Berichten geschreven door Matthijs de Vries

 1. Fietsenstalling bus vk.jpg
  Matthijs-CU-Statenfractie VK-79 (2).jpg
  Door Matthijs de Vries op 21 december 2022

  Regionaal Mobiliteitsprogramma

  Het nieuwe Regionale Mobiliteitsprogramma geeft een visie op mobiliteit en infrastructuur tot en met 2040, met een doorkijk naar 2050. Het laat zien hoe de provincie de verduurzaming van het mobiliteitssysteem vorm gaat geven om daarmee een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid, bereikbaarheid, verkeersveiligheid én een gezond klimaat in Fryslân. ChristenUnie vraagt tijdens het debat aandacht voor verkeersarmoede. Ook wel: het niet kunnen komen waar je zou willen komen, waardoor deelname aan maatschappelijke, economische of sociale activiteiten wordt belemmerd.

  Lees meer over "Regionaal Mobiliteitsprogramma"
 2. Trein bij Deinum
  Matthijs-CU-Statenfractie VK-79 (2).jpg
  Door Matthijs de Vries op 7 december 2022

  ChristenUnie is verbaasd over minder treinstops in Deinum en Dronryp

  De nieuwe dienstregeling die op 11 december 2022 ingaat zorgt voor minder treinstops in Deinum en Dronryp. De provinciale fractie van de ChristenUnie is verbaasd en stelt vragen aan het college van Gedeputeerde Staten. “De nieuwe dienstregeling moet er juist voor zorgen dat de situatie voor de reiziger wordt verbeterd. Inwoners van Deinum, Dronryp en de omliggende dorpen worden hierdoor ernstig benadeeld. Dit terwijl er een afspraak is met Arriva dat er twee keer in het uur een trein hoort te stoppen”, zegt ChristenUnie Statenlid Matthijs de Vries. Hij wil van het provinciebestuur weten wat de reden is om op dit specifieke traject het aantal tussenstops te verminderen.  

  Lees meer over "ChristenUnie is verbaasd over minder treinstops in Deinum en Dronryp"
 3. Agrifirm.jpg
  Matthijs-CU-Statenfractie VK-79 (2).jpg
  Door Matthijs de Vries op 30 november 2022

  ChristenUnie wil provinciale samenwerking met Havennetwerk Fryslân

  De ChristenUnie vindt het vreemd dat de provincie zich niet heeft aangesloten bij Havennetwerk Fryslân. Onlangs namen de Staten een motie, ingediend door Statenlid Matthijs de Vries aan. Hierin wordt het college gevraagd te komen met een integrale havenvisie voor Fryslân. Nu wil de fractie weten of het college ook van plan is om deze visie in samenwerking met het Havennetwerk Fryslân op te stellen. Daarnaast zou de ChristenUnie ook graag zien dat de provincie alsnog aansluit bij  het netwerk.

  Lees meer over "ChristenUnie wil provinciale samenwerking met Havennetwerk Fryslân"
 4. Bushalte Blessum vk.jpg
  Matthijs-CU-Statenfractie VK-79 (2).jpg
  Door Matthijs de Vries op 24 oktober 2022

  Mienskip betrekken om het openbaar vervoer in stand te houden

  De bereikbaarheid van het platteland staat onder druk omdat het aantal reizigers dat gebruik maakt van de bus nog steeds lager is dan voor de coronapandemie. Samen met de PvdA vinden we het belangrijk dat de mienskip en de busvervoerder samen nadenken over het voorkomen van verschraling van het openbaar vervoer en het terugwinnen van de reizigers. We doen daarom woensdag tijdens Provinciale Staten het voorstel om de Friese mienskip uit te dagen om zelf met ideeën te komen die hun dorp of wijk bereikbaar houden, wanneer de lijnbus is verdwenen of dreigt te verdwijnen. Dat gebeurt tijdens het debat over de nota van uitgangspunten van de busconcessie 2024-2034, waar Provinciale Staten beslist over welke eisen in de aanbesteding komen te staan.

  Lees meer over "Mienskip betrekken om het openbaar vervoer in stand te houden"
 5. Natte natuur
  Matthijs-CU-Statenfractie VK-79 (2).jpg
  Door Matthijs de Vries op 21 september 2022

  Hegewarren en geen nieuwe vaarweg naar Drachten

  Polderkades zijn straks vrijwel niet meer nodig bij de Hegewarren. De veenweidepolder Hegewarren bij Oudega (Sm.) wordt veranderd in een natuur- en recreatiegebied, waarbij water de hoofdrol krijgt. De zeven boeren die er nu nog zitten worden verplaatst. Een nieuwe vaarweg naar Drachten door de Hegewarren krijgt geen steun van Provinciale Staten op 21 september 2022.

  Lees meer over "Hegewarren en geen nieuwe vaarweg naar Drachten"
 6. Nieuwbouw Deinum
  Matthijs-CU-Statenfractie VK-79 (2).jpg
  Door Matthijs de Vries op 13 juli 2022

  Deltaplan Noord-Nederland

  De Tweede Kamer heeft in 2020 aan de regering gevraagd om in samenwerking met de regio een Deltaplan van en voor Noord-Nederland op te stellen. Met als doel de bereikbaarheid te verbeteren en het wonen en werken in het noorden te stimuleren. De Lelylijn is een belangrijk onderdeel van het Deltaplan. De Friese partijen willen daar met elkaar het debat over voeren. ChristenUnie is voorstander van de Lelylijn en vindt de zorg dat Fryslân volgebouwd wordt, onterecht.

  Lees meer over "Deltaplan Noord-Nederland"
 7. Robotica Programmeren vk.jpg
  Matthijs-CU-Statenfractie VK-79 (2).jpg
  Door Matthijs de Vries op 16 juni 2022

  Steun voor Innovatiecluster Drachten ook in 2024-2025

  ChristenUnie en CDA willen stabiliteit en duidelijkheid voor het Innovatiecluster Drachten (ICD). We komen met een voorstel om € 440.000 voor de jaren 2024 en 2025 te reserveren in de begroting. Uit de Kadernota van de provincie blijkt dat er nog geen middelen voor deze jaren in de begroting staan.

  Lees meer over "Steun voor Innovatiecluster Drachten ook in 2024-2025"
 8. taxi waaksma vk .jpg
  Matthijs-CU-Statenfractie VK-79 (2).jpg
  Door Matthijs de Vries op 1 juni 2022

  Werkbezoek taxibedrijf Waaksma

  De ChristenUnie maakt zich zorgen over de toekomst van het openbaar vervoer in Fryslân. Nog altijd zijn de reizigersaantallen na corona nog niet op peil. Nu de coronasteun vanuit het Rijk stopt wordt een groot deel van het busvervoer in de provincie onrendabel. Opnieuw worden er lijnen geschrapt.

  Hoe kunnen we de mobiliteit behouden op het platteland? Daarover gaat Statenlid Matthijs de Vries in gesprek met Taxicentrale Waaksma.

  Lees meer over "Werkbezoek taxibedrijf Waaksma"
 9. Matthijs bus vk.jpg
  Matthijs-CU-Statenfractie VK-79 (2).jpg
  Door Matthijs de Vries op 25 mei 2022

  Interpellatiedebat over openbaar vervoer in Fryslân

  Het openbaar vervoer in Fryslân staat onder druk. Door de coronapandemie waren er minder reizigers die gebruik maakten van het openbaar vervoer. Ook nu de pandemie voorbij is, zijn de reizigersaantallen nog niet terug op het oude niveau. Het Rijk kwam vorig jaar over de brug om een groot deel van de teruggelopen inkomsten van de vervoerders te compenseren maar geeft aan dat de coronasteun vervalt vanaf 1 januari 2023. Gevolg hiervan is dat er straks veel minder bussen en treinen rijden. De ChristenUnie maakt zich zorgen over het openbaar vervoer en de leefbaarheid van het platteland en vraagt een interpellatiedebat aan. 

  Lees meer over "Interpellatiedebat over openbaar vervoer in Fryslân"
 10. Windmolen
  Matthijs-CU-Statenfractie VK-79 (2).jpg
  Door Matthijs de Vries op 20 april 2022

  Op zoek naar nieuw perspectief Hegewarren

  Sinds de inpoldering in de jaren ‘70 is de Hegewarren ruim een halve meter gezakt. Het huidige waterbeheer en landgebruik biedt daarmee geen duurzaam toekomstperspectief. Provinciale Staten hebben in 2019 besloten om opdracht te geven voor het verkennen van een nieuwe inrichting van de Hegewarren. De voorgenomen gebiedsontwikkeling, met hogere waterpeilen, heeft ingrijpende gevolgen voor de huidige bewoners en gebruikers van de Hegewarren. Tijdens de Statenvergadering liggen er twee varianten voor: ‘Polderaquarel’ en ‘Open en natuurlijk’.

  Lees meer over "Op zoek naar nieuw perspectief Hegewarren"