Wiebo de Vries, fractievoorzitter

Wiebo de Vries (27-10-1969) wil graag een brug slaan tussen ondernemers, maatschappelijk betrokken burgers en de politiek.

Zelf is hij de politiek en de Provinciale Staten ,,ingerold”. De Vries was voorzitter van de werkgroep in zijn woonplaats Donkerbroek die zich in het eerste decennium van deze eeuw verzette tegen de aanleg van de N381, de nieuwe weg die dwars door het buitengebied zou komen. Dat verzet voerde De Vries altijd op inhoud, iets wat hij nog steeds belangrijk vindt. In die tijd kwam hij vaak op het provinciehuis en bij de verkiezingen van 2011 werd hij gevraagd op de lijst van de ChristenUnie te komen. Sinds juni 2011 zit hij in Provinciale Staten. Hij is deze periode fractievoorzitter.

De keuze voor de ChristenUnie was voor hem eenvoudig: ,,Die partij en haar standpunten passen het beste bij mijn christelijke overtuiging.” Binnen de fractie houdt hij zich bezig met energietransitie, het milieu, de circulaire economie, landbouw en geld. Wat hij deze periode graag zou bereiken? ,,Dat het experticecentrum Kringlooplandbouw dat we hebben opgezet, echt van de grond komt. En het zou mooi zijn als we met zijn allen oplossing vinden voor het veenweidegebied.”

De Vries is getrouwd, heeft twee dochters en woont in Donkerbroek. Hij is financieel directeur bij CFO Netwerk. In zijn vrije tijd fietst hij graag (,,We hebben een sportieve fractie”) en daarnaast is hij met zijn vrouw mantelzorger voor zijn schoonouders.