Berichten geschreven door Matthijs de Vries

 1. Windmolen
  Matthijs-CU-Statenfractie VK-79 (2).jpg
  Door Matthijs de Vries op 20 april 2022

  Op zoek naar nieuw perspectief Hegewarren

  Sinds de inpoldering in de jaren ‘70 is de Hegewarren ruim een halve meter gezakt. Het huidige waterbeheer en landgebruik biedt daarmee geen duurzaam toekomstperspectief. Provinciale Staten hebben in 2019 besloten om opdracht te geven voor het verkennen van een nieuwe inrichting van de Hegewarren. De voorgenomen gebiedsontwikkeling, met hogere waterpeilen, heeft ingrijpende gevolgen voor de huidige bewoners en gebruikers van de Hegewarren. Tijdens de Statenvergadering liggen er twee varianten voor: ‘Polderaquarel’ en ‘Open en natuurlijk’.

  Lees meer over "Op zoek naar nieuw perspectief Hegewarren"
 2. TreinenVK.jpg
  Matthijs-CU-Statenfractie VK-79 (2).jpg
  Door Matthijs de Vries op 6 april 2022

  ChristenUnie Fryslân maakt zich zorgen over Friese treinreiziger

  De ChristenUniefractie zet zich al jaren in voor een goede verbinding naar de Randstad. Dat dit geen overbodige luxe is blijkt maar weer. Opnieuw worden we geconfronteerd door verontrustende berichten over het spoortraject van het Noorden naar de Randstad. De Friese reiziger moet door een misser van ProRail de komende 2,5 jaar maar hopen dat zij de aansluiting op de trein in Zwolle haalt.

  Lees meer over "ChristenUnie Fryslân maakt zich zorgen over Friese treinreiziger"
 3. Fietsen
  Matthijs-CU-Statenfractie VK-79 (2).jpg
  Door Matthijs de Vries op 23 maart 2022

  Fryslân Feilich Fytslân

  Met het nieuwe fietsbeleid zet de provincie in op de ambitie om dé fietsprovincie van Nederland te worden. Statenlid Matthijs de Vries is content met de de nota die voorligt. "Wanneer iets goed is mag dat ook gezegd worden en de nota Fryslan Feilich Fytslân is goed! Onze motie over het stimuleren van de fietshelm is keurig verwerkt en ook de koppelkansen met toerisme en recratie worden gemaakt."

  Lees meer over "Fryslân Feilich Fytslân"
 4. Brug Kootstertille1.jpg
  Matthijs-CU-Statenfractie VK-79 (2).jpg
  Door Matthijs de Vries op 25 februari 2022

  Probleem met de brug in Kootstertille kan snel en degelijk worden opgelost

  Opinie

  Vervanging van de brug in Kootstertille staat al lang op de agenda. De urgentie dringt maar langzaam door, stellen Statenlid Matthijs de Vries en gemeenteraadslid Eppie Hooghiemstra van de ChristenUnie.

  Einde levensduur, dat is de conclusie na controle in 2021 van de brug bij Kootstertille. De veiligheid bij regulier gebruik kan niet meer worden gegarandeerd. Die vergelijkbare boodschap is er voor meer bruggen in Fryslân en Nederland. De staat van de brug is al langer bekend bij betrokkenen. Al in 2014 is geconstateerd dat het betonnen gedeelte constructief niet voldoet.

  Lees meer over "Probleem met de brug in Kootstertille kan snel en degelijk worden opgelost"
 5. Hoofdfietsroutes
  Matthijs-CU-Statenfractie VK-79 (2).jpg
  Door Matthijs de Vries op 16 februari 2022

  Aanleggen van hoofdfietsroutes

  Steeds meer mensen hebben een elektrische fiets. Met de komst van de elektrische fiets worden de afstanden voor het gevoel kleiner. De fiets wordt vaker gebruikt om bijvoorbeeld naar het werk of school te gaan, in plaats van met de auto of het openbaar vervoer. De provincie wil het gebruik van de fiets stimuleren en wil samen met de gemeenten een netwerk van hoofdfietsroutes realiseren. De ChristenUnie is voorstander van een goede fiets infrastructuur. We zijn dan ook van mening dat we aan de slag moeten met de realisatie van hoofdfietsroutes.

  Lees meer over "Aanleggen van hoofdfietsroutes"
 6. 2022 02-11 haitsma met 8 k.jpg
  Matthijs-CU-Statenfractie VK-79 (2).jpg
  Door Matthijs de Vries op 11 februari 2022

  Werkbezoek Haitsma beton Kootstertille

  De conditie van de brug bij Kootstertille is zorgelijk blijkt uit inspectie van Rijkswaterstaat in oktober. Sindsdien geldt er een aslastbeperking en is er nog maar één rijbaan beschikbaar. Met stoplichten wordt voorkomen dat er teveel verkeer tegelijk over de brug gaat. Het oponthoud zorgt niet alleen voor ergernis bij de gebruikers van de brug, maar heeft ook flinke economsche impact op de omliggende bedrijven. 

  Lees meer over "Werkbezoek Haitsma beton Kootstertille"
 7. Waternavel vk.jpg
  Matthijs-CU-Statenfractie VK-79 (2).jpg
  Door Matthijs de Vries op 15 december 2021

  Invasieve exoten

  De reuzenberenklauw, grote waternavel, Aziatische duizendknopen en watercrassula zijn invasieve soorten. Deze komen van nature niet in Nederland voor. Meestal komen deze exoten door menselijk handelen in ons land terecht. Door het ontbreken van natuurlijke vijanden zoals bacteriën, schimmels en insecten kunnen ze zich hier snel vermeerderen. Deze soorten zorgen voor veel schade en overlast omdat ze sterk woekeren en moeilijk te bestrijden zijn. Tijdens de Statenvergadering op woensdag 15 december worden de Staten gevraagd richting geven aan de aanpak van invasieve exoten in Fryslân. Het effect hiervan is de verbetering van de biodiversiteit. De fractie van de ChristenUnie vindt dat we moeten kiezen voor maximale inzet om invasieve soorten te bestrijden.

  Lees meer over "Invasieve exoten"
 8. Alliander VK
  Matthijs-CU-Statenfractie VK-79 (2).jpg
  Door Matthijs de Vries op 24 november 2021

  Alliander vraagt investering van provincie

  Als beheerder van het energienetwerk moet Alliander de komende jaren fors investeren door de energietransitie. Om een stabiele werking van het stroomnetwerk te kunnen blijven garanderen zijn uitbreidingen nu en in de toekomst hard nodig.

  De ChristenUnie voelt deze maatschappelijke noodzaak ook en is bereid het gevraagde kapitaal aan Alliander beschikbaar te stellen middels een lening. Zo brengen we de energietransitie op gang en zorgen we dat de faciliteiten voor opwekking van schone energie op orde zijn en blijven.

  Wel is de ChristenUnie scherp op de financieel economische voorwaarden en mogelijke gevolgen van deze kapitaalverstrekking voor de begroting van de provincie.

  Lees meer over "Alliander vraagt investering van provincie"
 9. Geld biljetten vk.jpg
  Matthijs-CU-Statenfractie VK-79 (2).jpg
  Door Matthijs de Vries op 10 november 2021

  Begroting 2022

  “Een compliment voor de keurige en sluitende begroting die nu voor ligt en in lijn is met de Kadernota”, zegt Statenlid Matthijs de Vries tijdens de behandeling van de begroting. Hij is zich nog meer dan op andere momenten, bewust van zijn controlerende taak. De fractie van de ChristenUnie heeft de begroting goed doorgenomen en heeft zorg over een aantal grote projecten. Bij de behandeling van de begroting op woensdag 10 november vragen wij hier aandacht voor.

  Lees meer over "Begroting 2022"

  Labels: ,

 10. Veerboot Oerd vk.jpg
  Matthijs-CU-Statenfractie VK-79 (2).jpg
  Door Matthijs de Vries op 27 augustus 2021

  Werkbezoek Wagenborg Passagiersdiensten

  Hoe gaan we straks naar Ameland? Dat er een oplossing moet komen voor de vaargeulproblemen tussen Holwerd en Ameland staat als een paal boven water. De vaarweg naar Ameland wordt steeds moeilijker begaanbaar, doordat deze dichtslibt met zand. De fractie van de ChristenUnie brengt op vrijdag 27 augustus jl. een werkbezoek aan Wagenborg Passagiersdiensten. Wagenborg directeur Ger van Langen ziet verschillende mogelijkheden om het vervoer van en naar Ameland te blijven verzorgen.

  Lees meer over "Werkbezoek Wagenborg Passagiersdiensten"