2013 09-11 Werkbezoek Aldfaers Erf

Van erfroute naar zwerfroute

Het hart van Aldfaers Erf klopt in Allingawier. Dit nostalgische museumdorp is te vinden in de gemeente Súdwest Fryslân. Stond Alfaers Erf eerst voor alleen kijken, na 2000 is dat nu vooral zelf beleven. Dat zegt Fred Schakel, de bevlogen manager van het geheel tijdens een werkbezoek van de Statenfractie van de ChristenUnie op 11 september 2013.  Onder de oude ûlebuorden in restaurant boerderij ‘De Izeren Ko’ wordt de sfeer van weleer ervaren.

Eind jaren zestig is Yde Schakel, de vader van de huidige manager, de grondlegger van de museumroute Aldfaers Erf. Hij wil graag elementen van het oude Friesland bewaren voor het nageslacht. Naast het museumdorp Allingawier is er een dorpsschool annex grutterswinkel in Exmorra en kun je zwerven naar de cultuurhistorische omgeving. In Allingawier is van alles te beleven voor jong en oud.

De focus ligt op de jeugd tot twaalf jaar. Als zij het nu naar hun zin hebben, willen ze later terugkomen. Met de schilderswerkplaats, de smederij, de uitgebreide speelboerderij en de drabbelkoekenbakkerij moet dat goed lukken.

Het onderhoud van de  gebouwen en de tuin wordt voor een groot deel gedaan door moeilijk plaatsbare clienten van Talant en Philadelphia en hiermee wordt hen een zinvolle dagbesteding gegeven. Ze leren wat arbeidsritme inhoudt en ze ontdekken wat collega’s voor elkaar kunnen betekenen. Dit is een win-win situatie voor beide partijen, zegt begeleider Hille Bergsma.

Momenteel is Aldfaers Erf geen geregistreerd museum. Het streven is om dat binnen drie tot vijf jaar te zijn als aan alle nieuwe regelgeving is voldaan. Ze zijn voor een deel afhankelijk van sponsoren en de gemeente. Door de huidige crisis zijn er minder sponsoren dan voorheen en is het hard werken om de benodigde gelden binnen te krijgen. Dat prikkelt hun creativiteit en doet hen zoeken naar middelen om dit mooie museum voor het nageslacht te bewaren.

http://www.aldfaerserf.nl