2013 11-20 Werkbezoek Marketing Oost

Vrijetijdseconomie in Overijssel

In de Friese Staten wordt binnenkort de nota Gastvrij Fryslân behandeld. Toerisme bevordering en regiomarketing zijn belangrijke punten uit deze nota. In 2012 is in Overijssel een marketingorganisatie opgericht die al goed draait. De Statenfractie is benieuwd naar de werkwijze en de resultaten van Marketing Oost. Op 20 november reist een afvaardiging naar Zwolle en wordt daar gastvrij onthaald.

Directeur Henk van Voornveld vertelt enthousiast over het ontstaan van de Stichting Marketing Oost. Deze organisatie richt zich niet alleen op toerisme, maar ook op andere gebieden die de aantrekkelijkheid van stad en regio bepalen. Met een eigen kennis- en innovatieafdeling (Kennispunt-Oost) en een eigen routebureau (Routepunt-Oost) ontstaat veel expertise op het gebied van stads- en regiomarketing.

Belangrijk is om goed in beeld te krijgen wat je wilt, wat je kunt en welke kansen je kunt benutten. Onderzoek trends, behoeften en doelgroepen en haak aan bij al bestaande sterke punten. Stel wel kaders, meer bekendheid, meer bezoekers, meer bestedingen en meer banen. De vier b’s.Toerisme is heel goed voor de economie en de werkgelegenheid. Het woord vrijetijdsecomomie zegt dit al. Niet alleen toeristen genieten van wat hen geboden wordt, maar ook de eigen bewoners.

Overijssel is in een aantal regio’s verdeeld met elk een gebiedsregisseur. Deze haalt ideeën op bij de ondernemers en koppelt zo vraag en aanbod. Een soort database waarbij de juiste mensen en partijen bij elkaar komen en zo elkaar kunnen versterken. Goed luisteren naar de mensen uit het veld is noodzakelijk. Daarbij ontkom je niet aan het soms loslaten van provinciale en gemeentelijke grenzen.

In 2013 is een model ontwikkeld, Product-Markt-Partner-Combinaties (PMPC), waardoor een gezamenlijk idee omgezet kan worden in een concreet product.  Er is zelfs een masterclass voor ondernemers opgezet.

Per 1 januari 2013 zijn alle VVV winkels opgeheven. Bij ondernemers en op vaste punten zijn folderunits geplaatst en er is fors geïnvesteerd in software voor computer en smartphone en gratis wifi om naamsbekendheid te vergroten. De inzet van het eigen Kennis- en Routepunt zorgt voor doorgaande ontwikkeling en vernieuwing in marketing en routes, o.a. wandelknooppuntroutes.