Blogs per auteur

 1. regenboogvlag
  Petra Ellens
  Door Petra Ellens op 29 februari 2024

  Regenboogbeleid

  In de Statenvergadering van februari besluiten Provinciale Staten over het regenboogbeleid. ChristenUnie ziet de huidige uitkomst als zeer teleurstellend voor velen, met de regenbooggemeenschap voorop. Vanuit de Staten is er veel energie gestoken om tot een gezamenlijk standpunt te komen en we waren dichtbij elkaar genaderd.

  ChristenUnie heeft vanuit de coalitie de verbinding gezocht om met de oppositie tot elkaar te komen. Het wordt duidelijk dat het amendement van D66 en mede indieners het niet gaan halen. Daarom komen wij met een eigen amendement, om zo te zorgen voor een nette afronding van de vorige moties over het onderwerp en inclusie voor iedereen te stimuleren.

  Lees meer over "Regenboogbeleid"
 2. 2024-2-14 Dairy CampusVK.jpg
  cufryslanlogo
  Door Webredactie Christenunie Fryslân op 14 februari 2024

  Werkbezoek Dairy Campus Leeuwarden

  Een uniek voorbeeld van publiek-private samenwerking, waarbij praktijkonderzoek in de melkveehouderij naar efficiëntie, duurzaamheid, biodiversiteit en meer centraal staat: Dairy Campus. ChristenUnie krijgt op 14 februari, tijdens een Statenbreed werkbezoek, een inkijk en rondleiding bij Dairy Campus.

  Lees meer over "Werkbezoek Dairy Campus Leeuwarden"
 3. aldeboarndedeelenVK.jpg
  Douwe van Oosten
  Door Douwe van Oosten op 7 februari 2024

  Werkbezoek gebiedscommissie Aldeboarn - De Deelen

  Hoe is het mogelijk om in een veenweidegebied in het ‘Lege Midden’, met in eerste instantie opgaven als bodemdaling en CO2-uitstoot, een gebiedsproces op gang te brengen wat integraal het gehele gebied verbetert? Tijdens een Statenbreed werkbezoek krijgt de fractie van de ChristenUnie inzicht in het verleden, de successen en de toekomst met haar knelpunten van het gebiedsproces Aldeboarn- De Deelen.

  Lees meer over "Werkbezoek gebiedscommissie Aldeboarn - De Deelen"
 4. Koeien in de mist
  Petra Ellens
  Door Petra Ellens op 1 februari 2024

  ChristenUnie stelt vragen over vergunningsprocedure

  De vergunningverlening van het Wetterskip en de Provinsje Fryslân voor een nieuwe megavergisterinstallatie in Ritsumazijl is door de bestuursrechter afgekeurd. De ChristenUnie vragen stelt aan het provinciebestuur over de fouten die volgens de bestuursrechter in het vergunningstraject zijn gemaakt.

  Lees meer over "ChristenUnie stelt vragen over vergunningsprocedure"
 5. ov foto's 013
  Douwe van Oosten
  Door Douwe van Oosten op 1 februari 2024

  Daluren en twee vervoerders

  Naar aanleiding van een brief van een betrokken inwoner over het gebruik van het dalurenabonnement in de trein stelt de ChristenUnie fractie vragen aan het Friese college van Gedeputeerde Staten. Door een verplichte overstap in Leeuwarden en twee verschillende vervoerders in Fryslân is het voor gebruikers waarvoor hun treinreis elders in Fryslân begint niet mogelijk het volledige traject gebruik te maken van het daluren abonnement.

  Lees meer over "Daluren en twee vervoerders"
 6. friese vlag VK.jpg
  Douwe van Oosten
  Door Douwe van Oosten op 31 januari 2024

  Iepen MienskipsFûns 2024-2027

  Fryslân do libbest, do libbest as in hert. Tijdens simmer 2000 zingen Piter Wilkens en de Kast deze tekst. Het is veelzeggend over hoe de Friezen zich met elkaar verbonden weten via de mienskip.  De verbondenheid die door de vele vrijwilligers en mienskipsinitiatieven kracht en vorm aan Fryslân geven. Het IMF wil juist dat stimuleren. In de provinciale staten van januari worden de nieuwe kaders vastgesteld voor de periode 2024-2027. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat het IMF blijft voortbestaan om zo een impuls te kunnen blijven geven aan de brede welvaart en het welzijn in Fryslân. 

  Lees meer over "Iepen MienskipsFûns 2024-2027"

  Labels: ,

 7. Frank Ypma
  cufryslanlogo
  Door Webredactie Christenunie Fryslân op 17 januari 2024

  Werkbezoek Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu

  Met minder krachtvoer en kunstmest willen de leden die zich verenigd hebben bij de Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu, een gezonder bedrijf creëren. Minder krachtvoer betekent ook minder melk per koe. Toch laten de VBBM-melkveehouders zich hier niet door weerhouden. Ze zien dat ze met minder input ook minder kosten hebben. De fractie van de ChristenUnie bezoekt op woensdag 17 januari het bedrijf van Frank Ypma in Oudega (Súdwest-Fryslân).

  Lees meer over "Werkbezoek Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu"
 8. RotondeVK.jpg
  Douwe van Oosten
  Door Douwe van Oosten op 13 december 2023

  Zorgen over onveilige oversteek bij Dokkum

  De gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel pleiten al langer voor de aanleg van een fietstunnel bij de McDonalds in Dokkum en nu roert ook de Friese politiek zich in de discussie. De ChristenUnie en andere partijen delen deze zorgen en stelllen vragen aan het provinciebestuur. In de vragen wordt verwezen naar een bericht van RTV NOF, waarin beide gemeenten aangeven dat de oversteekplaats waar veel middelbare scholieren gebruik van maken erg onveilig is. De gemeenten zouden wel mee willen helpen, maar de weg is van de provincie. Daarom willen de partijen van het college weten wat mogelijke oplossingen zijn en of de provincie hierover in gesprek is met de gemeenten. Hoeveel geld is er beschikbaar voor de veiligheid voor de Friese fietsers en welke projecten financiert provincie Fryslan (mee)? En waarop wordt de keuze om wel of niet te investeren gebaseerd? 

  Lees meer over "Zorgen over onveilige oversteek bij Dokkum"
 9. hotelkamer
  Meine Jansma
  Door Meine Jansma op 13 december 2023

  Gastvrij Fryslân

  De opgave ‘Toeristische Kennis voor de Toekomst’ maakt deel uit van het provinciale programma ‘Gastvrij Fryslân 2028’ en beoogt het bevorderen van het gebruik van data en kennis binnen de gastvrijheidseconomie. Tijdens de kennisdag toerisme Fryslân wordt de fractie bijgepraat over de gastvrijheidsmonitor. Hoe kan de verzamelde data helpen om het toerisme in de provincie te bevorderen?

  Lees meer over "Gastvrij Fryslân"
 10. Trein bij Deinum
  Douwe van Oosten
  Door Douwe van Oosten op 12 december 2023

  ChristenUnie wil proactieve inzet voor toekomstige bereikbaarheid Fryslân

  De ChristenUnie en het CDA in Fryslân stellen vragen aan het college van Gedeputeerde Staten over de staat van de Friese spoortrajecten. De fracties willen weten wat de inzet van het college zal zijn om Fryslân in de toekomst ook bereikbaar te houden. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de baanlichamen onder het Friese spoor niet aan de veiligheidseisen voldoen wanneer er meer, zwaarder en sneller treinverkeer over de trajecten gaat.

  Lees meer over "ChristenUnie wil proactieve inzet voor toekomstige bereikbaarheid Fryslân"