Schoon, veilig en voldoende water

IJsselmeer water vk.jpgwoensdag 21 oktober 2020 15:16

In Fryslân is water talrijk aanwezig. Toch is er de laatste jaren niet altijd genoeg. “Het IJsselmeer is er toch?”, zult u zeggen. Ook die hoeveelheid water blijkt in hete zomers soms ontoereikend.

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW), gericht op de bescherming van grond- en oppervlaktewater, verplicht de provincie eens in de 6 jaar doelen en maatregelen te heroverwegen en zo nodig te herzien. De uitwerking van alle maatregelen om het water gezond te krijgen en te houden vragen tot 2027 en ook daarna onze aandacht. Met name het filteren van medicijnresten uit rioolwater is van groot belang.

Water is kostbaarder dan welke andere grondstof dan ook. We beseffen dat niet altijd, maar de klimaatveranderingen maken dat wel duidelijk. De ChristenUnie vindt het belangrijk om voldoende water in de polders vast te houden om verdroging tegen te gaan.  Er wordt nu een apart beleidsprogramma over water geschreven. De aanzet daarvoor is op 21 oktober gegeven tijdens de bespreking van het Regionaal Waterprogramma.
Mondiale doelen die in Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn vastgelegd: (2) geen honger, (6) schoon drinkwater (13) klimaatadaptatie, (14) leven onder water en (15) leven op het land, worden daarmee nagestreefd. De ChristenUnie blijft dit nauwlettend volgen.

Labels

« Terug