2011 11-14 Werkbezoek EKC Zwolle

ChristenUnie zoekt ruimte voor Eigen Kracht Conferentie in Jeugdzorg Fryslân

De Provinciale Statenfractie van de ChristenUnie in Fryslân zoekt naar mogelijkheden om meer ruimte te geven aan de Eigen Kracht Conferentie binnen de Jeugdzorg. Daarom werd op 14 november een bezoek gebracht aan de  EKC in Zwolle  en de Statenfractie van de ChristenUnie in Overijssel. In deze provincie wordt volop gewerkt met de EKC.

 Gezonde gezinnen zijn de basis voor een gezonde samenleving, vindt de ChristenUnie.  Soms loopt het niet goed in gezinnen en dan is extra ondersteuning nodig. Een EKC kan daarin voorzien. Het beoogt het netwerk rond een gezin te mobiliseren met als doel daar waar nodig hulp te verlenen. Uit ervaringen blijkt de EKC een probaat middel. Zo bleek in Amsterdam dat na het houden van een EKC in het geval van een dreigende Onder Toezicht stelling (waarbij ouderlijke macht op last van de kinderrechter wordt overgedragen aan  een voogd van Bureau Jeugdzorg)  in 22 van de 24 gevallen de OTS niet werd uitgesproken. Dat gaf een directe besparing op de Jeugdzorg van  € 300.000. “Elke uithuisplaatsing  gaat in Overijssel vooraf door  een Eigen Kracht Conferentie”, vertelde  Bennie Kok, beleidsmedewerker Jeugdzorg van de provincie Overijssel.  “In veel gevallen ligt het niet aan de jongere dat een OTS wordt uitgesproken. Vaak is het de onmacht van het gezin. De vraag aan de politiek is: accepteren we dat een kind uit huis geplaatst wordt, zonder dat dat werkelijk nodig is?”

Deelnemers aan een EKC maken allemaal deel uit van het netwerk rond het gezin. Bij voorkeur zijn het geen professionals, maar er is wel professionele ondersteuning. Uitkomst van een EKC is een plan dat de basis vormt van verdere behandeling van het gezin.

De ChristenUnie in Fryslân gebruikt de informatie uit Overijssel als input voor een eigen voorstel voor meer gebruik van de EKC in Fryslân. “Er moet iets gebeuren”, vindt Ynze de Boer. “Uit de ervaringen van andere provincies blijkt dat het belangrijk is dat politici zich hiervoor willen inzetten. Bestuurders moeten zich hieraan willen committeren.”

De organisatie van een EKC is relatief goedkoop, maar juist de financiën zorgen ervoor dat niet alle gemeenten met even veel enthousiasme aan de slag gaan met de EKC. Kort gezegd komt het erop neer dat  gemeenten als verantwoordelijke voor preventieve Jeugdzorg in de eerste lijn financieel verantwoordelijk zijn. Maar de opbrengen van de EKC (geen dure Jeugdzorg) komt ten goede aan de Provincie omdat deze voor de financiering van de tweedelijns Jeugdzorg verantwoordelijk zijn.  “We moeten daar iets op vinden. Het kan niet zo zijn dat een goed middel wat veel leed in gezinnen voorkomt, niet ter hand wordt genomen omdat we het niet eens worden over het geld”, vindt Ynze de Boer. De ChristenUnie is van plan om in het voorjaar van 2012 bij de behandeling van de Kadernota met een voorstel te komen om de EKC  in Fryslân vast onderdeel te maken van de Jeugdzorg.  

#Samen