2012 01-31 Regiobezoek Noordwest Fryslân

Op regiobezoek in Noordwest Fryslân

De provincie Fryslân heeft  met een visie op de bestuurlijke indeling op Fryslân een blauwdruk neergelegd van de gemeentegrenzen in de toekomst. Maar wat vinden de verschillende gemeenteraadsfracties van de ChristenUnie daarvan? Met de fracties van Harlingen, Franekeradeel, Franekeradeel en Dantumadeel sprak de Statenfractie op 31 januari ondermeer over de mogelijke herindeling van Fryslân, de traverse Harlingen (N 31), de gebiedontwikkeling in Noordwest Fryslân. Verder was er volop ruimte voor ontmoeting en het uitwisselen van kennis en ervaring.

De ChristenUnie Fryslân hecht veel belang aan de geregelde ontmoeting met gemeenteraadsfracties. Soms vanwege gemeenschappelijke belangen omdat provincie en gemeenten zij aan zij staan bij ontwikkelingen van bijvoorbeeld wegenprojecten en gebiedsprocessen. Het is belangrijk dat de ChristenUnie dan een eensluidend geluid laat horen.

Ook wil de ChristenUnie in Fryslân het contact tussen de fracties onderling versterken. “Het is jammer als we als ChristenUnie fracties dubbel werk doen”, vindt fractievoorzitter Anja Haga. "Als je elkaar kent weet je elkaar sneller te vinden en kun je soms samen iets oppakken waardoor het meer effect heeft. Dat komt het geluid van de ChristenUnie ten goede."