Berichten geschreven door Wiebo de Vries

 1. Euro
  Wiebo VK-CU-Statenfractie-29 (2).jpg
  Door Wiebo de Vries op 9 november 2022

  Begroting 2023

  “Als de begroting een afspiegeling is van de ambitie van Fryslân, dan staan we er somber voor. Neem het programma economie, dat richting 2024 nagenoeg geen geld meer heeft. Wat betekent dat voor onze Friese economie?”, zegt Statenlid Wiebo de Vries tijdens de behandeling van de begroting 2023.   

  Lees meer over "Begroting 2023"
 2. Windmolens VK (2).jpg
  Wiebo VK-CU-Statenfractie-29 (2).jpg
  Door Wiebo de Vries op 9 november 2022

  Een miljoen euro voor MKB en verenigingsleven

  Samen met de Statenfracties van CDA, PvdA, FNP, VVD, D66, Statenlid Goudzwaard vraagt de ChristenUnie de provincie om in de begroting voor het jaar 2023 1 miljoen euro vrij te maken voor de energieproblematiek. Hiervan is 500.000 euro bestemd voor het MKB en 500.000 euro voor dorpshuizen en het verenigingsleven. De indieners willen dat het geld onder meer gaat naar energiecoaches. Deze zijn nu alleen voor particulieren en huurders. Met hun expertise kunnen zij ook het MKB, dorpshuizen en het verenigingsleven helpen met het (verder) verduurzamen van hun panden. Opdat de energiekosten in de (nabije) toekomst kunnen worden gematigd.

  Lees meer over "Een miljoen euro voor MKB en verenigingsleven"

  Labels: , ,

 3. Dorp
  Wiebo VK-CU-Statenfractie-29 (2).jpg
  Door Wiebo de Vries op 21 september 2022

  Omgevingsverordening

  De Omgevingswet verplicht de provincie om alle regels voor de fysieke leefomgeving in één verordening op te nemen. Deze wet treedt zoals het nu staat op 1 januari 2023 in werking en de verordening daarom ook. Op dat moment vervallen alle huidige verordeningen voor de fysieke leefomgeving zoals: Verordening Romte, Milieuverordening, Waterverordening, Wegenverordening, Vaarwegenverordening en Natuurverordening. Tijdens de Statenvergadering van 21 september 2022 vindt het debat plaats en wordt er een reactie gegeven door het college van Gedeputeerde Staten op alle voorstellen die op 13 juli 2022 ingediend zijn.

  Lees meer over "Omgevingsverordening"
 4. Fochteloërveen
  Wiebo VK-CU-Statenfractie-29 (2).jpg
  Door Wiebo de Vries op 14 september 2022

  Werkbezoek Zuidoost-Fryslân

  De Friese aanpak van het Nationaal Programma Landelijk Gebied omvat het natuurherstel, de instandhouding van de robuuste natuur en perspectief voor de landbouw. Tijdens een werkbezoek op 14 september 2022 bezoeken de Statenleden het natuurgebied Fochteloërveen. Natuurmonumenten geeft een toelichting op de huidige stand van de natuur. Ook luisteren we naar twee agrarische ondernemers die hun verhaal vertellen over de impact van de stikstofplannen op hun bedrijf.

  Lees meer over "Werkbezoek Zuidoost-Fryslân"
 5. Visserij
  Wiebo VK-CU-Statenfractie-29 (2).jpg
  Door Wiebo de Vries op 12 juli 2022

  Garnalenvissers in de knel

  Niet vanwege een fout in de rekensystematiek Aerius als het aan een aantal partijen in Provinciale Staten van Fryslân ligt! Het lijkt erop dat deze fout niet zal worden hersteld voordat een nieuwe vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet moet worden beoordeeld. Dat kan niet de bedoeling zijn. Daarom roepen wij samen met CDA, VVD, FNP en lid Goudzwaard, Gedeputeerde Staten op om actie te ondernemen.

  Lees meer over "Garnalenvissers in de knel"

  Labels:

 6. Provinciehuis Leeuwarden
  Wiebo VK-CU-Statenfractie-29 (2).jpg
  Door Wiebo de Vries op 29 juni 2022

  Kadernota 2023 in het teken van bezuinigingen

  In deze coalitieperiode is er veel gebeurd. De coronacrisis, gevolgen van de oorlog in Oekraïne en ook de stikstofcrisis laten hun sporen na in Fryslân. Ook raakt het spaargeld van de provincie op. Dat geeft reden om te bezuinigen in 2023. ChristenUnie Fryslân vindt ook dat er bezuinigt moet worden. De wijze waarop laat te wensen over. “Wij zijn teleurgesteld dat we niet betrokken zijn bij het maken van keuzes waarop bezuinigd gaat worden”, zegt Statenlid Wiebo de Vries.

  Lees meer over "Kadernota 2023 in het teken van bezuinigingen"
 7. Muurbloem
  Wiebo VK-CU-Statenfractie-29 (2).jpg
  Door Wiebo de Vries op 25 mei 2022

  Uitvoeringsprogramma stikstof

  Om de natuur te herstellen is de Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering (Wsn of Stikstofwet) ingegaan. Deze wet geeft de opdracht voor een programma van maatregelen om die reductie te bereiken en de natuur te herstellen. Provincie Fryslân heeft in kaart gebracht hoe zij de stikstofuitstoot wil terugbrengen. Dit staat omschreven in het uitvoeringsprogramma Stikstof. Provinciale Staten debatteren over dit programma op 25 mei 2022 en geven hun wensen en bedenkingen aan. ChristenUnie uit stevige kritiek op de plannen en dient een motie van treurnis in.

  Lees meer over "Uitvoeringsprogramma stikstof"
 8. Thialf ijsstadion vk.jpg
  Wiebo VK-CU-Statenfractie-29 (2).jpg
  Door Wiebo de Vries op 16 februari 2022

  Geld voor zonnepanelen Thialf

  De zonnepanelen op het dak van ijsstadion Thialf zijn sinds eind mei 2020 uitgeschakeld. De zonnepanelen zijn uitgezet vanwege mogelijk risico op brandgevaar. De verzekeraar wil het niet verzekeren. Door brandwerende stroken op het dak aan te leggen is het probleem met de verzekering opgelost en mogen de zonnepanelen weer aan. Voor het brandveilig maken wordt vier ton gevraagd van de provincie. De ChristenUnie vindt dat er veel tijd verloren is gegaan, door de omstandigheden. Statenlid Wiebo de Vries: “Voordat we definitief instemmen willen we graag van de gedeputeerde weten of we met deze investering ook een daadwerkelijk te verzekeren Thialf terugkrijgen.”

  Lees meer over "Geld voor zonnepanelen Thialf"

  Labels:

 9. Schotse hooglanders vk
  Wiebo VK-CU-Statenfractie-29 (2).jpg
  Door Wiebo de Vries op 27 januari 2022

  Verbazing over plan duurzame landbouw op Ameland

  Ameland zou een geschikt startgebied zijn om de landbouwsector te verduurzamen.
  De gedeputeerde doet het aanbod om hier als eerste te werken aan de nieuwe natuur- en stikstofdoelen. De elf boeren op Ameland weten van niets en lezen uit de krant dat er plannen zijn. Ze reageren verbaasd. De provinciale fracties ChristenUnie en CDA willen opheldering en stellen hierover schriftelijke vragen.

  Lees meer over "Verbazing over plan duurzame landbouw op Ameland"
 10. Zonnepanelen op land vk
  Wiebo VK-CU-Statenfractie-29 (2).jpg
  Door Wiebo de Vries op 26 januari 2022

  Energieprogramma weinig concreet

  We gebruiken iedere dag energie; om onze huizen te verwarmen, onze telefoons en laptops te kunnen gebruiken, onze auto’s te laten rijden, om eten klaar te maken en nog meer. De verwachting is dat we de komende jaren meer energie gaan verbruiken. Hoe laadt Fryslân zich op voor de toekomst? Het Energieprogramma laat zien op welke wijze de provincie een bijdrage wil leveren aan een duurzame toekomst. De ChristenUnie is teleurgesteld over de inhoud van dit Energieprogramma. Er worden weinig tot geen doelen gesteld en als ze al gesteld worden zijn ze niet concreet. Aan het begin van de Statenvergadering stelt Wiebo de Vries voor om dit onderwerp van de agenda af te halen. “Het Energieprogramma wat nu voor ligt, is nog niet af”, zegt hij.

  Lees meer over "Energieprogramma weinig concreet"