Berichten geschreven door Matthijs de Vries

 1. Natte natuur
  Matthijs-CU-Statenfractie VK-79 (2).jpg
  Door Matthijs de Vries op 21 september 2022

  Hegewarren en geen nieuwe vaarweg naar Drachten

  Polderkades zijn straks vrijwel niet meer nodig bij de Hegewarren. De veenweidepolder Hegewarren bij Oudega (Sm.) wordt veranderd in een natuur- en recreatiegebied, waarbij water de hoofdrol krijgt. De zeven boeren die er nu nog zitten worden verplaatst. Een nieuwe vaarweg naar Drachten door de Hegewarren krijgt geen steun van Provinciale Staten op 21 september 2022.

  Lees meer over "Hegewarren en geen nieuwe vaarweg naar Drachten"
 2. Nieuwbouw Deinum
  Matthijs-CU-Statenfractie VK-79 (2).jpg
  Door Matthijs de Vries op 13 juli 2022

  Deltaplan Noord-Nederland

  De Tweede Kamer heeft in 2020 aan de regering gevraagd om in samenwerking met de regio een Deltaplan van en voor Noord-Nederland op te stellen. Met als doel de bereikbaarheid te verbeteren en het wonen en werken in het noorden te stimuleren. De Lelylijn is een belangrijk onderdeel van het Deltaplan. De Friese partijen willen daar met elkaar het debat over voeren. ChristenUnie is voorstander van de Lelylijn en vindt de zorg dat Fryslân volgebouwd wordt, onterecht.

  Lees meer over "Deltaplan Noord-Nederland"
 3. Robotica Programmeren vk.jpg
  Matthijs-CU-Statenfractie VK-79 (2).jpg
  Door Matthijs de Vries op 16 juni 2022

  Steun voor Innovatiecluster Drachten ook in 2024-2025

  ChristenUnie en CDA willen stabiliteit en duidelijkheid voor het Innovatiecluster Drachten (ICD). We komen met een voorstel om € 440.000 voor de jaren 2024 en 2025 te reserveren in de begroting. Uit de Kadernota van de provincie blijkt dat er nog geen middelen voor deze jaren in de begroting staan.

  Lees meer over "Steun voor Innovatiecluster Drachten ook in 2024-2025"
 4. taxi waaksma vk .jpg
  Matthijs-CU-Statenfractie VK-79 (2).jpg
  Door Matthijs de Vries op 1 juni 2022

  Werkbezoek taxibedrijf Waaksma

  De ChristenUnie maakt zich zorgen over de toekomst van het openbaar vervoer in Fryslân. Nog altijd zijn de reizigersaantallen na corona nog niet op peil. Nu de coronasteun vanuit het Rijk stopt wordt een groot deel van het busvervoer in de provincie onrendabel. Opnieuw worden er lijnen geschrapt.

  Hoe kunnen we de mobiliteit behouden op het platteland? Daarover gaat Statenlid Matthijs de Vries in gesprek met Taxicentrale Waaksma.

  Lees meer over "Werkbezoek taxibedrijf Waaksma"
 5. Matthijs bus vk.jpg
  Matthijs-CU-Statenfractie VK-79 (2).jpg
  Door Matthijs de Vries op 25 mei 2022

  Interpellatiedebat over openbaar vervoer in Fryslân

  Het openbaar vervoer in Fryslân staat onder druk. Door de coronapandemie waren er minder reizigers die gebruik maakten van het openbaar vervoer. Ook nu de pandemie voorbij is, zijn de reizigersaantallen nog niet terug op het oude niveau. Het Rijk kwam vorig jaar over de brug om een groot deel van de teruggelopen inkomsten van de vervoerders te compenseren maar geeft aan dat de coronasteun vervalt vanaf 1 januari 2023. Gevolg hiervan is dat er straks veel minder bussen en treinen rijden. De ChristenUnie maakt zich zorgen over het openbaar vervoer en de leefbaarheid van het platteland en vraagt een interpellatiedebat aan. 

  Lees meer over "Interpellatiedebat over openbaar vervoer in Fryslân"
 6. Windmolen
  Matthijs-CU-Statenfractie VK-79 (2).jpg
  Door Matthijs de Vries op 20 april 2022

  Op zoek naar nieuw perspectief Hegewarren

  Sinds de inpoldering in de jaren ‘70 is de Hegewarren ruim een halve meter gezakt. Het huidige waterbeheer en landgebruik biedt daarmee geen duurzaam toekomstperspectief. Provinciale Staten hebben in 2019 besloten om opdracht te geven voor het verkennen van een nieuwe inrichting van de Hegewarren. De voorgenomen gebiedsontwikkeling, met hogere waterpeilen, heeft ingrijpende gevolgen voor de huidige bewoners en gebruikers van de Hegewarren. Tijdens de Statenvergadering liggen er twee varianten voor: ‘Polderaquarel’ en ‘Open en natuurlijk’.

  Lees meer over "Op zoek naar nieuw perspectief Hegewarren"
 7. TreinenVK.jpg
  Matthijs-CU-Statenfractie VK-79 (2).jpg
  Door Matthijs de Vries op 6 april 2022

  ChristenUnie Fryslân maakt zich zorgen over Friese treinreiziger

  De ChristenUniefractie zet zich al jaren in voor een goede verbinding naar de Randstad. Dat dit geen overbodige luxe is blijkt maar weer. Opnieuw worden we geconfronteerd door verontrustende berichten over het spoortraject van het Noorden naar de Randstad. De Friese reiziger moet door een misser van ProRail de komende 2,5 jaar maar hopen dat zij de aansluiting op de trein in Zwolle haalt.

  Lees meer over "ChristenUnie Fryslân maakt zich zorgen over Friese treinreiziger"
 8. Fietsen
  Matthijs-CU-Statenfractie VK-79 (2).jpg
  Door Matthijs de Vries op 23 maart 2022

  Fryslân Feilich Fytslân

  Met het nieuwe fietsbeleid zet de provincie in op de ambitie om dé fietsprovincie van Nederland te worden. Statenlid Matthijs de Vries is content met de de nota die voorligt. "Wanneer iets goed is mag dat ook gezegd worden en de nota Fryslan Feilich Fytslân is goed! Onze motie over het stimuleren van de fietshelm is keurig verwerkt en ook de koppelkansen met toerisme en recratie worden gemaakt."

  Lees meer over "Fryslân Feilich Fytslân"
 9. Brug Kootstertille1.jpg
  Matthijs-CU-Statenfractie VK-79 (2).jpg
  Door Matthijs de Vries op 25 februari 2022

  Probleem met de brug in Kootstertille kan snel en degelijk worden opgelost

  Opinie

  Vervanging van de brug in Kootstertille staat al lang op de agenda. De urgentie dringt maar langzaam door, stellen Statenlid Matthijs de Vries en gemeenteraadslid Eppie Hooghiemstra van de ChristenUnie.

  Einde levensduur, dat is de conclusie na controle in 2021 van de brug bij Kootstertille. De veiligheid bij regulier gebruik kan niet meer worden gegarandeerd. Die vergelijkbare boodschap is er voor meer bruggen in Fryslân en Nederland. De staat van de brug is al langer bekend bij betrokkenen. Al in 2014 is geconstateerd dat het betonnen gedeelte constructief niet voldoet.

  Lees meer over "Probleem met de brug in Kootstertille kan snel en degelijk worden opgelost"
 10. Hoofdfietsroutes
  Matthijs-CU-Statenfractie VK-79 (2).jpg
  Door Matthijs de Vries op 16 februari 2022

  Aanleggen van hoofdfietsroutes

  Steeds meer mensen hebben een elektrische fiets. Met de komst van de elektrische fiets worden de afstanden voor het gevoel kleiner. De fiets wordt vaker gebruikt om bijvoorbeeld naar het werk of school te gaan, in plaats van met de auto of het openbaar vervoer. De provincie wil het gebruik van de fiets stimuleren en wil samen met de gemeenten een netwerk van hoofdfietsroutes realiseren. De ChristenUnie is voorstander van een goede fiets infrastructuur. We zijn dan ook van mening dat we aan de slag moeten met de realisatie van hoofdfietsroutes.

  Lees meer over "Aanleggen van hoofdfietsroutes"