2013 03-13 Werkbezoek Streekhuis Burgum

Foarút sjen, foarút komme

Een aantal jaren geleden stelden de Provincie Fryslân en gemeenten uit Noordoost Fryslân gezamenlijk het Sociaal Economisch Masterplan op. Daarin werden afspraken gemaakt over de focus van regio voor de komende jaren. Met voorbijgaan van eigen gemeentelijke belangen werden bijvoorbeeld keuzes gemaakt in het wel of niet aanleggen van bedrijfsterreinen. Landelijk werd het SEM beschouwd als dé manier om krimp het hoofd te bieden.

Op basis van het SEM werd de Agenda Netwerk NoordOost (ANNO) opgesteld; een ambitieuze  ontwikkelagenda waaraan de Provincie Fryslân flink meebetaalt. Maar  in tijdens van economische neergang is het moeilijk om doelen uit die Agenda Netwerk Noord Oost te realiseren. Zeker omdat van gemeenten een flink bedrag aan co-financiering wordt verwacht. Maar tot nu toe slagen de gemeenten erin de cofinanciering bijeen te brengen.

De Statenfractie van de ChristenUnie was woensdag 13 maart op bezoek in het Streekhûs Noardoost Fryslan in Burgum waar de realisatie van ANNO wordt gecoördineerd. Diverse organisaties die zich bezighouden met activiteiten in Noordoost Fryslân hebben er inmiddels een plek ingenomen.

Met de mensen van het projectbureau sprak de fractie over de diverse projecten.