2011 11-23&24 Werkbezoek Fryske Staten aan Brussel

Brusselreis van Fryske Staten

Fryslân moet goed weten welke financiële fondsen in Brussel zijn aan te boren voor de uitvoering van Friese plannen. Met de uitbreiding van de Europese Unie met armere landen, zijn gelden voor opheffen van achterstanden niet meer beschikbaar voor relatief rijke regio’s zoals Fryslân. Maar veel andere fondsen zijn wel beschikbaar. Om daar wat meer zicht op te krijgen, brachten de Friese Statenleden onlangs een tweedaags werkbezoek aan Brussel. Namens de ChristenUnie waren Anja Haga, Wiebo de Vries en Ynze de Boer aanwezig.

“Het is belangrijk dat Fryslân weet waar Brussel naar kijkt als het gaat om verdeling van geld”, zegt fractievoorzitter Anja Haga. “Verder moeten regio’s in het noorden nog meer samenwerken om geld binnen te halen. Onderzoek en ontwikkeling zijn daarbij van groot belang.”

De Friese Statenleden waren ondermeer te gast bij het Huis van de Nederlandse Provincies, de Permanente Vertegenwoordiging, het Parlementarium en het Europarlement.

Naar aanleiding van het werkbezoek in Brussel houdt de ChristenUnie in januari een kennisbijeenkomst over aanbesteden in Europa.

#Sterk