Actualisatie grondbeleid

Weiland vierkant.jpgwoensdag 27 mei 2020 12:40

Het grondbeleid van de provincie wordt herzien. Belangrijke wijzigingen zijn: het instellen van een Friese grondbank en het middel van onteigening voor natuurdoelen. De ChristenUnie is geen voorstander van onteigenen voor natuurdoelen en wil alleen onteigenen als uiterst redmiddel.

“Voor de fractie van de ChristenUnie is grond belangrijk. We hebben hier als bewoners en gebruikers zorg over. Daar voelen we ons als rentmeesters toe geroepen”, zegt Statenlid Van der Pol tijdens de vergadering van 20 mei 2020.  We staan voor een belangrijke keus als het gaat om de veenweide, stikstof, energietransitie, natuurontwikkeling, waterhuishouding en het behouden van het Friese landschap. In de aanpassing van het grondbeleid wil de provincie ook grond voor natuurdoelen kunnen onteigenen en een grondbank instellen. De ChristenUnie heeft al eerder de wens uitgesproken voor een grondbank. “Het helpt niet alleen de provincie om wisselgeld achter de hand te hebben maar helpt ook de samenwerking met andere partijen om het realiseren van maatschappelijke doelen te halen”, zegt Van der Pol.

De discussie tijdens de Statenvergadering van 27 mei gaat met name over het wel of niet onteigenen van grond voor natuurdoelen. De Staten willen eerst weten om hoeveel grond het gaat. Gedeputeerde Hoogland laat weten dat het gaat om de laatste ‘snippers’ en dat het alleen ingezet wordt als uiterst redmiddel.

Het onteigeningsinstrument is een gevoelig onderwerp omdat grond een sterk beschermd recht is. De Staten gaan akkoord om het onteigeningsinstrument beperkt in te zetten voor het halen van de natuurafspraken. Het middel wordt alleen ingezet voor de internationale (Kaderrichtlijn Water) en landelijke (Natura-2000) afspraken en niet voor andere delen van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Mocht er sprake zijn van onteigening dan gaat het opnieuw voor besluitvorming naar Provinciale Staten.

 

« Terug

Archief > 2020

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari