Afspraken over landschappelijke inpassing van zonne-energie

Zonnepanelen Ameland vk.jpgwoensdag 25 november 2020 19:16

Bijna alle gemeenten geven aan dat ze op gemeentelijk niveau hebben gekeken naar de mogelijkheden van onder meer zon op dak. Het is nu al duidelijk dat zonneparken op landbouwgrond nodig zijn om te kunnen voldoen aan de gemeentelijke ambitie. De provincie komt met nieuwe voorwaarden voor de aanleg van zonnevelden.

Het voorstel voor de wijziging van de Verordening Romte Fryslân 2014 bevat een verplichting om eerst de zonneladder te doorlopen voor de ontwikkeling van zonneparken. De zonneladder moet voorkomen dat te makkelijk gebruik wordt gemaakt van waardevolle landbouwgronden voor opstellingen voor zonne-energie. Pas in de allerlaatste trede komen die aan bod.

De ChristenUnie is voorstander van een energiemix, bestaande uit zowel zonne- als windenergie. “Het is goed dat er afspraken worden gemaakt over de inpasbaarheid van zonne-energie”, zegt Statenlid Wiebo de Vries tijdens de Statenvergadering van 25 november.

De Vries vraagt aandacht voor het voorkomen van discussies tussen gemeenten en provincie. De ChristenUnie ziet graag dat er vooraf bestuurlijk overleg plaatsvindt. “Wij roepen het college op om samen met wethouder(s) uit gemeenten met initiatieven rondom zonne-energie om tafel te gaan en het project aan de bestuurstafel inhoudelijk te beoordelen. Als er bestuurlijke overeenstemming is voorafgaand aan het proces van de zonneladder voorkomt dat naar onze mening veel gedoe achteraf”, zegt Statenlid Wiebo de Vries. Een ruime meerderheid van Provinciale Staten is het hier mee eens.

De methodiek van de zonneladder is een werkwijze waarbij alle partijen die een belang vertegenwoordigen rondom de ontwikkeling van een zonneveld, voorafgaand met elkaar om tafel gaan om:

  • te komen tot de juiste locatiekeuze en een goede landschappelijke inpassing
  • te werken aan acceptatie
  • te komen tot een integrale oplossing waarin alle belangen samenkomen
  • het initiatief vervolgens gezamenlijk verder te brengen.
Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Motie - Vooraf bestuurlijk overleg met initiatiefnemers.pdf16,5 kBapplication/pdfdownload
Labels

« Terug