Blogs per auteur

 1. Piet Adema2
  cufryslanlogo
  Door Webredactie Christenunie Fryslân op 3 oktober 2022

  Piet Adema nieuwe minister van Landbouw

  Piet Adema is vanaf vandaag de nieuwe minister van Landbouw. Hij neemt namens de ChristenUnie de plek in van Henk Staghouwer. Adema was eerder gedeputeerde van de provincie Friesland, waarnemend burgemeester in Achtkarspelen, Tynaarlo en Borger-Odoorn en partijvoorzitter van de ChristenUnie. Momenteel is hij bestuurder en toezichthouder in de ondernemersbranche.

  Lees meer over "Piet Adema nieuwe minister van Landbouw"

  Labels:

 2. Natte natuur
  Matthijs-CU-Statenfractie VK-79 (2).jpg
  Door Matthijs de Vries op 21 september 2022

  Hegewarren en geen nieuwe vaarweg naar Drachten

  Polderkades zijn straks vrijwel niet meer nodig bij de Hegewarren. De veenweidepolder Hegewarren bij Oudega (Sm.) wordt veranderd in een natuur- en recreatiegebied, waarbij water de hoofdrol krijgt. De zeven boeren die er nu nog zitten worden verplaatst. Een nieuwe vaarweg naar Drachten door de Hegewarren krijgt geen steun van Provinciale Staten op 21 september 2022.

  Lees meer over "Hegewarren en geen nieuwe vaarweg naar Drachten"
 3. Dorp
  Wiebo VK-CU-Statenfractie-29 (2).jpg
  Door Wiebo de Vries op 21 september 2022

  Omgevingsverordening

  De Omgevingswet verplicht de provincie om alle regels voor de fysieke leefomgeving in één verordening op te nemen. Deze wet treedt zoals het nu staat op 1 januari 2023 in werking en de verordening daarom ook. Op dat moment vervallen alle huidige verordeningen voor de fysieke leefomgeving zoals: Verordening Romte, Milieuverordening, Waterverordening, Wegenverordening, Vaarwegenverordening en Natuurverordening. Tijdens de Statenvergadering van 21 september 2022 vindt het debat plaats en wordt er een reactie gegeven door het college van Gedeputeerde Staten op alle voorstellen die op 13 juli 2022 ingediend zijn.

  Lees meer over "Omgevingsverordening"
 4. vaststellen kandidatenlijst.jpg
  cufryslanlogo
  Door Webredactie Christenunie Fryslân op 15 september 2022

  ChristenUnie Fryslân stelt de kandidatenlijsten vast voor de verkiezingen in 2023 van Provinciale Staten en Wetterskip

  In de ledenvergadering van donderdag 15 september zijn de kandidatenlijsten vastgesteld voor Provinciaal Staten en voor het Wetterskip Fryslân. De voordracht van de selectiecommissie is door het Uniebestuur voorgelegd aan de ledenvergadering en deze heeft die ongewijzigd vastgesteld.

  Lees meer over "ChristenUnie Fryslân stelt de kandidatenlijsten vast voor de verkiezingen in 2023 van Provinciale Staten en Wetterskip"
 5. Fochteloërveen
  Wiebo VK-CU-Statenfractie-29 (2).jpg
  Door Wiebo de Vries op 14 september 2022

  Werkbezoek Zuidoost-Fryslân

  De Friese aanpak van het Nationaal Programma Landelijk Gebied omvat het natuurherstel, de instandhouding van de robuuste natuur en perspectief voor de landbouw. Tijdens een werkbezoek op 14 september 2022 bezoeken de Statenleden het natuurgebied Fochteloërveen. Natuurmonumenten geeft een toelichting op de huidige stand van de natuur. Ook luisteren we naar twee agrarische ondernemers die hun verhaal vertellen over de impact van de stikstofplannen op hun bedrijf.

  Lees meer over "Werkbezoek Zuidoost-Fryslân"
 6. TAF 3
  cufryslanlogo
  Door Webredactie Christenunie Fryslân op 9 september 2022

  Ontwikkelingen Gastvrij Fryslân 2028

  De Toerisme Alliantie Friesland (TAF) is betrokken geweest bij de totstandkoming van de beleidsnota Gastvrij Fryslân 2028. Provinciale Staten hebben dit beleid in 2020 vastgesteld. Hoe staat het ervoor? De TAF nodigt de Statenleden uit voor een informerende bijeenkomst op vrijdag 9 september in Wergea.

  Lees meer over "Ontwikkelingen Gastvrij Fryslân 2028"

  Labels: ,

 7. IJsselmeerkust
  cufryslanlogo
  Door Webredactie Christenunie Fryslân op 31 augustus 2022

  Werkbezoek IJsselmeerkust

  Van Lemmer tot aan de kop van de Afsluitdijk zijn er veel bezienswaardigheden. Door de provincie zijn alle verborgen schatten in beeld gebracht. Samen met de Statenleden maken we woensdag 31 augustus een bus- en fietstocht langs de kust die rijk is aan cultuur en erfgoed.

  Lees meer over "Werkbezoek IJsselmeerkust"
 8. Gezin in woonunit in azc© Inge van Mill.jpg
  Lieuwe-CU-Statenfractie-VK 123 (2).jpg
  Door Lieuwe van der Pol op 30 augustus 2022

  Vragen over Friese hulp bij asielopvang

  Samen met de Statenfracties van D66, GrienLinks, PvdA en SP stellen we vragen aan het provinciebestuur over de Friese hulp bij asielopvang. De opvangplekken zitten overvol en de asielprocedures nemen veel tijd, wat heeft geleid tot grote problemen in Ter Apel. De partijen willen weten hoe de provincie het Rijk en Friese gemeenten kan helpen met extra opvanglocaties.  

  Lees meer over "Vragen over Friese hulp bij asielopvang"
 9. Brandaris
  cufryslanlogo
  Door Webredactie Christenunie Fryslân op 27 augustus 2022

  Werkbezoek culturele instellingen Terschelling

  De provincie Fryslân stelt elk jaar subsidie beschikbaar in het Iepen Mienskipsfûns. Dit fonds is bedoelt om initiatieven van inwoners in Fryslân verder te helpen. Tijdens een werkbezoek aan Terschelling op zaterdag 27 augustus bezoeken we de Protestantse Gemeente ET-10, het Bunkermuseum en Museumreddingboot Terschelling. Hendrik van der Wielen, bestuurder bij ET-10 leidt ons rond langs diverse projecten op Terschelling.

  Lees meer over "Werkbezoek culturele instellingen Terschelling"
 10. Matthijs en Wiebo
  cufryslanlogo
  Door Webredactie Christenunie Fryslân op 26 augustus 2022

  Matthijs de Vries nieuwe fractievoorzitter ChristenUnie Fryslân

  Wiebo de Vries heeft met de ingang van het nieuwe politieke seizoen het fractievoorzitterschap overgedragen aan Matthijs de Vries. Matthijs is sinds 2019 Statenlid. Hij is tevens de beoogd lijsttrekker voor de komende provinciale verkiezingen.

  Lees meer over "Matthijs de Vries nieuwe fractievoorzitter ChristenUnie Fryslân"

  Labels: