Werkbezoek zonnestroom-project in Oosterwolde

Zonnepark Oosterwolde Meine
cufryslanlogo
Door Webredactie Christenunie Fryslân op 29 november 2023 om 13:08

Werkbezoek zonnestroom-project in Oosterwolde

Met oog voor het landschap en de lokale gemeenschap is het zonnepark in Oosterwolde gerealiseerd. Tijdens een werkbezoek op woensdag 29 november zien we hoe de parken ingepast zijn in het landschap. De zonnestroom van het zonnepark in Oosterwolde wordt gebruikt om groene waterstof op te wekken. Op het zonnepark staat een pilotinstallatie die duurzame stroom gaat omzetten in groene waterstof, SinneWetterstof.

De zonnestroom van zonnepark in Oosterwolde wordt gebruikt om groene waterstof op te wekken en zorgt ervoor dat 88% van het energieverbruik van Oosterwolde groen is. Met maar liefst 132.000 zonnepanelen voorziet het park 17.000 huishoudens van schone energie.

De landschappelijke inpassing staat centraal tijdens het bezoek aan de zonneparken in Appelscha en Oosterwolde. GroenLeven legde houtsingels aan en zorgde voor waterpartijen bij het park. Ook is er een natuurvriendelijke oever aangelegd zodat de biodiversiteit rond het zonnepark maximaal wordt gestimuleerd. De omgeving is betrokken bij de realisatie van het zonnepark en profiteert mee door middel van een lokaal omgevingsfonds die zich inzet voor sociaal-maatschappelijke doeleinden in Oosterwolde.

De zonnesector staat voor enorme uitdagingen. Je ziet dat huishoudens de laatste jaren meer zonnestroom zijn gaan opwekken maar dat de grootschalige projecten zijn afgenomen. Dit komt door:

  • Stijgende kapitaalskosten
  • Congestieproblematiek
  • 50% participatieverplichting
  • Multifunctioneel ruimtegebruik
  • 50% capaciteit aansluiten
  • Laaghangend fruit is al geplukt

Als veel duurzame energie opgewekt wordt, past dat soms niet op het elektriciteitsnet. In Oosterwolde staat een pilotinstallatie die duurzame stroom van het zonnepark omzet in groene waterstof. Groene waterstof speelt een belangrijke rol in de verduurzaming van de Nederlandse industrie. Ook kan groene waterstof bijdragen aan het vergroenen van de transportsector en het opslaan van energie. ChristenUnie commissielid Meine Jansma is enthousiast over de mogelijkheden die groene waterstof heeft. “We zijn zeer benieuwd welke rol groene waterstof de komende decennia gaat spelen in de energietransitie”, zegt hij.

Waterstof Sinnewetter

Labels: , ,