Beheer en schadebestrijding

Predatie.jpgwoensdag 16 september 2020 19:12

Fryslân heeft een dramatisch weidevogelbroedseizoen achter de rug. Er zijn dringend maatregelen nodig om dit tij te keren. Tijdens de behandeling van de startnotitie: ’Beheer en schadebestrijding’ gaan de Staten hier dieper op in.

Provinciale Staten krijgen vanuit verschillende hoeken uit de provincie brieven over de teleurstellende resultaten van het weidevogelseizoen. Tussen de 50-70% van de nesten is geroofd. De steenmarter, wezel, hermelijn, vos, bruine rat, wilde kat, zwarte kraai, de buizerd, de bruine kiekendief, de reiger en sinds kort ook de ooievaar hebben het de weidevogels bijna onmogelijk gemaakt om een nest groot te brengen.

Tijdens de bespreking van de startnotitie: ‘Aanpassing beheer en schadebestrijding’ op woensdag 16 september willen Provinciale Staten dat er meer acties komen voor de weidevogels. Ook moet er snelheid komen in het proces. Dit mag niet nog een jaar duren, stellen verschillende partijen waaronder de ChristenUnie.  In het nieuwe voorstel krijgt de Faunabeheereenheid (FBE), die verantwoordelijk is voor de uitvoering, meer armslag. Tevens willen Provinciale Staten dat er onderzoek gedaan wordt naar een professioneel jagersteam om het broedsucces te vergroten.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Moasje - Faasje yn it proses.pdf65,4 kBapplication/pdfdownload
Labels

« Terug