2013 02-13 Werkbezoek Smallingerland

Rondje Drachten/Smallingerland

Smallingerland bruist van activiteit. Overal wordt gebouwd of gegraven met veel aandacht voor duurzaamheid. Innovatie is het kernwoord. Dat blijkt tijdens het werkbezoek dat de Statenfractie ChristenUnie op uitnodiging van het college daar bracht. De enthousiaste gemeentevoorlichter Henry Frieswijk en de nieuwe burgervader Tjeerd van Bekkum laten ons tijdens een korte wandeling en een bus tour van alles zien. Met een cluster van zeven innovatieve bedrijven mag Smallingerland zich met recht de Innovatie plaats in Fryslân noemen. De deelnemers zijn bedrijven die zich bezig houden met de ontwikkeling, productie en verkoop van High Tech producten. Smallingerland ondersteunt dit cluster met raad en daad. Aanpassing van de infrastructuur op weg en water hoort daarbij.

Vanuit het buitenland is de laatste jaren veel aandacht geweest voor de Smallingerlandse aanpak van Shared Space. Bij dit principe van gedeelde ruimte zoeken overstekende voetgangers en fietsers oogcontact met de automobilisten (en andersom). En het werkt!

Onlangs is het Sociaal Pension geopend dat sterk aan een behoefte voldoet. Er wordt fors ingezet op het onderwijs en dan met name het MBO. Aan de oostkant van Drachten verrijst een hele campus en veel scholen worden verbouwd, gerenoveerd of vervangen.

Over een paar jaar kun je met een bootje varen tot het centrum. Dan keren met de Drachtster Vaart oude tijden terug in een nieuw jasje. Naast de uitgebreide Jachthaven bevordert dit het toerisme. De fusie van de muziekschool Meldij en schouwburg Lawei is een feit en gaat vorm krijgen in een geheel vernieuwde huisvesting, waarmee de cultuur nog meer op de kaart wordt gezet. Smallingerland heeft hierin een belangrijke regiofunctie.

Groene verblijfsgebieden mogen zich ook verheugen in belangstelling. Een aantal kregen de afgelopen tijd een facelift, waardoor het gebruik en de veiligheid ervan toenamen. Smallingerland kent naast de hoofdplaats Drachten nog dertien buitendorpen, waar de laatste jaren veel vernieuwing heeft plaatsgevonden. Dit bevordert de leefbaarheid en de dorpshuizen zijn belangrijke plaatsen voor ontmoeting.

Kortom, het is goed toeven in Smallingerland!