2011 09-29 Regiobezoek Zuidwest Fryslân

Regiobezoek aan Zuidwest Fryslân

Op 29 september 2011 ontmoeten de ChristenUnie fracties van Gaasterlân-Sleat, Súdwest Fryslân en Lemsterlân de leden van de Statenfractie van de ChristenUnie in het oude gemeentehuis in IJlst. Fractievoorzitter Anja Haga van de Provinciale Statenfractie legt aan de lokale raadsleden uit welke politieke strategie de Statenfractie volgt. Daarbij wordt gefocust op de thema's #sterk, #schepping en #samen. Verder komen vooral lokale thema’s aan de orde.

De regioavond heeft als doel de versterking van de contacten tussen lokale politici en leden van de Statenfractie van de ChristenUnie. “Het is belangrijk dat we elkaar op de hoogte houden van wat we doen. Soms kunnen we ook gezamenlijk optrekken. Maar dan is het van belang dat we elkaar kennen. Daarvoor zijn deze avonden zeer geschikt”, zegt Anja Haga, fractievoorzitter van de ChristenUnie.

Tûmba

Verschillende provinciale organisaties zijn in de toekomst afhankelijk van steun van gemeenten. Een daarvan is Tûmba, een organisatie voor anti-discriminatie en wereldburgerschap. De ChristenUnie hecht sterk aan het voortbestaan van Tûmba en zal zich sterk maken voor een provinciale financiëring, ook in de toekomst. Met de raadsfracties wordt besproken hoe de gemeenten Tûmba kunnen inschakelen voor lokale programma's om wereldburgerschap te vergroten.

Verder spreekt de fractie over de inzet van Eigen Kracht Conferenties in de Jeugdzorg. Het principe van de EKC is dat nog voordat de hele professionele hulpverlening in actie komt, er wordt gekeken welke kracht er zit in het sociale netwerk om een jongere heen. Al deze partijen worden uitgenodigd voor een gezamenlijk gesprek. Dat kunnen ondermeer kerken, onderwijskrachten, sportverenigingen, buren en familieleden zijn. Samen wordt gekeken welke rol de diverse partijen kunnen hebben om het probleem van de jongeren in beeld te krijgen en aan te pakken. In diverse provincies wordt het middel van de EKC met succes ingezet, maar in Fryslân wil het nog niet goed van de grond komen. De Friese Statenfractie van de ChristenUnie wil zich sterk maken voor deze EKC’s, vooral omdat het een goede preventieve werking heeft. De raadsfracties tonen zich zeer geïnteresseerd en zeggen toe te zullen kijken hoe ze de EKC in de eigen gemeente op de agenda kunnen krijgen. .

De gemeenteraadsfracties waarderen de blijvende inzet van de Statenfractievoor het behoud van goede OV verbindingen op het platteland. 

De ChristenUnie Fryslân zal zich blijven inzetten voor de realisatie van de Traverse Lemmer. Ook als blijkt dat de structurele bezuinigingen op het provinciale budget voor verkeer en vervoer, onvoldoende opleveren. De ChristenUnie vindt dat in dat geval de Provincie op de begroting ruimte moet maken voor het oplossen van dit infrastructurele knelpunt.