Blogs per auteur

 1. Fochteloërveen
  Matthijs-CU-Statenfractie VK-79 (2).jpg
  Door Matthijs de Vries op 31 mei 2023

  Concept Fries Programma Landelijk Gebied

  Hoe houden we het Friese platteland vitaal? Welke keuzes zijn daarvoor nodig? In het concept: 'Fries Programma Landelijk Gebied' komen een heleboel vraagstukken bij elkaar. Zoals natuurherstel, biodiversiteit, klimaat, waterkwaliteit, sociaal-economische vitaliteit en landbouw. Het plan moet ervoor te zorgen dat Fryslân de doelen haalt die we met elkaar hebben afgesproken. De ChristenUnie vindt het concept FPLG een goede eerste aanzet maar nog wel vrij algemeen.

  Lees meer over "Concept Fries Programma Landelijk Gebied"
 2. beëdiging Petra Ellens VK
  cufryslanlogo
  Door Webredactie Christenunie Fryslân op 31 mei 2023

  Installatie tweede commissielid

  In de Statenvergadering van mei wordt de fractie versterkt met Petra Ellens. Zij is geïnstalleerd door de Commissaris van de Koning door het afleggen van de eed. "Sa wier helpe my God almachtig" Met de komst van Petra zijn alle plekken in de fractie gevuld en zijn we weer op volle sterkte. We hebben voor de komende jaar een prachtig team om het Christelijk Sociaal geluid te laten klinken. 

  Lees meer over "Installatie tweede commissielid"

  Labels:

 3. DNA
  cufryslanlogo
  Door Webredactie Christenunie Fryslân op 24 mei 2023

  Werkbezoek De Nieuwe Afsluitdijk

  De Afsluitdijk beschermt ons al 90 jaar tegen de kracht van het water. De versterking en vernieuwing van de Afsluitdijk is in volle gang. De waterkering wordt weer klaargemaakt voor de toekomst. Tijdens een werkbezoek aan De Nieuwe Afsluitdijk krijgen de Statenleden beeld bij de verschillende projecten die daar lopen. De nieuwe vismigratierivier zorgt ervoor dat de vissen straks weer vrij van Waddenzee naar IJsselmeer, heen en terug kunnen zwemmen.

  Lees meer over "Werkbezoek De Nieuwe Afsluitdijk"
 4. LEADER bezoek VK
  cufryslanlogo
  Door Webredactie Christenunie Fryslân op 17 mei 2023

  Werkbezoek Streekwurk

  Als nieuw Statenlid is het naast inlezen op de verscheidene dossiers ook zaak om de provincie in te trekken. Margreet Jonker met leefbaarheid en recreatie&toerisme in portefeuille gaat daarom tijdens het werkbezoek van Streekwurk langs bij verschillende projecten om de leefbaarheid in de dorpen te versterken. De projecten zijn uiteenlopend en ook de initiatiefnemers verschillen van ondernemers tot vrijwilligers in de dorpen. 

  Lees meer over "Werkbezoek Streekwurk"
 5. Idzegea ligboxenstal
  cufryslanlogo
  Door Webredactie Christenunie Fryslân op 17 mei 2023

  Werkbezoek Idzegea

  Idzegea is één van de ontwikkelgebieden in het Friese veenweidegebied. In Idzegea lopen verschillende proefprojecten. In het kader van het Frysk Programma Landelijk Gebied (FPLG) worden de nieuwe Statenleden bijgepraat over het gebiedsproces. Tijdens het werkbezoek op woensdag 17 mei jl. wordt een toelichting gegeven op de locatie van melkveehouderij Zeilstra te Gaastmeer. Ook vaart de groep per praam door het natuurgebied Ringwiel.

  Lees meer over "Werkbezoek Idzegea"
 6. Ontbijt
  cufryslanlogo
  Door Webredactie Christenunie Fryslân op 10 mei 2023

  Kennismaking LTO Noord

  LTO Noord, de belangenbehartiger van de agrarische sector, nodigt de nieuwe Statenleden uit voor een informele kennismaking. Op de voergang van regiobestuurder Jan Teade Kooistra in Eagum staat de tafel gedekt met heerlijke broodjes. Tijdens het ontbijt vertelt Jan Teade over de boerderij en over het bestuurswerk wat hij doet voor LTO Noord.

  Lees meer over "Kennismaking LTO Noord"

  Labels: ,

 7. Matthijs Margreet
  cufryslanlogo
  Door Webredactie Christenunie Fryslân op 29 maart 2023

  Installatie nieuwe Statenleden

  Nieuwe gezichten in de Staten. Ook bij de fractie van de ChristenUnie worden er nieuwe Statenleden geïnstalleerd. Matthijs de Vries en Margreet Jonker leggen op woensdag 29 maart de eed af in de Statenzaal. Jantsje van der Veen wordt namens ChristenUnie geïnstalleerd als commissielid. 

  Lees meer over "Installatie nieuwe Statenleden"

  Labels:

 8. Wiebo lintje
  cufryslanlogo
  Door Webredactie Christenunie Fryslân op 28 maart 2023

  Afscheid Statenleden

  Voor de laatste keer zitten Wiebo de Vries en Lieuwe van der Pol in het Statenbankje op dinsdag 28 maart 2023. Na bijna 12 jaar in de Staten actief geweest te zijn neemt Wiebo de Vries afscheid. Hij krijgt een lintje voor zijn bijzondere bijdrage aan de samenleving. Ook Lieuwe van der Pol neemt afscheid van de Staten. ChristenUnie Fryslân is dankbaar voor het vele werk wat zij de afgelopen jaren mochten verzetten.

  Lees meer over "Afscheid Statenleden"

  Labels:

 9. IMG_20181213_112832.jpg
  Matthijs-CU-Statenfractie VK-79 (2).jpg
  Door Matthijs de Vries op 28 maart 2023

  Rijk moet meer investeren in voorzieningen op het platteland

  Tijdens de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen ging het in Fryslân veel over de basisvoorzieningen op het platteland. De ChristenUnie vraagt ook na de stembusstrijd aandacht voor dit thema. 

  Fryslân is voor sommigen een paradox: Friezen zijn gelukkig, terwijl hun inkomens lager liggen dan elders in Nederland. Om het geluk van de Friezen ook in de toekomst op peil te houden moet de overheid investeren in een basisvoorzieningenniveau, te beginnen bij een dekkend aanbod van huisartsen.

  Lees meer over "Rijk moet meer investeren in voorzieningen op het platteland"
 10. hierhorenbussenVK.jpeg
  Matthijs-CU-Statenfractie VK-79 (2).jpg
  Door Matthijs de Vries op 13 maart 2023

  Hier horen bussen!

  Tweede Kamerlid Stieneke van der Graaf en lijsttrekker Matthijs de Vries komen samen met kandidaat Statenleden van de ChristenUnie opnieuw in actie om aandacht te vragen voor bereikbaarheid in de regio en het belang van goed, betaalbaar en toegankelijk openbaar vervoer. De ChristenUnie maakt zich zorgen over de staat van het openbaar vervoer op het platteland. Dienstregelingen zijn uitgekleed, lijnen worden gestrekt waardoor de bereikbaarheid en daarmee de leefbaarheid van de dorpen onder druk staat. 

  Lees meer over "Hier horen bussen!"