2013 04-22 Jeugdzorg bijeenkomst

Bijeenkomst Jeugdzorg

Op 22 april hield de ChristenUnie een bijeenkomst met raadsleden en wethouders over de transitie van de Jeugdzorg van de Provincie naar de gemeenten. Het ligt in de planning dat vanaf 1 januari 2015 de gemeente de volledige  verantwoordelijkheid krijgt voor de Jeugdzorg. Dat is een forse taakverzwaring voor gemeenten. Een aantal gemeenten is al druk bezig de taakoverdracht voor te bereiden. Anderen zoeken nog naar de wijze waarop een en ander moet gebeuren.

Met raadsleden en wethouders sprak de Statenfractie over de problemen die zich voordoen op het gebied van de taakoverdracht, met als doel elkaar te helpen en van elkaar te leren. De fractie had kwartiermaker Peter Paul Doodkorte uitgenodigd een presentatie te houden over de transitie. Doodkorte is ondermeer door de Verenging van Friese gemeenten (VFG) gevraagd de transitie in Fryslân te begeleiden.

Er is een uitgebreid verslag van de bijeenkomst. Die kunt u HIER downloaden.

Ook de presentatie van de heer Doodkorte is beschikbaar. Daarvoor kunt u HIER klikken.