2011 10-11 Regiobezoek Noordoost Fryslân

Op regiobezoek in Noordoost Fryslân

Maatschappelijke organisaties doen er verstandig aan om met hun activiteiten aan te haken bij bestaande programma’s in de provinciale begroting om nog kans te maken op subsidie. De provincie ziet het sociale domein niet meer als kerntaak en delegeert een groot deel ervan naar gemeenten. Wat overblijft wordt geïntegreerd in bestaande programma’s. Dit zegt Statenlid Ynze de Boer  van de ChristenUnie dinsdag 11 oktober 2011 tegen gemeenteraadsfracties van de ChristenUnie uit Noordoost Fryslân tijdens een regionale ontmoetingsavond in de Kollumeroord. Als voorbeeld noemt De Boer de Stichting Present die met hun activiteiten aanhaakt bij een provinciaal programma voor het verbeteren van het woonklimaat.

Maatschappelijke organisaties zullen steeds vaker bij de gemeenten aankloppen voor financiële steun omdat de Provincie zich terugtrekt. Maar ook gemeenten hebben weinig ruimte op hun begroting. Diverse organisaties zullen in de komende jaren minder geld van de Provincie krijgen, en soms houdt de subsidie helemaal op. De ChristenUnie vindt het van belang dat organisaties als Tûmba (antidiscriminatie en wereldburgerschap) en ook Zorgbelang (belangenbehartiging patiënten) kunnen blijven rekenen op financiële steun. “We zullen daar bij de behandeling van de provinciale begroting ruimte voor vragen”, zegt  De Boer. Hij roept de lokale bestuurder op ook hun verantwoordelijkheid hierin te nemen.

De Provinciale Statenfractie van de ChristenUnie houdt de regionale avonden om de contacten met lokale bestuurders te versterken. Zo kan over en weer kennis en ervaring worden uitgewisseld en kan de ChristenUnie nog meer zichtbaar worden.

#sterk #samen #schepping

De Statenfractie is de Statenverkiezingen van 2011 ingegaan met de slogan Geloof in Fryslân. In de komende periode wordt dat verder uitgewerkt in de thema’s #sterk #samen en #schepping. “Dat betekent niet dat we ons niet bezighouden met ander zaken, maar de focus ligt hierop”, legt fractievoorzitter Anja Haga uit."We willen ons eigen geluid laten horen en ons niet alleen laten leiden door de agenda van Provinciale Staten". Ze roept de lokale bestuurders op ook gebruik te maken van deze thema's. "Vertaal ze in concrete doelen voor het komende jaar", aldus Haga.

Met de lokale fracties wordt verder nog gesproken over de herindeling in Noordoost Fryslân en het Sociaal Economisch Masterplan.