2011 11-03 Bijeenkomst Noordelijke Statenfracties

Statenfracties uit noorden ontmoeten elkaar

Zet een stel Statenleden uit de drie noordelijke provincies bij elkaar  en al snel wordt er uitgebreid gesproken over de aanstaande bevolkingskrimp. Het blijkt in alle drie de provincies een belangrijk item. In Drenthe is zelfs al een stuk expertise opgebouwd en in Groningen manifesteert de krimp zich in sommige gebieden al behoorlijk . Donderdag troffen de Statenleden van de ChristenUnie uit de drie noordelijke provincies elkaar in Leeuwarden voor een algemeen overleg.

De verschillende fracties spraken met elkaar over megastallen, het spoor Groningen-Heerenveen  en het gemaal in Lauwersoog. Ook werd van gedachten gewisseld over een onlangs uitgebracht rapport over regeldruk voor ondernemers in het MKB in het noorden. Er werden afspraken gemaakt over het uitwisselen van kennis. Maar ook om initiatiefvoorstellen, moties en amendementen die voor de Statenleden in de andere provincies interessant kunnen zijn,  voortaan met elkaar te delen.