Werkbezoek Zuidoost-Fryslân

Fochteloërveen
Wiebo VK-CU-Statenfractie-29 (2).jpg
Door Wiebo de Vries op 14 september 2022 om 18:17

Werkbezoek Zuidoost-Fryslân

De Friese aanpak van het Nationaal Programma Landelijk Gebied omvat het natuurherstel, de instandhouding van de robuuste natuur en perspectief voor de landbouw. Tijdens een werkbezoek op 14 september 2022 bezoeken de Statenleden het natuurgebied Fochteloërveen. Natuurmonumenten geeft een toelichting op de huidige stand van de natuur. Ook luisteren we naar twee agrarische ondernemers die hun verhaal vertellen over de impact van de stikstofplannen op hun bedrijf.

Enit Scholten van Natuurmonumenten heeft twee grote emmers met plantmateriaal verzameld. Ze laat ons zien dat in de ene emmer veen en mossen zitten en in de andere emmer planten en jonge boompjes die het goed doen onder stikstofrijke omstandigheden. Ze legt uit dat ze de jonge boompjes weghalen om zo het waardevolle hoogveengebied te behouden. Terwijl we op bezoek zijn in het Fochteloërveen zijn wordt er gewerkt aan het herstel van kades. Al met al moet er 40 tot en met 50 kilometer aan kades worden aangepakt. Door het herstellen van de kades kan het verdrogen van het veen worden tegengehouden.

Vervolgens vertellen agrarische ondernemers Cees-Pieter van Burgsteden en Paul Sinnige hun verhaal over de boeren in het gebied. “Het vertrouwen is ernstig beschadigd. Het is moeilijk om met de boeren te praten over stikstof”, zegt Cees-Pieter van Burgsteden. Paul Sinnige vertelt over keuzes die hij in het verleden heeft genomen voor zijn bedrijf. Zo heeft hij jaren geleden verschillende scenario’s laten uitrekenen. Een mestvergister was toen niet rendabel, biologisch boeren ook niet. Uiteindelijk hebben ze in 2014 een nieuwe melkveestal gebouwd met twee melkrobots. Paul is bezorgd over de toekomst. Hij heeft het gevoel dat zijn bedrijf op slot zit omdat er geen perspectief is. Ook banken zijn terughoudend met financieren.  De grote vraag van deze twee ondernemers is: Hoe komen we als ondernemers en provincie weer in gesprek met elkaar?

ChristenUnie betreurt de gang van zaken ten zeerste. “Het provinciale stikstofplan wat in april over de schutting is gegooid is compleet verkeerd gevallen bij de boeren in dit gebied”, zegt Statenlid Wiebo de Vries. “Er is voorbijgegaan aan de grote impact die dit plan heeft.” ChristenUnie vindt dat de provincie er alles aan moet doen om het vertrouwen weer te herstellen.


Natuurmonumenten

Labels: , ,