij elkaar. Zoals natuurherstel, biodiversiteit, klimaat, waterkwaliteit, sociaal-economische vitaliteit en landbouw. Het plan moet ervoor te zorgen dat Fryslân de doelen haalt die we met elkaar hebben afgesproken. De ChristenUnie vindt het concept FPLG een goede eerste aanzet maar nog wel vrij algemeen.

  Lees meer over "Concept Fries Programma Landelijk Gebied"
 3. IMG_20181213_112832.jpg
  Matthijs-CU-Statenfractie VK-79 (2).jpg
  Door Matthijs de Vries op 28 maart 2023

  Rijk moet meer investeren in voorzieningen op het platteland

  Tijdens de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen ging het in Fryslân veel over de basisvoorzieningen op het platteland. De ChristenUnie vraagt ook na de stembusstrijd aandacht voor dit thema. 

  Fryslân is voor sommigen een paradox: Friezen zijn gelukkig, terwijl hun inkomens lager liggen dan elders in Nederland. Om het geluk van de Friezen ook in de toekomst op peil te houden moet de overheid investeren in een basisvoorzieningenniveau, te beginnen bij een dekkend aanbod van huisartsen.

  Lees meer over "Rijk moet meer investeren in voorzieningen op het platteland"
 4. hierhorenbussenVK.jpeg
  Matthijs-CU-Statenfractie VK-79 (2).jpg
  Door Matthijs de Vries op 13 maart 2023

  Hier horen bussen!

  Tweede Kamerlid Stieneke van der Graaf en lijsttrekker Matthijs de Vries komen samen met kandidaat Statenleden van de ChristenUnie opnieuw in actie om aandacht te vragen voor bereikbaarheid in de regio en het belang van goed, betaalbaar en toegankelijk openbaar vervoer. De ChristenUnie maakt zich zorgen over de staat van het openbaar vervoer op het platteland. Dienstregelingen zijn uitgekleed, lijnen worden gestrekt waardoor de bereikbaarheid en daarmee de leefbaarheid van de dorpen onder druk staat. 

  Lees meer over "Hier horen bussen!"
 5. Thialf ijsstadion Heerenveen vierkant.jpg
  Matthijs-CU-Statenfractie VK-79 (2).jpg
  Door Matthijs de Vries op 3 maart 2023

  Campagne voor treinstop bij Thialf

  De Friese Statenfracties van de ChristenUnie en de PvdA strijden al jaren voor opening van station Thialf wanneer er wedstrijden of andere activiteiten plaatsvinden in het ijsstadion. Komend weekend voeren de lijsttrekkers van beide partijen campagne bij station Heerenveen om het signaal af te geven dat het treinstation dat al sinds 2015 gesloten is open moet bij grote schaatsevenementen.

  Lees meer over "Campagne voor treinstop bij Thialf"
 6. friese vlag VK.jpg
  Matthijs-CU-Statenfractie VK-79 (2).jpg
  Door Matthijs de Vries op 20 februari 2023

  Zorgen om bevrijdingsfestival Leeuwarden

  Op 4 en 5 mei herdenken we en vieren we samen onze vrijheid. De Bevrijdingsfestivals zijn al meer dan 30 jaar een begrip in Nederland. Meer dan 200 optredens in 14 steden door heel het land. In Fryslân hebben we het bevrijdingsfestival in Leeuwarden met in 2022 95.000 bezoekers. De Provincie vertrekt hieraan jaarlijks € 45.000 subsidie. De festivals zijn een laagdrempelige manier om slachtoffers van oorlog en geweld te herdenken en onze vrijheid te vieren. 

  Lees meer over "Zorgen om bevrijdingsfestival Leeuwarden"

  Labels: ,

 7. Bus Kootstertille vk.jpg
  Matthijs-CU-Statenfractie VK-79 (2).jpg
  Door Matthijs de Vries op 8 februari 2023

  Compenseer abonnementhouders automatisch voor OV-staking

  De Friese Statenfracties van de ChristenUnie en de PvdA vinden dat alle reizigers met een bus- of treinabonnement automatisch compensatie moet krijgen als hun bus of trein niet rijdt door stakingen.

  Deze week rijden veel bussen en treinen in de provincie niet vanwege stakingen in het regionale bus- en treinvervoer. Ook in januari werd er twee dagen gestaakt. De provincie betaalt de vervoerders niet voor ritten die door stakingen niet gereden worden.

  Lees meer over "Compenseer abonnementhouders automatisch voor OV-staking"
 8. Fietsenstalling bus vk.jpg
  Matthijs-CU-Statenfractie VK-79 (2).jpg
  Door Matthijs de Vries op 21 december 2022

  Regionaal Mobiliteitsprogramma

  Het nieuwe Regionale Mobiliteitsprogramma geeft een visie op mobiliteit en infrastructuur tot en met 2040, met een doorkijk naar 2050. Het laat zien hoe de provincie de verduurzaming van het mobiliteitssysteem vorm gaat geven om daarmee een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid, bereikbaarheid, verkeersveiligheid én een gezond klimaat in Fryslân. ChristenUnie vraagt tijdens het debat aandacht voor verkeersarmoede. Ook wel: het niet kunnen komen waar je zou willen komen, waardoor deelname aan maatschappelijke, economische of sociale activiteiten wordt belemmerd.

  Lees meer over "Regionaal Mobiliteitsprogramma"
 9. Trein bij Deinum
  Matthijs-CU-Statenfractie VK-79 (2).jpg
  Door Matthijs de Vries op 7 december 2022

  ChristenUnie is verbaasd over minder treinstops in Deinum en Dronryp

  De nieuwe dienstregeling die op 11 december 2022 ingaat zorgt voor minder treinstops in Deinum en Dronryp. De provinciale fractie van de ChristenUnie is verbaasd en stelt vragen aan het college van Gedeputeerde Staten. “De nieuwe dienstregeling moet er juist voor zorgen dat de situatie voor de reiziger wordt verbeterd. Inwoners van Deinum, Dronryp en de omliggende dorpen worden hierdoor ernstig benadeeld. Dit terwijl er een afspraak is met Arriva dat er twee keer in het uur een trein hoort te stoppen”, zegt ChristenUnie Statenlid Matthijs de Vries. Hij wil van het provinciebestuur weten wat de reden is om op dit specifieke traject het aantal tussenstops te verminderen.  

  Lees meer over "ChristenUnie is verbaasd over minder treinstops in Deinum en Dronryp"
 10. Agrifirm.jpg
  Matthijs-CU-Statenfractie VK-79 (2).jpg
  Door Matthijs de Vries op 30 november 2022

  ChristenUnie wil provinciale samenwerking met Havennetwerk Fryslân

  De ChristenUnie vindt het vreemd dat de provincie zich niet heeft aangesloten bij Havennetwerk Fryslân. Onlangs namen de Staten een motie, ingediend door Statenlid Matthijs de Vries aan. Hierin wordt het college gevraagd te komen met een integrale havenvisie voor Fryslân. Nu wil de fractie weten of het college ook van plan is om deze visie in samenwerking met het Havennetwerk Fryslân op te stellen. Daarnaast zou de ChristenUnie ook graag zien dat de provincie alsnog aansluit bij  het netwerk.

  Lees meer over "ChristenUnie wil provinciale samenwerking met Havennetwerk Fryslân"