Berichten geschreven door Lieuwe van der Pol

 1. Asielzoeker vk.jpg
  Lieuwe van der Pol
  Door Lieuwe van der Pol op 27 augustus 2021

  Creëer extra plekken om asielzoekers en vergunninghouders op te vangen

  De capaciteit die het COA heeft om asielzoekers en vergunninghouders op te vangen, staat mede door de situatie in Afghanistan onder grote druk. Er moeten snel extra plekken komen om vluchtelingen op te vangen. Het demissionaire kabinet heeft de Commissaris van de Koning (CvdK) en het college van Gedeputeerde Staten (GS) daarom een brief gestuurd. In de brief wordt dringend verzocht om snel door te geven of er in Fryslân extra plek is om asielzoekers en vergunninghouders op te kunnen vangen. De Friese Statenfracties van de PvdA, GrienLinks en ChristenUnie willen dat er snel gehoor wordt gegeven aan de oproep van het kabinet. De fracties zien graag dat GS en de CvdK, in zijn rol als Rijksheer, een actieve rol pakken om voor extra opvanglocaties te zorgen. Daarom hebben zij schriftelijke vragen gesteld.

  Lees meer over "Creëer extra plekken om asielzoekers en vergunninghouders op te vangen"
 2. Zumba vk.jpg
  Lieuwe van der Pol
  Door Lieuwe van der Pol op 23 juni 2021

  Verder werken aan een sportief en fit Fryslân

  "Dat in Fryske ynwenner dy’t sport altyd yn é prizen falt jout in moai byld oan dit beliedsprogramma. Ek dat de doelgroepen bern, minsken mei in beheining en âlderein fia Sport Fryslân berikke wurde past bij it koalysjeakkoard: 'Lok op 1'. Dat dêr ek in grut diel fan it jierlikse budzjet nei ta giet is winsklik", seit Statenlid Lieuwe van der Pol. Hij benadrukt het belang van organisatie Sport Fryslân. 

  Lees meer over "Verder werken aan een sportief en fit Fryslân"

  Labels:

 3. Damhert vk.jpg
  Lieuwe van der Pol
  Door Lieuwe van der Pol op 26 mei 2021

  Slagvaardiger Faunabeheer

  Soms veroorzaken dieren schade aan de natuur, aan landbouwgewassen of leveren ze gevaar op voor de verkeersveiligheid. Het terugdringen van schade door dieren vraagt een grote inspanning van alle betrokkenen. Zowel als het gaat om het treffen van preventieve maatregelen als het organiseren en uitvoeren van beheer. De Faunabeheereenheid Fryslân (FBE) voert het beleid van de provincie uit. De fractie van de ChristenUnie merkt dat het lang duurt voordat er besluitvorming plaatsvindt door de FBE en dat er soms helemaal geen besluit valt. “Dit moat oars”, zegt Statenlid Lieuwe van der Pol.

  Lees meer over "Slagvaardiger Faunabeheer"

  Labels:

 4. Woning Deinum 3 vk.jpg
  Lieuwe van der Pol
  Door Lieuwe van der Pol op 21 april 2021

  Meer aandacht voor wooninitiatieven en dementerenden

  ChristenUnie vraagt aandacht voor wooninitiatieven zoals ‘Knarrenhofjes’, waarin ouderen zolang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Ook wil de fractie dat er meer bewustwording komt voor mensen die dementeren. Wat is de impact op de samenleving en de woonomgeving? 

  Lees meer over "Meer aandacht voor wooninitiatieven en dementerenden"
 5. Huis Deinum.jpg
  Lieuwe van der Pol
  Door Lieuwe van der Pol op 30 maart 2021

  Hoe wil jij later wonen? – praat mee!

  De woningnood is hoog. Woningen in Fryslân worden steeds vaker gekocht door mensen buiten de provincie. Voor starters is het lastig om aan een huis te komen. Dat zijn allerlei vraagstukken waar nog geen goed antwoord op is. Wil jij met ons meepraten over woningbouw? Dat kan.

  Lees meer over "Hoe wil jij later wonen? – praat mee!"
 6. NHL-Hogeschool vk.jpg
  Lieuwe van der Pol
  Door Lieuwe van der Pol op 2 maart 2021

  Gastcollege op NHL Stenden Hogeschool

  Wat doet een Statenlid? Tijdens een online les krijgen 110 eerstejaarsstudenten van de opleiding Rechten een inkijkje in de werkzaamheden van een provinciale volksvertegenwoordiger. Vol enthousiasme vertelt Statenlid Lieuwe van der Pol, als gastdocent, over zijn werk in Provinciale Staten.

  Lees meer over "Gastcollege op NHL Stenden Hogeschool"
 7. Fries Museum vk.jpg
  Lieuwe van der Pol
  Door Lieuwe van der Pol op 17 februari 2021

  Onderzoek verdeling cultuurgelden

  Al lange tijd maakt Statenlid Lieuwe van der Pol zich zorgen over de uitwerking van het nieuwe kunst en cultuurbeleid van de provincie Fryslân. Met het nieuwe beleid “Nij Poadium” is de subsidiepot opnieuw verdeeld. Hierdoor zijn een aantal musea in financiële problemen gekomen. De ChristenUnie wil dat de subsidieverdeling onder de loep genomen wordt.

  Lees meer over "Onderzoek verdeling cultuurgelden"

  Labels:

 8. Klok vk.jpg
  Lieuwe van der Pol
  Door Lieuwe van der Pol op 17 februari 2021

  Een eerlijke verdeling van het gemeentefonds

  Onze gemeenten hebben het zwaar. De tekorten in onder andere de jeugdzorg maken dat de leefbaarheid onder druk staat. De herijking van het gemeentefonds door het Rijk toont een onevenwichtige verdeling van middelen en treft Fryslân en het noorden buiten proportioneel. Wij vinden dat we de daad bij het woord moeten voegen en de gemeenten als provincie moeten helpen.

  Lees meer over "Een eerlijke verdeling van het gemeentefonds"
 9. democratischevernieuwing4k.jpg
  Lieuwe van der Pol
  Door Lieuwe van der Pol op 17 februari 2021

  Democratische vernieuwing in Fryslân

  Niet elke burger zit te wachten op allerlei vragenlijsten over verschillende onderwerpen. Hoe bereik je doelgroepen die nu niet of heel weinig betrokken zijn bij de besluitvorming? En misschien nog wel belangrijker; welke verwachtingen worden er gecreëerd? Het succes van betrokkenheid en eigenaarschap van burgers staat en valt bij duidelijke en op maat gesneden communicatie over het proces en de besluitvorming.

  Lees meer over "Democratische vernieuwing in Fryslân"

  Labels: ,

 10. Ouderen mantelzorg (2).jpg
  Lieuwe van der Pol
  Door Lieuwe van der Pol op 11 februari 2021

  Dementievriendelijk Fryslân

  Dementie omarmen als een vriend? Hoe absurd ook; met dementie moeten we leren omgaan. Naar verwachting zal in Fryslân het aantal dementerende mensen van 12.000 vorig jaar toenemen naar 24.000 in het jaar 2050.

  Lees meer over "Dementievriendelijk Fryslân"