Berichten geschreven door Lieuwe van der Pol

 1. Gezin in woonunit in azc© Inge van Mill.jpg
  Lieuwe-CU-Statenfractie-VK 123 (2).jpg
  Door Lieuwe van der Pol op 30 augustus 2022

  Vragen over Friese hulp bij asielopvang

  Samen met de Statenfracties van D66, GrienLinks, PvdA en SP stellen we vragen aan het provinciebestuur over de Friese hulp bij asielopvang. De opvangplekken zitten overvol en de asielprocedures nemen veel tijd, wat heeft geleid tot grote problemen in Ter Apel. De partijen willen weten hoe de provincie het Rijk en Friese gemeenten kan helpen met extra opvanglocaties.  

  Lees meer over "Vragen over Friese hulp bij asielopvang"
 2. Plezierboot
  Lieuwe-CU-Statenfractie-VK 123 (2).jpg
  Door Lieuwe van der Pol op 22 juni 2022

  Aandacht voor toenemend slibprobleem Friese meren

  De watergebonden ondernemingen in Woudsend ondervinden veel last van slib dat vanuit het Koevordermeer en Slotermeer richting het Heegermeer beweegt. De haven in Woudsend slibt regelmatig dicht. ChristenUnie Fryslân spreekt deze bedrijven tijdens de Steatemerk in het provinciehuis. De fractie vraagt aandacht voor het slibprobleem tijdens de Statenvergadering van 22 juni jl.

  Lees meer over "Aandacht voor toenemend slibprobleem Friese meren"
 3. Boek lezen
  Lieuwe-CU-Statenfractie-VK 123 (2).jpg
  Door Lieuwe van der Pol op 25 mei 2022

  Brede aanpak laaggeletterdheid

  Hoe zorgen we ervoor dat iedereen in Fryslân kan lezen, schrijven, rekenen en kan omgaan met een smartphone? PvdA en D66 komen met een initiatiefvoorstel: 'De provincie waar iedereen mee kan doen'. Met dit voorstel willen zij laaggeletterdheid bestrijden en voorkomen. Ook vinden zij het wenselijk dat er een integrale aanpak vanuit de provincie, waardoor gemeentelijke initiatieven beter met elkaar worden verbonden.

  Lees meer over "Brede aanpak laaggeletterdheid"
 4. Natuurgebied
  Lieuwe-CU-Statenfractie-VK 123 (2).jpg
  Door Lieuwe van der Pol op 20 april 2022

  Hoe gaat het met de natuuropgave in Fryslân?

  De provincie is verantwoordelijk voor het realiseren van het Friese Natuur Netwerk Nederland. Een opgave waar de provincie samen met grondeigenaren, natuur- en landbouworganisaties aan werkt. Nu de einddatum van het Natuurpact dichterbij komt (2027) en nog zo’n 1600 hectare natuur van functie veranderd en ingericht moeten worden, is de vraag: hoe verder? Tijdens de bespreking van de Strategische grondnota op 20 april jl. worden verschillende opties voorgelegd aan Provinciale Staten. Voorgesteld wordt om te kiezen voor maximaal vrijwillig met uitzicht op andere instrumenten voor Kaderrichtlijn Water (KRW) en Natura 2000.

  Lees meer over "Hoe gaat het met de natuuropgave in Fryslân?"

  Labels: , ,

 5. Kolgans
  Lieuwe-CU-Statenfractie-VK 123 (2).jpg
  Door Lieuwe van der Pol op 20 april 2022

  Friese ganzenaanpak

  Fryslân is een erg belangrijk gebied voor trekkende ganzen. In de winterperiode verblijven er ongeveer 500.000 ganzen in Fryslân. De verschillende ganzensoorten zorgen jaarlijks voor veel schade als gevolg van ganzenvraat van gras in Fryslân. Het provinciale beleid is gebaseerd op balans: beschermen en schade bestrijden. Het huidige beleid dient geactualiseerd te worden. Provinciale Staten geven tijdens het debat op 20 april jl. richting aan het nieuwe beleid. ChristenUnie ziet ook dat de problemen toenemen rondom de standgans. Daarbij komt dat het niet gelukt is om de schade terug te dringen.

  Lees meer over "Friese ganzenaanpak"

  Labels: ,

 6. NmdM
  Lieuwe-CU-Statenfractie-VK 123 (2).jpg
  Door Lieuwe van der Pol op 23 maart 2022

  Natuer mei de Mienskip doet aanbod aan de provincie

  Een aantal natuur- en landbouworganisaties hebben in 2019 het initiatief genomen om het Friese deel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) af te maken. Met als doel: meer draagvlak en een grotere maatschappelijke meerwaarde. Natuer mei de Mienskip is een samenwerking tussen 11 organisaties. Zij doen het aanbod voor de aanleg van 1050 ha natuur binnen hetzelfde budget, aan de provincie. ChristenUnie Fryslân ziet dat NmdM een positieve beweging op gang heeft gebracht. SAMEN MEER DOEN, dat is de koers van NmdM.

  Lees meer over "Natuer mei de Mienskip doet aanbod aan de provincie"

  Labels: ,

 7. oekraine.jpg
  Lieuwe-CU-Statenfractie-VK 123 (2).jpg
  Door Lieuwe van der Pol op 2 maart 2022

  Vragen over de opvang van vluchtelingen

  Al meer dan 400.000 mensen zijn op de vlucht geslagen vanwege de oorlog in Oekraïne. Het Centraal Opvangorgaan Asielzoekers heeft een tekort aan plekken voor (tijdelijke) opvang. Omdat de opvang van vluchtelingen in Nederland bij eerdere grote stromen heeft geleid tot onmenselijke situaties baart ons dit zorgen. De ChristenUnie stelt samen met de PvdA, D66, Grienlinks en SP schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten.

  Lees meer over "Vragen over de opvang van vluchtelingen"
 8. Dorpshuis SexbierumVK
  Lieuwe-CU-Statenfractie-VK 123 (2).jpg
  Door Lieuwe van der Pol op 14 februari 2022

  ChristenUnie Fryslân stelt vragen over dorpshuizenregeling

  De provinciale fractie van de ChristenUnie wil weten of de nieuwe dorpshuizenregeling aan de verwachtingen voldoet. In 2020 ging de nieuwe regeling in. Dorpshuizen en ontmoetingsplekken kunnen in de nieuwe regeling subsidie aanvragen via het Iepen Mienskipsfûns (IMF). Het onderbrengen van de subsidie in het IMF heeft als voordeel dat er meer gebruik van gemaakt kan worden. Ook (stads)wijken en gebouwen die leeg komen te staan kunnen mee doen aan deze nieuwe ontmoetingsplekregeling.

  Lees meer over "ChristenUnie Fryslân stelt vragen over dorpshuizenregeling"
 9. friese vlag VK.jpg
  Lieuwe-CU-Statenfractie-VK 123 (2).jpg
  Door Lieuwe van der Pol op 7 februari 2022

  ChristenUnie Fryslân vraagt duidelijkheid over regeling Stellingwerfsk

  De ChristenUnie maakt zich zorgen over de positie van streektalen nu provincie heeft besloten de subsidieregeling Stellingwerfsk te stoppen. Tegelijk verwoordt de provincie in “Nij Poadium”- het nieuwe kunst en cultuurbeleid- de ambitie om de provincie Fryslân te positioneren als dé meertalige provincie. ‘Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich in zijn eigen taal kan uiten. Het zou jammer zijn als het gebruik van de taal Stellingwerfsk onder druk komt te staan, vanwege het stop zetten van de provinciale subsidie’, zegt Statenlid Lieuwe van der Pol.

  Lees meer over "ChristenUnie Fryslân vraagt duidelijkheid over regeling Stellingwerfsk"

  Labels: ,

 10. Tillehûs1 (2) VK.jpg
  Lieuwe-CU-Statenfractie-VK 123 (2).jpg
  Door Lieuwe van der Pol op 26 januari 2022

  Op de bres voor dorpshuizen

  De zorgen over Friese dorpshuizen nemen toe, nu die niet alleen de coronacrisis maar ook door de energiecrisis worden getroffen. De buffers zijn verdwenen en daar komen nu nog eens de hogere energieprijzen overheen. De ChristenUnie stelt samen met de PvdA mondelinge vragen tijdens de Statenvergadering van 26 januari over de zorgelijke situatie van dorpshuizen. Wanneer dorpshuizen moeten sluiten, zullen nog meer mensen in een sociaal isolement raken en neemt de vereenzaming verder toe. Wij willen weten of het provinciale coronaherstelpakket ‘No & Moarn’ ingezet kan worden om dorpshuizen te ondersteunen.

  Lees meer over "Op de bres voor dorpshuizen"