Omgevingsvisie

Omgevingsvisie def..jpgwoensdag 16 september 2020 15:07

Hoe richten wij Fryslân in zodat het aantrekkelijk blijft om hier te wonen, te werken en te recreëren? Deze inkleuring wordt vastgelegd in de Omgevingsvisie. Na de inspraakperiode is deze visie rijp om definitief vastgesteld te worden. De ChristenUnie is nog steeds kritisch op een aantal onderwerpen en gaat hierover het debat aan.

Met name over de energieparagraaf is de ChristenUnie niet te spreken. Het college heeft tijdens de coalitieonderhandelingen in maart 2019 afgesproken om geen nieuwe windmolens toe te staan. De ChristenUnie ziet dit weer terugkomen in de omgevingsvisie en deelt deze visie niet. “Zo gaan we de doelstellingen van de Regionale EnergieStrategie (RES) niet halen”, zegt Statenlid Wiebo de Vries. Tijdens het debat op woensdag 16 september jl. dient de ChristenUnie drie voorstellen in om de tekst in de Omgevingsvisie te wijzigen.

  • Andere visie op energietransitie
  • Kringlooplandbouw
  • Lelylijn essentieel

De andere visie op energiestrategie houdt in dat de ChristenUnie graag ziet dat alle vormen van duurzame energie mogelijk zijn. Dus zowel zonne-energie als ook windenergie, waterstof en geothermie gebruiken om vaart te maken met de energietransitie. Daarnaast vindt de fractie dat de Kringlooplandbouw en de Lelylijn onderbelicht zijn.

De andere visie op de energietransitie wordt niet breed gedragen door de Staten. De ChristenUnie krijgt een toezegging van de gedeputeerde over de kringlooplandbouw. Hij zegt toe kringlooplandbouw te benoemen in de Omgevingsvisie. De Lelylijn krijgt brede steun in de Staten en daarmee een prominente plaats in de Omgevingsvisie.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Amendement - Andere visie energietransitie in omgevingsvisie.pdf79,2 kBapplication/pdfdownload
Amendement - Kringlooplandbouw toevoegen.pdf28,2 kBapplication/pdfdownload
Amendement - Lelylijn essentieel voor een goede Omgevingsvisie.pdf194,0 kBapplication/pdfdownload
Labels

« Terug