2013 03-25 Werkbezoek Wadden met 2e kamerfractie

ChristenUnie praat met vissers en Waddenvereniging

De Waddenzee en de activiteiten die er gebeuren waren maandag 25 maart onderwerp van gesprek tijdens een werkbezoek van leden van de ChristenUnie in de Tweede Kamer, Provinciale Staten en de gemeenten in Lauwersoog en Peasens Moddergat. In de ochtend stond een ontmoeting met Visservereniging Hulp in Nood op de agenda. ’s Middags ontmoeten de politici een afvaardiging van de Waddenvereniging. Tussendoor werd een wandeltocht over het Wad gemaakt. Bij het bezoek waren namens de ChristenUnie Carla Dik-Faber (2e kamer), Anja Haga (Fryslân), Stieneke van der Graaf (Groningen), Sicco Boorsma (wethouder Dongeradeel)  en Pim Roza (beleidsmedewerker) aanwezig.

In april is er in de Tweede Kamer een Algemeen Overleg over de Noordzee/Wadden. De Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie heeft schriftelijke vragen gesteld over de cumulatieve effecten van activiteiten in het Waddengebied. Klik hier voor de vragen en het bericht van de Tweede Kamer.