2013 12-19 Werkbezoek Eurofractie

Afwisselend werkbezoek Eurofractie ChristenUnie aan Fryslân

Het topsectorenbeleid zoals het Rijk dat uitvoert, leidt tot onzekerheid voor kennisinstituten zoals Wetsus. Die boodschap kreeg Europarlementariër Peter van Dalen mee tijdens zijn werkbezoek aan Fryslân op donderdag 19 december. Het Technologisch Top Instituut voor Watertechnologie uit Leeuwarden heeft het oog stevig gericht op Europa als het gaat om duurzame financiering. In Fryslân is naast water ook Agri/Food een topsector. Daarom deed Van Dalen ook Dairy Campus in Leeuwarden aan voor een bezoek.

Wetsus

Met het topsectorenbeleid heeft het Rijk ervoor gekozen een aantal sectoren extra te stimuleren. Dat zou slagvaardig en efficiënt moeten gaan. Maar de regeling is uiterst ingewikkeld geworden”, zegt directeur Johannes Boonstra. Wetsus ontvangt € 7 ton per jaar van het Rijk voor onderzoek. Daarnaast dragen bedrijven en universiteiten mee. Maar de financiering is niet duurzaam geregeld. Tot 2021 garanderen de Provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden het voortbestaan van Wetsus met een flinke financiële bijdrage. Daarna is de toekomst onzeker. Wetsus moet echter wel langdurige contracten aangaan met hoogleraren, bedrijven en universiteiten in Europa om de kwaliteit van onderzoek te garanderen. Onzekerheid over financiering na 2021 is in dat proces onwenselijk.

Europa en Fryslân

Europarlementariër Peter van Dalen wilde met zijn bezoek aan Fryslân vooral de verbinding leggen tussen de regio´s en Europa. Hij deed dat door met zijn team een bezoek af te leggen aan Wetsus, Dairy Campus en een gemengd akkerbouw- en pluimveebedrijf in Sexbierum. “Veel van wat we in Europa besluiten, heeft grote effecten in de regio”. Van Dalen toonde zich verrast over wat op het gebied van water en agri/food in Leeuwarden gebeurt. “Hier worden prachtige dingen in gang gezet”, zei hij tijdens het bezoek aan het laboratorium van Wetsus.

Burgemeester Crone

Het land van melk en water, typeerde burgemeester Ferd Crone Fryslân tijdens zijn welkomstwoord aan de Eurofractie. “Duurzaamheid is het sleutelwoord. Waarbij mest geen afval meer is maar een bron van energie en mineralen.” Crone roemde de goede samenwerking binnen de vier O’s in Fryslân: Overheid, Onderwijs, Ondernemers en Onderzoek.

Dairy Campus

Tijdens het bezoek aan  Dairy Campus konden Van Dalen en zijn team zien hoe mest werd ingedikt tot een ruwe digistaat, die bruikbaar is voor vergisting, maar die vooral wordt gebruikt om schaarse mineralen zoals fosfaat terug te winnen. Directeur Kees de Koning vertelde in vogelvlucht hoe de ontwikkeling van Dairy Campus is geweest. “We bedienen de nationale en internationale markt als het gaat om training en expertise in de melkveehouderij en de melkverwerking”, zei hij. “Daarbij wordt intensief samengewerkt met universiteiten, hogescholen en het bedrijfsleven zoals Friesland Campina.”
Innovatie in de melkveesector staat voor Dairy Campus bovenaan. Nieuwe concepten als het gaat om mest- en grasraffinage en zelfs zwangerschapsgym voor drachtige koeien worden op de locatie uitgetest. “Innovatie vindt plaats door armoede”, verklaart De Koning. “Mestvergisting is in de huidige vorm niet rendabel te maken. Dat is reden om verder te onderzoeken”.

Pluimvee

Het werkbezoek van de Eurofractie werd afgerond met een bezoek aan het gemengd akker- en pluimveebedrijf van de familie Jukema in Sexbierum. De fractie kon een blik werpen in een grote schuur met duizenden vleeskuikens. Het gesprek richtte zich vooral op het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid van Europa. Het leidt tot veel extra kosten voor pluimveehouders.