2012 01-18 Werkbezoek Antonius Ziekenhuis

Ziekenhuis richt zich op patiënt inclusief diens omgeving

Het Antionius Ziekenhuis in Sneek staat te boek als een ondernemend ziekenhuis en dat vertaalt zich tegenwoordig in jaarlijkse groeicijfers. Dat was een aantal jaren geleden wel anders. Toen daalde juist het marktaandeel. De omslag is in gang gezet met de komst van directeur bestuurder Wouter van de Kam. Verder loopt het ziekenhuis voorop als het gaat om duurzaam scheiden  van urine en faeces. Alle reden voor de Provinciale Statenfractie van de ChristenUnie om op bezoek te gaan bij dit ziekenhuis. Bij het werkbezoek was ook de fractie van de ChristenUnie van Súdwest Fryslân vertegenwoordigd.

Met directeur Van der Kam en facilitair directeur Robert Meijer sprak de fractie over de ziekenhuiszorg in de regio. Daarbij benadrukte Van der Kam dat het ziekenhuis zich richt op de patient inclusief zijn of haar omgeving. Verder sprak de ChristenUnie met de beide directeuren over de rol van het Antonius als watersportziekenhuis en de problemen met betrekking tot veiligheid op het water.