2012 05-16 Werkbezoek Techniek NHL Hogeschool

Voldoende stageplekken voor jonge technische HBO'ers?

Hoe vinden jonge technische HBO’ers aansluiting op de arbeidsmarkt in Fryslân en zijn er voldoende stageplekken? Daarover maakt de Statenfractie van de ChristenUnie zich zorgen. Om hier meer over te horen gaat de fractie op werkbezoek bij het Instituut Techniek van de NHL Hogeschool in Leeuwarden. Het Instituut dat bij de tien beste faculteiten van Nederland hoort volgens het laatste Elsevier onderzoek.

De MBO instroom niveau vier van de technische opleidingen loopt terug en dat werkt door in het technische HBO onderwijs. Er zijn meer stageplekken dan studenten. Dat neemt niet weg dat de ambitie om te groeien van 2800 naar 3000 studenten groot is, zegt directeur Jan Steenmeijer. Daarvoor is het nodig de bakens te verzetten en te zorgen voor een unieke en onderscheidende opleiding. In 2015 moet het Instituut Techniek de beste techniekinstelling van Nederland zijn!

Drie jaar geleden waren er nog zeventien opleidingen. Nu is de focus gericht op vier gebieden, Centres of Expertise: Duurzame Technologie, Life Sciences, Maritiem en Multimedia. De bijbehorende speerpunten zijn duurzame energie met zon en wind, watertechnologie, maritieme techniek en serious gaming. Het Instituut heeft de afgelopen jaren een grote slag geslagen in het verbeteren van de praktijkgerichtheid en de kwaliteit van het onderwijs. Ook zijn de lectoraten meer toegespitst op het heden.

Er zijn goede mogelijkheden om werk te vinden in Fryslân. Daarvoor wordt tevens nauw samengewerkt met de Drachten groep: Philips, Neopost en Kiestra. De opleiding leidt echter niet alleen op voor Fryslân maar voor de hele wereld en studenten volgen vaak stages in het buitenland. Ondanks het feit dat men graag hoogopgeleiden in Fryslân wil hebben kan de NHL Hogeschool niet voorkomen dat studenten naar elders vertrekken.

De creatieve industrie heeft de toekomst, aldus Harry Zengerink, afdelingshoofd van Communication & Multimedia Design. In het westen is de vraag heel groot. In Fryslân moet dit nog meer tussen de oren komen bij de overheid. Samen met het Instituut Zorg en Welzijn is door middel van serious gaming onder andere een uit-bed-til-lift ontwikkeld.

Serious gaming is het nabootsen van een reële situatie door het programmeren van een digitaal spel. Deze techniek kan overal voor worden gebruikt, van vingervlugheid van chirurgen tot de beste methode van boeven vangen toe. Bedrijven kunnen een praktijkgerichte opdracht geven en in een groep van zes studenten wordt die uitgewerkt tot een prototype dat later doorontwikkeld kan worden. In augustus gaat een afvaardiging van de school naar Korea. Men wil daar meer weten over serious gaming en tegelijk kan Fryslân gepromoot worden om nieuwe bedrijven te vestigen.  

De creatieve industrie kan niet zonder degelijkheid. Creatieve ideeën moeten uitgevoerd kunnen worden en daarvoor is Angela Schat als afdelingshoofd van Engineering en Informatica verantwoordelijk. De opleidingen informatica, werktuigbouwkunde, elektrotechniek en mechatronica kunnen dit bewerken. Daarom zijn de kruisbestuivingen tussen de diverse opleidingen heel belangrijk en netwerken met de industrieën in het Noorden eveneens.

De intake voor de opleidingen is zwaarwegend. Immers teveel uitval in het eerste jaar heeft gevolgen voor de totale bekostiging. Zijn de afspraken van 2012 gehaald in 2016? Zo niet, dan volgt een boete en minder geld. Den Haag rekent helaas meer af op aantallen dan op kwaliteit. Oud-studenten zijn aanwezig op de Open Dagen en kunnen inhoudelijk veel betekenen voor de toekomstige studenten, zodat ze beter voorbereid een juiste keuze kunnen maken.