Werkbezoek ‘t Stationnetje

Jeugd Stationnetje.jpgwoensdag 19 augustus 2020 15:43

De ChristenUnie vraagt, tijdens een debat in juni over de besteding van de coronagelden, om de jeugd meer hierbij te betrekken. De jongeren die aangesloten zijn bij ’t Stationnetje in Hurdegaryp nemen daarna contact op. De fractie gaat op woensdag 19 augustus bij hen op werkbezoek.

Het resultaat is een boeiend gesprek. De jongeren geven aan dat zij niet in partijkleuren denken en dat het moeilijk is om binnen te komen in de politiek. Zij ervaren een drempel. Eén van de jongeren zegt dat er nog nooit iemand van de politiek bij haar op school is geweest. Ze zien graag dat politici de scholen gaan bezoeken. Daarnaast zijn de jongeren op zoek naar bijbaantjes. Waarom niet in de politiek?

Ook al denken de jongeren niet in de vergaderstructuur van de politiek, zij hebben goede ideeën en willen daarmee aan de slag. De politiek is te bureaucratisch volgens hen. Toch zouden ze graag uitgedaagd worden met prikkelende stellingen die aansluiten bij hun interesses.

Statenlid Wiebo de Vries merkt op dat er veel energie zit bij de jongeren. Hij wil graag een vervolg geven aan dit gesprek. “Er zijn genoeg onderwerpen waarbij we de jeugd kunnen vragen hoe zij de toekomst zien. Denk aan: wonen, werk, klimaat en mobiliteit”, zegt hij. De Vries nodigt de jongeren uit om met een concreet idee te komen voor de 15 miljoen die de provincie beschikbaar stelt voor het opbouwen van de economie na de coronacrisis.

’t Stationnetje is ontstaan met het idee om jongeren uit Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen een stem te geven. Het project is erop gericht om hen zelf aan hun eigen toekomst te laten werken. Hun ideeën worden vaak niet serieus genomen en daar wil 't Stationnetje verandering in brengen. Meer weten? Kijk op de website van ’t Stationnetje.


20200819_113237.jpg

Labels

« Terug