Verdeling onder hoogspanning

NRK rapport vierkant.jfifwoensdag 27 mei 2020 14:55

De Noordelijke Rekenkamer heeft een onderzoek gedaan naar de verdeling van kosten en baten rondom wind- en zonneparken in de provincie Fryslân. Hierover geeft zij een aantal aanbevelingen aan de provincie. Tijdens de Statenvergadering van 27 mei wordt dit besproken.

De ChristenUnie is er altijd voorstander van geweest om inwoners van Fryslân in welke vorm dan ook te betrekken bij zon- en windprojecten. Er zijn veel goede voorbeelden van hoe dat in het verleden is gegaan. Noem het zonnepark bij Garyp of dat bij Appelscha. De aanbevelingen van de NRK vormen een goede basis om visie en beleid verder te ontwikkelen.

De ChristenUnie komt met twee moties (zie hieronder). Gedeputeerde Poepjes voelt hier niets voor. Volgens haar werkt de provincie hier al aan en is dit verzoek van de ChristenUnie overbodig. Statenlid Wiebo de Vries is dit niet met haar eens en legt uit dat het niet gaat over hoe we de energie gaan opwekken maar door wie. “Laten we het aan de markt over? Of aan lokale initiatieven van onderop? Of aan de overheid? Wanneer hier meer duidelijkheid over ontstaat dan weten we ook wat dat doet met de publieke acceptatie.”

Een ander belangrijk punt voor de ChristenUnie is, of de provincie buiten haar boekje is gegaan door financiële participatie via de verordening Romte af te dwingen. De Noordelijke Rekenkamer constateert dat de provincie druk uitoefent op de initiatiefnemers door – wellicht – geen vergunning af te geven. Initiatiefnemers kunnen in dat geval weinig doen dan akkoord gaan met het financiële voorstel wat er ligt. Gedeputeerde Staten herkennen zich niet in deze conclusie.

De ChristenUnie wil dat alle acht aanbevelingen van het onderzoeksrapport overgenomen worden. Na stemming van Provinciale Staten worden slechts drie aanbevelingen van het rapport overgenomen. De Vries: “Dit doet tekort aan het onderzoeksrapport van de NRK.”

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Beleidskader bovenwettelijke compensatie_motie.pdf16,9 kBapplication/pdfdownload
Visie op duurzame energie productie ontwikkelen_motie.pdf16,2 kBapplication/pdfdownload

« Terug

Archief > 2020

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari