Werkbezoek LTO Noord Weststellingwerf

Meine en Erik Witteveen
cufryslanlogo
Door Webredactie Christenunie Fryslân op 6 december 2023 om 14:02

Werkbezoek LTO Noord Weststellingwerf

Boeren in Weststellingwerf zien nog steeds kansen voor de landbouw in hun gebied. Land- en Tuinbouworganisatie Weststellingwerf nodigt de Statenleden van Provinciale Staten van Fryslân uit voor een werkbezoek in het gebied. Ze willen laten zien welke impact de agrarische sector heeft op het landelijke gebied. Tijdens een werkbezoek op woensdag 6 december bezoeken we twee agrarische bedrijven die dicht tegen een Natura-2000 gebied aanliggen.

De twee melkveehouderij bedrijven die we bezoeken liggen beide dicht tegen een natuurgebied aan. De ene ondernemer wil graag investeren in een nieuwe stal maar dat lukt hem niet omdat hij nu het label: ‘piekbelaster’ heeft gekregen. De andere ondernemer heeft net geïnvesteerd in een zogenoemde stikstofstripper. In de stikstofstripper wordt ammoniumstikstof aanwezig in de dunne fractie van de mest, omgezet in gasvormige stikstof (ammoniak). De ammoniak gaat door kolommen en wordt gewassen om ammoniumsulfaat te produceren. Ammoniumsulfaat kan de boer weer gebruiken als zijnde kunstmest. Op dit moment laat de regelgeving in Nederland dit nog niet toe en wordt alle ammoniumsulfaat afgezet naar Duitsland, waar het in sommige lidstaten wel mogelijk is om dit als toepassing te gebruiken in de landbouw. Beide ondernemers willen verder met hun bedrijf en zien innovatie als oplossing voor het stikstofprobleem.

Tijdens de tour door het gebied worden we bijgepraat over actuele zaken zoals de wolf en concept landschapsvisie van de Drents-Friese Grensstreek. LTO Noord pleit bij alle provincies in Nederland voor eerder ingrijpen bij de probleemwolven. Gebieden waar de wolf zich gevestigd heeft, daar ziet LTO Noord de aantallen aangevallen schapen, runderen en paarden voortdurend toenemen. “De impact is onaanvaardbaar groot”, zegt beleidsmedewerker Roel Visser van LTO Noord. Ook worden de gevolgen van de aanwezigheid van de wolf gevoeld door de mensen. Sommige ouders laten hun kinderen niet meer door het bos fietsen.

De onlangs gepresenteerde landschapsvisie is regelrechte bedreiging voor de landbouw in de Drents-Friese grensstreek, vindt LTO Weststellingwerf. In deze landschapsvisie ligt de focus op focus op natuur en biodiversiteit waarbij de economie in het gebied geen plek krijgt. LTO Noord is nauwelijks betrokken geweest bij de totstandkoming van dit document en is bang dat dit document een eigen leven gaat leiden. “Het is geen gezamenlijk gedragen visie”, benadrukt LTO Noord.

ChristenUnie Fryslân heeft een goede indruk gekregen van het agrarisch gebied in Weststellingwerf. Commissielid Meine Jansma vindt dat er toekomstperspectief moet komen voor de landbouw in dit gebied. “De landbouw is van essentieel belang voor de leefbaarheid in dit gebied”, zegt hij.

Freek Vermeer Farmcubes
Freek Vermeer van het bedrijf Farmcubes, legt uit hoe de stikstofstripper werkt.

Labels: , ,