Berichten over Begroting

 1. bankbiljetten
  Douwe van Oosten
  Door Douwe van Oosten op 8 november 2023

  Begroting 2024

  De ChristenUnie vindt de begroting 2024 een reële begroting, die recht doet aan de afspraken die gemaakt zijn in het Bestuursakkoord 2023-2027 en aan de beperkingen die de financiële situatie van de provincie kent. Tijdens de begrotingsbehandeling vraagt de ChristenUnie steun voor de Kunstacademie Friesland.

  Lees meer over "Begroting 2024"

  Labels: ,

 2. Euro
  Wiebo VK-CU-Statenfractie-29 (2).jpg
  Door Wiebo de Vries op 9 november 2022

  Begroting 2023

  “Als de begroting een afspiegeling is van de ambitie van Fryslân, dan staan we er somber voor. Neem het programma economie, dat richting 2024 nagenoeg geen geld meer heeft. Wat betekent dat voor onze Friese economie?”, zegt Statenlid Wiebo de Vries tijdens de behandeling van de begroting 2023.   

  Lees meer over "Begroting 2023"
 3. Geld biljetten vk.jpg
  Matthijs-CU-Statenfractie VK-79 (2).jpg
  Door Matthijs de Vries op 10 november 2021

  Begroting 2022

  “Een compliment voor de keurige en sluitende begroting die nu voor ligt en in lijn is met de Kadernota”, zegt Statenlid Matthijs de Vries tijdens de behandeling van de begroting. Hij is zich nog meer dan op andere momenten, bewust van zijn controlerende taak. De fractie van de ChristenUnie heeft de begroting goed doorgenomen en heeft zorg over een aantal grote projecten. Bij de behandeling van de begroting op woensdag 10 november vragen wij hier aandacht voor.

  Lees meer over "Begroting 2022"

  Labels: ,