2013 05-07 Gesprek agrarische jongeren

In gesprek met Agrarsiche jongeren in Fryslân

De Agrarische Jongeren in Fryslân willen graag spreken met Statenleden over actuele zaken die spelen op het boerenbedrijf. Daarom hielden ze op dinsdag 7 mei een rondetafel gesprek waaraan ook fractievoorzitter Anja Haga van de ChristenUnie deelnam. Doel van het gesprek was de Statenleden ervan bewust te maken dat besluiten die worden genomen soms verstrekkende gevolgen hebben voor het boerenbedrijf. "Het was een goede bijeenkomst", zei Anja Haga na afloop. "Het is goed om elkaar te kennen. Dan zoek je elkaar makkelijker op als er onderwerpen zijn die boeren aangaan". De Agrarische Jongeren stelden voor om elk Statenlid te voorzien van een argrarische buddy, die het Statenlid op de hoogte houdt van actuele zaken. "Ik zie daar wel wat in", aldus Haga.