Werkbezoek RUG Campus Fryslân

Campus Fryslân.jpgdinsdag 22 september 2020 18:36

‘Spread the knowlegde not the virus’, deze sticker valt meteen op bij ons werkbezoek aan Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân. Met de komst van de Rijksuniversiteit Groningen naar Leeuwarden worden er sinds 2018 verschillende master- en bacheloropleidingen aangeboden.

Twee leden van de fractie, Bernita en Lieuwe, brengen dinsdag 22 september jl. een bezoek aan de Campus en spreken met directeur Piet Bouma en marketingmanager Engelien Reitsma. Hoewel het aantal studenten nog niet beantwoordt aan de verwachting is er – ook in deze lastige tijd - toch sprake van een stijging. Van de nieuw ingeschrevenen komt de helft uit het buitenland. Het uitvalpercentage is heel klein. Dit is dankzij de verplichting voor eerstejaars om in Leeuwarden te wonen. Ook het feit dat 70% van de lessen fysiek gegeven kon worden, draagt daaraan bij.

Als fractie hamert de ChristenUnie bijna bij elk beleidsonderwerp op de zogenaamde Sustainable Development Goals (SDGs). Deze op wereldschaal vastgestelde doelen voor duurzame ontwikkeling staan aan de basis van de bacheloropleiding. “Als faculteit zijn we altijd op zoek naar het vinden van lokale oplossingen voor wereldwijde uitdagingen”, zegt Bouma. Men gaat de uitdaging aan om lokaal de opleiding zo stevig te maken, dat deze over enkele jaren volwassen is. De fractie wenst ze daartoe alle wijsheid en blijft hen met een geïnteresseerde en tegelijk kritische houding volgen.

Labels

« Terug