Berichten over leefbaarheid

 1. IMG_20181213_112832.jpg
  Matthijs-CU-Statenfractie VK-79 (2).jpg
  Door Matthijs de Vries op 28 maart 2023

  Rijk moet meer investeren in voorzieningen op het platteland

  Tijdens de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen ging het in Fryslân veel over de basisvoorzieningen op het platteland. De ChristenUnie vraagt ook na de stembusstrijd aandacht voor dit thema. 

  Fryslân is voor sommigen een paradox: Friezen zijn gelukkig, terwijl hun inkomens lager liggen dan elders in Nederland. Om het geluk van de Friezen ook in de toekomst op peil te houden moet de overheid investeren in een basisvoorzieningenniveau, te beginnen bij een dekkend aanbod van huisartsen.

  Lees meer over "Rijk moet meer investeren in voorzieningen op het platteland"
 2. hierhorenbussenVK.jpeg
  Matthijs-CU-Statenfractie VK-79 (2).jpg
  Door Matthijs de Vries op 13 maart 2023

  Hier horen bussen!

  Tweede Kamerlid Stieneke van der Graaf en lijsttrekker Matthijs de Vries komen samen met kandidaat Statenleden van de ChristenUnie opnieuw in actie om aandacht te vragen voor bereikbaarheid in de regio en het belang van goed, betaalbaar en toegankelijk openbaar vervoer. De ChristenUnie maakt zich zorgen over de staat van het openbaar vervoer op het platteland. Dienstregelingen zijn uitgekleed, lijnen worden gestrekt waardoor de bereikbaarheid en daarmee de leefbaarheid van de dorpen onder druk staat. 

  Lees meer over "Hier horen bussen!"
 3. Dorpshuis SexbierumVK
  Lieuwe-CU-Statenfractie-VK 123 (2).jpg
  Door Lieuwe van der Pol op 25 oktober 2022

  ChristenUnie en D66 in de bres voor dorpscentrum Sexbierum

  Toen er in 2020 een nieuwe regeling kwam voor dorpshuizen werd beloofd dat dorpshuizen nog steeds subsidie konden krijgen voor de bouw. Voor een nieuw dorpscentrum in Sexbierum blijkt dat nu niet het geval, constateren Statenleden Lieuwe van der Pol (ChristenUnie) en Bea Bijlsma (D66). Samen stellen ze vragen aan het provinciebestuur.

  Lees meer over "ChristenUnie en D66 in de bres voor dorpscentrum Sexbierum"
 4. Bushalte Blessum vk.jpg
  Matthijs-CU-Statenfractie VK-79 (2).jpg
  Door Matthijs de Vries op 24 oktober 2022

  Mienskip betrekken om het openbaar vervoer in stand te houden

  De bereikbaarheid van het platteland staat onder druk omdat het aantal reizigers dat gebruik maakt van de bus nog steeds lager is dan voor de coronapandemie. Samen met de PvdA vinden we het belangrijk dat de mienskip en de busvervoerder samen nadenken over het voorkomen van verschraling van het openbaar vervoer en het terugwinnen van de reizigers. We doen daarom woensdag tijdens Provinciale Staten het voorstel om de Friese mienskip uit te dagen om zelf met ideeën te komen die hun dorp of wijk bereikbaar houden, wanneer de lijnbus is verdwenen of dreigt te verdwijnen. Dat gebeurt tijdens het debat over de nota van uitgangspunten van de busconcessie 2024-2034, waar Provinciale Staten beslist over welke eisen in de aanbesteding komen te staan.

  Lees meer over "Mienskip betrekken om het openbaar vervoer in stand te houden"