Blogs per auteur

 1. Plezierboot
  Lieuwe-CU-Statenfractie-VK 123 (2).jpg
  Door Lieuwe van der Pol op 25 januari 2023

  Schriftelijke vragen over dichtslibben vaargeulen

  We staan aan het begin van een nieuw vaarseizoen, waarin we onze gasten op het water ook welkom heten. De ChristenUnie vraagt opnieuw aandacht voor het toenemende slibprobleem op de Friese meren. De provinciale fractie stelt schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten. Statenlid Lieuwe van der Pol wil van het college weten wat de stand van zaken is, op een eerder gedane toezegging van het college.

  Lees meer over "Schriftelijke vragen over dichtslibben vaargeulen"
 2. Windpark op zee
  Wiebo VK-CU-Statenfractie-29 (2).jpg
  Door Wiebo de Vries op 25 januari 2023

  Windpark Fryslân: ‘Fan en foar Fryslân’

  Windpark Fryslân moest van en voor Fryslân worden. Die belofte deden Provinciale Staten in 2019. Het idee was dat inwoners mee konden participeren door het kopen van obligaties. Maar de tijden zijn veranderd en obligaties niet meer aantrekkelijk. De provincie stelt daarom voor om te gaan herbezinnen op welke wijze de extra opbrengsten ingezet kunnen worden. En dan op een zodanige wijze dat álle inwoners van Fryslân hiervan mee kunnen profiteren.

  Lees meer over "Windpark Fryslân: ‘Fan en foar Fryslân’"
 3. Afûk.jpeg
  Lieuwe-CU-Statenfractie-VK 123 (2).jpg
  Door Lieuwe van der Pol op 16 januari 2023

  Werkbezoek aan de Afûk

  De ChristenUnie draacht it Frysk een warm hert ta. In wurkbesite oan de Afûk leit dan ek foar de hân.

  Nei efkes sneupe yn de prachtige boekwinkel oan de Bûterhoeke yn Ljouwert wurde we hertlik ûntfongen troch direkteur Alex de Jager. Hy fertelt koart oer it ûntstien fan de Afûk en hoe't de organisaasje groeid is nei wat it hjoed oan de dei is. Folle meer as alinne in ynstelling foar Fryske taalkursussen as in Fryske boekhannel. Der wurdt ynmiddels ek neitocht oer it Frysk yn de soarch, it ûnderwiis en foarskoalse trajekten. Ek de bekende campagnes lykas Praat mar Frysk komme fan de Afûk.

  Lees meer over "Werkbezoek aan de Afûk"

  Labels: ,

 4. Cumela
  cufryslanlogo
  Door Webredactie Christenunie Fryslân op 11 januari 2023

  Werkbezoek Cumela

  Cumala is de brancheorganisatie voor groen, grond en infra. Ze zijn een ledenorganisatie en behartigen de belangen van deze sector. Cumela telt in Fryslân circa 145 leden. Naar aanleiding van een inspraakreactie van Cumela over de nieuwe Omgevingsverordening komt de fractie van de ChristenUnie in contact met Cumela. Op woendag 11 januari 2023 bezoekt de fractie het bestuur van Cumela Friesland op locatie bij Cumela-lid Jelle Bijlsma in Gytsjerk.

  Lees meer over "Werkbezoek Cumela"

  Labels: ,

 5. Sluis Kornwerderzand vierkant.jpeg
  Wiebo VK-CU-Statenfractie-29 (2).jpg
  Door Wiebo de Vries op 21 december 2022

  Marktbijdrage Sluis Kornwerderzand

  De komst van een bredere sluis bij Kornwerderzand is weer een stap verder, nu marktpartijen hebben toegezegd een bijdrage te willen leveren. De financiering heeft veel tijd gekost. In juni 2020 is besloten het project gefaseerd uit te voeren. Daarbij is de afspraak gemaakt dat de sluis pas wordt gerealiseerd als er duidelijkheid is over de inning van de marktbijdrage en de bijdrage uit het Waddenfonds. “Nu beide toegezegd zijn, is het mooi dat de sluis er ook echt gaat komen”, zegt Statenlid Wiebo de Vries.

  Lees meer over "Marktbijdrage Sluis Kornwerderzand"
 6. Funderingsschade vk.jpg
  Wiebo VK-CU-Statenfractie-29 (2).jpg
  Door Wiebo de Vries op 21 december 2022

  Funderingsaanpak veenweidegebied

  “Er moet nog veel gebeuren voordat we de mensen met funderingsschade echt kunnen helpen”, zegt Statenlid Wiebo de Vries. De funderingsaanpak waar Provinciale Staten over besluiten gaat over: een goede informatievoorziening, subsidie voor funderingsonderzoek en begeleiding bij het maken van een herstelplan. “In de funderingsaanpak is over een financiële tegemoetkoming nog niks geregeld. Dat vinden wij teleurstellend. Wij hadden gehoopt op meer”, zegt Statenlid Wiebo de Vries.

  Lees meer over "Funderingsaanpak veenweidegebied"
 7. Fietsenstalling bus vk.jpg
  Matthijs-CU-Statenfractie VK-79 (2).jpg
  Door Matthijs de Vries op 21 december 2022

  Regionaal Mobiliteitsprogramma

  Het nieuwe Regionale Mobiliteitsprogramma geeft een visie op mobiliteit en infrastructuur tot en met 2040, met een doorkijk naar 2050. Het laat zien hoe de provincie de verduurzaming van het mobiliteitssysteem vorm gaat geven om daarmee een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid, bereikbaarheid, verkeersveiligheid én een gezond klimaat in Fryslân. ChristenUnie vraagt tijdens het debat aandacht voor verkeersarmoede. Ook wel: het niet kunnen komen waar je zou willen komen, waardoor deelname aan maatschappelijke, economische of sociale activiteiten wordt belemmerd.

  Lees meer over "Regionaal Mobiliteitsprogramma"
 8. Trein bij Deinum
  Matthijs-CU-Statenfractie VK-79 (2).jpg
  Door Matthijs de Vries op 7 december 2022

  ChristenUnie is verbaasd over minder treinstops in Deinum en Dronryp

  De nieuwe dienstregeling die op 11 december 2022 ingaat zorgt voor minder treinstops in Deinum en Dronryp. De provinciale fractie van de ChristenUnie is verbaasd en stelt vragen aan het college van Gedeputeerde Staten. “De nieuwe dienstregeling moet er juist voor zorgen dat de situatie voor de reiziger wordt verbeterd. Inwoners van Deinum, Dronryp en de omliggende dorpen worden hierdoor ernstig benadeeld. Dit terwijl er een afspraak is met Arriva dat er twee keer in het uur een trein hoort te stoppen”, zegt ChristenUnie Statenlid Matthijs de Vries. Hij wil van het provinciebestuur weten wat de reden is om op dit specifieke traject het aantal tussenstops te verminderen.  

  Lees meer over "ChristenUnie is verbaasd over minder treinstops in Deinum en Dronryp"
 9. Rondleiding Johannes van der Veer
  cufryslanlogo
  Door Webredactie Christenunie Fryslân op 7 december 2022

  Werkbezoek Agrarische Jongeren Friesland

  De Agrarische Jongeren Friesland (AJF) willen graag met de ChristenUnie in gesprek om te praten over het perspectief voor de landbouw. ‘Mei elkoar komme we fjierder’, luidt de titel van het visiedocument van AJF. De fractie bezoekt het bedrijf van Johannes van der Veer in Welsryp. Ook Nynke Broersma uit Damwâld is namens AJF aanwezig bij het gesprek op woensdag 7 december.

  Lees meer over "Werkbezoek Agrarische Jongeren Friesland"

  Labels: ,

 10. friese vlag VK.jpg
  Lieuwe-CU-Statenfractie-VK 123 (2).jpg
  Door Lieuwe van der Pol op 1 december 2022

  Foartgong digitale tapassing Fryske taal

  Steatelid Lieuwe van der Pol freget yn gearwurking mei CDA, D66 en SP oan it kolleezje wat de stân fan saken is by it projekt  "Spraak naar tekst en tekst naar spraak". Al in oantal jierren wurdt fersocht om oan ynsprutsen teksten te kommen om it Frysk ek foar allerhande digitale tapassingen te brûken. Ien fan de digitale tapassingen fan spraakwerkenning is it automatysk ûndertiteljen fan fideo. In probleem fan de âlderein is faaks dat men it sprutsen wurd op bygelyks de Omrop net folgje kin. Ek minsken mei dôvens ha hjir uteraard lêst fan.

  Lees meer over "Foartgong digitale tapassing Fryske taal"