2012 07-11 Werkbezoek Ekwadraat

Wat bepaalt het succes van Ekwadraat?

Doen waar je goed in bent en dicht bij jezelf blijven. Dit zei managing director Douwe Faber tijdens het werkbezoek van de Statenfractie ChristenUnie op woensdag 11 juli in Leeuwarden. Ekwadraat houdt zich bezig met duurzame energie en efficiënt energiegebruik en is in korte tijd uitgegroeid tot drie vestigingen in Nederland met veel contacten in Europa en China. Belangrijk is om goed te bedenken wat je met energie doet. Fossiele brandstoffen raken niet alleen op. Ze zijn ook nog eens extra vervuilend en dus ongezond.

Ekwadraat, architects of the sustainable chain ofwel architecten van de duurzame keten, bestaat uit dertig specialisten verdeeld over vestigingen in Leeuwarden, Groningen en Arnhem en is opgericht in 2003. Ekwadraat richt zich voornamelijk op de industrie, de overheid en de land- en tuinbouw. Het is belangrijk om in te zetten op het besparen en vermijden van energie. Noodzakelijke energie is te verduurzamen en de nog benodigde fossiele energie moet milieuvriendelijk toegepast worden.

De ‘architecten’ werken vanuit een visie om een hele keten duurzamer te maken en dat te realiseren door te delen, durven en te doen. Dat betekent het delen van kennis, de uitdaging durven aangaan om innoverend en maatschappelijk verantwoord te ondernemen en de projecten zelf te realiseren.

De overheid kan besparen in gebouwen door onder andere klimaatbeheersing. Als elke werknemer één dag per week thuis werkt, levert dat ook een aanzienlijke besparing op. Groen afval van openbaar groen is bij grote hoeveelheden om te zetten in biobrandstof. Woningcorporaties kunnen zonnepanelen gebruiken voor energiebesparing in de sociale woningbouw. Energie is voor schoolverenigingen dikwijls een vergeten post. Door de verwarming slimmer in te regelen en aandacht te hebben voor klimaatbeheersing kan er meer bespaard worden dan men denkt.

In de industrie is eveneens veel te besparen door een heel industrieel proces efficiënt door te lichten op energieverbruik. Een investering op korte termijn werkt op langere termijn vaak energie besparend. In de landbouw wordt gestreefd naar meer mestvergisting waardoor het ontstane biogas nuttig kan worden gebruikt als energiebron voor bijvoorbeeld zwembaden, kantoorgebouwen en zorginstellingen. De tuinbouw is ermee gebaat dat energie die opgewekt wordt in het binnenste van de aarde, geothermie of aardwarmte, subsidie krijgt via de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE). Dat is essentieel voor een rendabele exploitatie. Ekwadraat bereidt momenteel die aanvraag voor.

Jong geleerd, is oud gedaan. Daarom geeft Ekwadraat voorlichting in de bovenbouw van het Basisonderwijs tot en met klas twee van het Voortgezet Onderwijs. Dit is ook bedoeld om jongelui warm te maken voor een baan in de energiebranche.

Kortom, Ekwadraat is heel veelzijdig, kan veel betekenen voor bovengenoemde markten en gaat uit van het principe ‘samen zijn we sterk en kunnen wij bijdragen aan een duurzame toekomst.’