2011 09-13 Regiobezoek Zuidoost Fryslân

Regiobezoek van fractie aan bestuurders in Zuidoost Fryslân

Het Polderhoofdkanaal,  de gebiedsontwikkeling rond de N381, de herindeling en de toekomst van Thialf. Het zijn maar enkele onderwerpen uit een  reeks van zaken die op 13 september 2011 aan de orde komen tijdens het gesprek van de Provinciale Statenfractie van de ChristenUnie met de fracties van Opsterland, Smallingerland, Heerenveen en Ooststellingwerf. Deze gemeenteraadsfracties bijten het spits af in de serie bezoeken die de Statenfractie in de komende maanden aflegt aan gemeenteraadsleden, wethouders en burgemeesters van de ChristenUnie in Fryslân. Ook spreekt de ChristenUnie met de lokale fracties over de drie speerpunten van de ChristenUnie Fryslân: #schepping, #samen, #sterk. 

De ChristenUnie vindt het belangrijk goed voeling te houden met de lokale bestuurders. Zo wordt van gedachten gewisseld  over het bevaarbaar maken van het Polderhoofdkanaal, een project dat al lange tijd vertraging oploopt door procedures. Wethouder Rob Jonkman van Opsterland laat de Statenleden weten dat er in de raden weinig tegenstand is tegen de uitvoering ervan, al zal ook van de gemeenten een behoorlijke financiële bijdrage worden gevraagd. Jonkman benadrukt nog eens de toeristische, het economische en het cultuurhistorische belang van het bevaarbaar maken van het Polderhoofdkanaal.

De gemeenteraadsfracties tonen zich geen van allen groot voorstander van een snelle fusie van gemeenten. Het verder uitwerken en uitdiepen van samenwerking tussen gemeenten heeft de voorkeur van de ChristenUnie raadsfracties. De Statenfractie zal de opmerkingen van de lokale bestuurders betrekken bij de discussies die nog volgen over dit onderwerp in Provinciale Staten.