Berichten geschreven door Wiebo de Vries

 1. Zonnebloemen vk.jpg
  1. Wiebo de Vries
  Door Wiebo de Vries op 30 juni 2021

  Kadernota 2022: Aandacht voor wat écht telt

  De coronatijd heeft er vooral bij onze jeugd ingehakt. Veel alleen thuis zitten, geestelijk in nood komen. Kortom, als deze periode ons iets geleerd heeft is het dat wij onze sociale contacten niet kunnen missen. Aandacht voor elkaar, aandacht voor wat echt telt. De ChristenUnie vindt de Kadernota 2022 mager en komt met voorstellen om extra zaken te realiseren. 

  Lees meer over "Kadernota 2022: Aandacht voor wat écht telt"
 2. Heide vk.jpg
  1. Wiebo de Vries
  Door Wiebo de Vries op 29 juni 2021

  In gesprek gaan met indieners handhavingsverzoeken

  De Friese Statenfracties van ChristenUnie en CDA vragen aan de gedeputeerde om in gesprek te gaan met de indieners van handhavingsverzoeken voor de zogenaamde PAS-melders. Dit om te voorkomen dat de betreffende bedrijven onnodig in de knel komen.

  Lees meer over "In gesprek gaan met indieners handhavingsverzoeken"
 3. Stroommast vk.jpg
  1. Wiebo de Vries
  Door Wiebo de Vries op 23 juni 2021

  Vragen over stop op teruglevering energie

  Netbeheerder TenneT kondigt 10 juni jl. een stop op teruglevering aan energie aan. Wat betekent dit voor de vergunde aanvragen voor het opwekken van duurzame energie? In hoeverre loopt de Regionale Energiestrategie vertraging op? De fractie van de ChristenUnie wil van het college weten of zij dit niet hebben zien aankomen. “De signalen dat het net vol zit zijn er al een tijdje”, zegt Statenlid Wiebo de Vries. “Dus waarom is dit niet meegenomen bij de plannen van de RES?” vraagt hij aan het college van Gedeputeerde Staten.

  Lees meer over "Vragen over stop op teruglevering energie"
 4. Zonnepaneel vk.png
  1. Wiebo de Vries
  Door Wiebo de Vries op 26 mei 2021

  Energie opwekken én terugleveren

  De ChristenUnie wil dat het college van Gedeputeerde Staten zo snel mogelijk in overleg gaat met de netbeheerder over het stroomnet. “Op sommige plekken is het stroomnet zo vol dat bedrijven geen duurzame energie terug kunnen leveren, dat werkt ontmoedigend”, zegt Statenlid Wiebo de Vries. Hij wil dat er zo snel mogelijk een oplossing komt. Tijdens de bespreking van de Regionale Energie Strategie (RES) brengt hij dit knelpunt naar voren.

  Lees meer over "Energie opwekken én terugleveren"
 5. Veenweide vk.jpg
  1. Wiebo de Vries
  Door Wiebo de Vries op 26 mei 2021

  Maatwerk in Veenweideprogramma 2021-2030

  Stap voor stap gaat de provincie aan de slag in het veenweidegebied. De afgelopen jaren zijn er diverse proefprojecten in gang gezet. Met het nieuwe plan wil de provincie de bodemdaling verminderen en de uitstoot van broeikasgassen af laten nemen. Daarnaast moeten de boeren in het gebied een duurzaam toekomstperspectief hebben en wordt het watersysteem klimaatbestendig ingericht. De ChristenUnie wil geen verdere peilverlagingen meer en de bewoners met ernstige schade aan funderingen zo snel mogelijk helpen.

  Lees meer over "Maatwerk in Veenweideprogramma 2021-2030"
 6. Funderingsschade vk.jpg
  1. Wiebo de Vries
  Door Wiebo de Vries op 19 mei 2021

  Fonds voor funderingsschade

  De afgelopen tijd hebben bewoners uit de veenweidegebieden de noodklok geluid. Na decennia van praten en plannen maken is de maat vol. Begrijpelijk. Sommige huizen zijn zo verzwakt door de aangetaste funderingen, dat het gevaar oplevert. Wat bewoners willen is hulp. “Niet door onderzoeken, commissies of loketten, maar direct”, zegt een bewoner met funderingsschade. 

  Lees meer over "Fonds voor funderingsschade"
 7. Zonnepanelen Ameland vk.jpg
  1. Wiebo de Vries
  Door Wiebo de Vries op 28 april 2021

  Verantwoord produceren van zonnepanelen

  De ChristenUnie wil Chinese zonnepanelen die door dwangarbeiders geproduceerd zijn weren. In Nederland komt minstens 80% van de zonnepanelen uit China. Daarmee is het aannemelijk dat ook in Fryslân Chinese zonnepanelen liggen, die mogelijk gemaakt zijn met dwangarbeid. De ChristenUnie doet een oproep in Provinciale Staten om het inkoopbeleid van de provincie aan te scherpen.

  Lees meer over "Verantwoord produceren van zonnepanelen"
 8. RJH_3050.Bernita vk.jpg
  1. Wiebo de Vries
  Door Wiebo de Vries op 21 april 2021

  Betere monitoring van weidevogels

  De afgelopen jaren is het niet gelukt om de achteruitgang van het aantal weidevogels te stoppen. Om deze dalende lijn om te buigen scherpt de provincie het beleid aan. De ChristenUnie is kritisch op het nieuwe beleid en wil dat er een betere monitoring plaatsvindt op basis van geschikte hectares grasland en het in kaart brengen van de predatoren in het gebied.

  Lees meer over "Betere monitoring van weidevogels"
 9. boorput vk.jpg
  1. Wiebo de Vries
  Door Wiebo de Vries op 6 april 2021

  Petitie tegen nieuwe gaswinning Tytsjerksteradiel

  Er is een petitie online gezet tegen nieuwe gaswinning in Tytsjerksteradiel en omliggende gemeenten. De Friese politieke partijen, waaronder de ChristenUnie, roepen iedereen op om de petitie te ondertekenen. Doel is om met de handtekeningen naar Den Haag te gaan en de landelijke politiek duidelijk te maken dat de regio geen nieuwe gaswinning uit de kleine velden meer accepteert.

  Lees meer over "Petitie tegen nieuwe gaswinning Tytsjerksteradiel"

  Labels:

 10. Landschap vk.jpg
  1. Wiebo de Vries
  Door Wiebo de Vries op 31 maart 2021

  Zorgen voor ons landschap

  Natuur, landschap en rust en ruimte, dat is waar de meeste inwoners van Fryslân van houden. De provincie wil daarom samen met onder meer gemeenten en andere partijen werken aan een gedeelde visie over wat we wel en niet in ons landschap mogelijk willen maken.

  Lees meer over "Zorgen voor ons landschap"