Blogs per auteur

 1. Petra Ellens installatie Statenlid
  cufryslanlogo
  Door Webredactie Christenunie Fryslân op 27 september 2023

  Beëdiging Statenleden: Petra Ellens en Douwe van Oosten

  Op woensdag 27 september 2023 zijn Petra Ellens en Douwe van Oosten geïnstalleerd als Statenlid. Petra Ellens wordt fractievoorzitter van de ChristenUnie fractie in de Staten. Samen gaan zij voor de ChristenUnie in Fryslân aan de slag.

  Lees meer over "Beëdiging Statenleden: Petra Ellens en Douwe van Oosten"

  Labels:

 2. Provinciehuis Leeuwarden

  ChristenUnie Fryslân schuift twee kandidaten naar voren voor vervanging in de fractie

  In de Statenvergadering van 27 september zullen Petra Ellens en Douwe van Oosten worden beëdigd als Statenlid. Petra Ellens zal het fractievoorzitterschap op zich nemen.

  Lees meer over "ChristenUnie Fryslân schuift twee kandidaten naar voren voor vervanging in de fractie"
 3. Uitleg Annemieke
  cufryslanlogo
  Door Webredactie Christenunie Fryslân op 16 september 2023

  Werkbezoek Staatsbosbeheer Vlieland

  Hoe is het gesteld met de natuur op Vlieland? Tijdens een werkbezoek op Vlieland gaan we met boswachters Bertwin Bergman en Annemieke op ‘t Hof van Staatsbosbeheer het veld in. We gaan langs drie verschillende natuur(beheer) projecten. De eerste stop is bij de Nederlandse landgeiten die grazen met een virtueel raster. De landgeiten hebben een zenderkastje om met gps.

  Lees meer over "Werkbezoek Staatsbosbeheer Vlieland"

  Labels: ,

 4. Thialf
  cufryslanlogo
  Door Webredactie Christenunie Fryslân op 13 september 2023

  Werkbezoek Thialf

  Nu het schaatsseizoen in Thialf weer is begonnen worden de Statenleden uitgenodigd voor een werkbezoek in het ijsstadion op woensdag 13 september 2023. Daarbij staat de financiële situatie van Thialf centraal. Ondanks een extra bijdrage van het Rijk, Topsport NOORD, NOC*NSF en de KNSB is het van belang dat de betrokken partijen en de aandeelhouders (Provincie Fryslân en gemeente Heerenveen) Thialf blijven ondersteunen.

  Lees meer over "Werkbezoek Thialf"

  Labels: ,

 5. Provinciehuis Leeuwarden

  ChristenUnie Fryslân beëindigt fractielidmaatschap Statenlid Jonker

  De fractie van de ChristenUnie Fryslân heeft besloten om het fractielidmaatschap van statenlid Margreet Jonker te beëindigen. Deze beslissing is genomen op advies van het bestuur van de Provinciale Unie. Hierdoor kan het Statenlid niet meer namens de ChristenUnie optreden in de Provinciale Staten van Fryslân. De reden voor de beëindiging van het fractielidmaatschap is de uitkomst van een klachtenprocedure.

  Lees meer over "ChristenUnie Fryslân beëindigt fractielidmaatschap Statenlid Jonker"
 6. Anja interview
  cufryslanlogo
  Door Webredactie Christenunie Fryslân op 28 augustus 2023

  Werkbezoek Waddenvereniging

  ChristenUnie Europarlementariër Anja Haga uit Dokkum, trapt het politieke seizoen af in Harlingen bij de Waddenvereniging. Ook de Provinciale Statenfractie sluit aan bij dit bezoek. Anja Haga vindt dat het Wad meer bescherming als Natura-2000 gebied verdient.

  Lees meer over "Werkbezoek Waddenvereniging"
 7. Sloot
  cufryslanlogo
  Door Webredactie Christenunie Fryslân op 19 juli 2023

  Schriftelijke vragen over bevaarbaar maken Jorwerter Feart

  ‘Hoe de boot verdween uit Jorwert’, zou een mooie titel kunnen zijn voor een nieuw boek. De Jorwerter Feart is overwoekerd door waterplanten en daardoor onbevaarbaar geworden. Een vriendengroep uit Jorwert wil dat gemeente of It Wetterskip actie onderneemt. Dat blijft tot nu toe uit. ChristenUnie stelt samen met meerdere partijen uit Provinciale Staten schriftelijke vragen over dit onderwerp.

  Lees meer over "Schriftelijke vragen over bevaarbaar maken Jorwerter Feart"
 8. voorkant oparbeidzje foar Fryslân.png
  Jantsje van der Veen buiten.jpg
  Door Jantsje van der Veen op 19 juli 2023

  Samen aan de slag met nieuw bestuursakkoord

  Samen aan de slag / mei-inoar oan ‘e slach, daarmee begin dit akkoord. Het akkoord op hoofdlijnen geeft alle ruimte aan partijen buiten Provinciale Staten, maar vooral ook aan alle politieke fracties om dit akkoord de komende periode in te kleuren. Wij vinden het belangrijk om samen te werken met oppositie en coalitie. In de afgelopen twaalf jaren was de ChristenUnie een oppositiepartij in dit huis. Daarin hebben wij ons altijd kritisch maar constructief opgesteld. Dat mag u de komende periode in onze nieuwe rol als coalitiepartij opnieuw van ons verwachten. Samen met de inwoners willen wij werken aan een nog mooier Fryslân.

  Lees meer over "Samen aan de slag met nieuw bestuursakkoord"
 9. Hynders Firdgum
  cufryslanlogo
  Door Webredactie Christenunie Fryslân op 13 juli 2023

  Oparbeidzje foar Fryslân

  'Oparbeidzje foar Fryslân', zo heet het Bestuursakkoord 2023-2027 van BBB, CDA, FNP en ChristenUnie in Fryslân. Als coalitiepartijen willen wij vooral naast de inwoners staan en bouwen aan vertrouwen. Samen aan de slag!

  Lees meer over "Oparbeidzje foar Fryslân"

  Labels:

 10. Installatie Jantsje van der Veen
  cufryslanlogo
  Door Webredactie Christenunie Fryslân op 12 juli 2023

  Beëdiging Jantsje van der Veen als Statenlid

  Jantsje van der Veen uit Eastermar is woensdag 12 juli 2023 door de Commissaris van de Koning Brok beëdigd als Statenlid voor de ChristenUnie Fryslân. Zij mag nu plaats nemen in de Statenzaal en vervangt tijdelijk Margreet Jonker. Jantsje van der Veen is sinds maart dit jaar commissielid van de Provinciale Staten voor de ChristenUnie. Hiervoor was zij 8 jaar raadslid in de gemeente Tytsjerksteradiel. 

  Lees meer over "Beëdiging Jantsje van der Veen als Statenlid"

  Labels: