2013 06-02 Werkbezoek Kijlstra

Op bezoek bij Kijlstra Ambulancegroep in Drachten

Fryslân is een uitgestrekte provincie met veel platteland dat niet in alle gevallen goed ontsloten is. Voor de ambulancedienst van Kijlstra in Drachten is het dan ook niet eenvoudig te voldoen aan de afgesproken aanrijtijd van 15 minuten na een melding. “Dat halen we in de praktijk in meer dan 90 % van de gevallen, maar niet overal”, zegt directeur Sietse Kijlstra. Het dwingt het bedrijf om meer ambulanceposten in te richten en 60 mensen extra in te zetten. Tegelijkertijd blijft het aantal ritten gelijk en ook het aantal handelingen dat het personeel uitvoert, wordt niet hoger. Dat leidt ertoe dat mensen minder vaak een verrichting uitvoeren en het gevaar dreigt dat personeel in dat geval minder ervaren raakt en dus aan kwaliteit inboet. De Provinciale Statenfractie van de ChristenUnie en de raadsfractie van Smallingerland waren onlangs op bezoek bij de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) van Kijlstra Ambulancegroep Fryslân in Drachten.

De verantwoordelijkheid voor een goede spreiding van ambulancevervoer over de provincie lag voorheen bij de Provincie. Maar in 2013 is dat een taak geworden voor de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Zorg. Die heeft daarvoor in heel Nederland 25 RAV’s aangewezen die moeten zorgen voor alle  ambulancevervoer in de regio. In Fryslân zijn nu nog twee ambulancediensten actief: Kijlstra Ambulancevervoer en Ambulancezorg Fryslân, met een werkterrein in het gebied rond de Friese meren. Beide vallen onder dezelfde RAV.

Sietse en Roelof Kijlstra vormen samen de directie van Kijlstra Personenvervoer en Ambulancegroep. Het hagelnieuwe pand aan de Ottolaan in Drachten ligt naast de nieuwe meldkamer Noord Nederland. Kijlstra heeft ook een pand in Leeuwarden. De overgang van de Provincie als gesprekpartner naar het Rijk is redelijk geruisloos verlopen. Wel maakt Kijlstra zich bezorgd over de effecten van de Tijdelijke Wet Ambulancezorg. ‘Er moet meer concurrentie komen tussen Ambulancediensten, zegt de Minister. De Wet die dat regelt, is gekeerd in de eerste kamer. Vandaar dat we nu een tijdelijke wet hebben. Maar wij vragen ons af wat de waarde van extra concurrentie is”, aldus Kijlstra. Ambulancezorg wordt gegund voor vijf jaar. In 2018 vindt een nieuwe gunning plaats.

  

kijlstra werkbezoek