2011 09-14 Werkbezoek ELAN

ChristenUnie op bezoek bij natuurverenigingen ELAN

Met veel plezier was de Provinciale Statenfractie op 14 september 2011 te gast bij ELAN, een samenwerking van agrarische natuurverenigingen in Zuidoost Fryslân. De fractie nam een kijkje bij De Houtkachel, een biomassaverbrandingsinstallatie die schone energie levert aan de gebouwen van Revalidatie Fryslân en de school Lyndensteyn. Verder sprak de fractie met vertegenwoordigers van ELAN over weidevogelbeheer, akkerrandenbeheer en biodiversiteit in akkers.

ELAN staat voor Economisch, Ecologisch, Landschap, Agrarisch en Natuur. De zes verenigingen bundelen hun activiteiten om sterker te staan als gesprekpartner van de overheid. Daarnaast levert de bundeling ook meer kennis op omdat de verenigingen elk hun eigen specialisatie hebben. Zo houdt De Alde Delte, die ook De Houtkachel in beheer heeft, zich voornamelijk bezig met weidevogelbeheer. Andere verenigingen binnen ELAN hebben specifieke kennis op het gebied van ondermeer akkerrandenbeheer en biodiversiteit.

De Houtkachel is het paradepaardje van de gezamenlijke natuurverenigingen en is tot stand gekomen met Europees subsidiegeld uit het programma Interreg IIIB. Het vergunningentraject voor de oprichting van de grote houtverbrander was ingewikkeld en nam jaren in beslag. De Houtkachel wordt voornamelijk gevoed met hout uit houtwallen en houtsingels uit de omgeving.